Loma 13:9

9Wà mɛ̀ ńsuli wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo, ńsuli gbɛ̃dɛo, ńsuli kpã́i'oo, ńsuli pↄ́ bĩikɛo. Yã́piↄ ń yãdilɛa pãle pↄ́ kúↄ píi kú yã́ɛ bee guuɛ wà mɛ̀: Ǹyↄ̃ ye n gbɛ̃́deezi lá nzĩa wɛ̃niwa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More