1 Jɔnɛ 1

1Ntenleʼ nyé tə̂ŋgɛne ane awě adé Eyale é Dyǒb éche épɛɛneʼ aloŋgé. Abédé se á mbooted, sênwóg mam tə̂ŋgɛne mɔ́, sênnyínɛ́n mɔ́ mǐd, sêmbán mɔ́ dǐd áyə̄l, sêmbán-nɛ mɔ́ ekáá á yə̌l. 2Mɔ́ awě apɛɛneʼ aloŋgé antǐm moonyoŋ awě bényînnɛɛ́ dǐd, dennyín-nɛ mɔ́. Sêbídeʼ mɔ́ mbóŋ, sélāŋgē-ʼɛ nyé mam tə̂ŋgɛne mɔ́ awě abageʼ aloŋgé áde déemaáʼ, mɔ́ awě ambɛ́ ne Titɛ́ɛ, boŋ átīm abyɛ́ɛ́n átîntê echɛ̂d. 3Chǒm éche sényíné, éche séwógé-ʼɛ, chɔ́ɔ sélâŋgɛɛ́ nyé, âbɛl boŋ nyébɛ̂ nlatɛ́n ne sé. Ḿmɛ̄d nlatɛ́n-nɛ ńdíi nlatɛ́n ḿme déwóó ne Titɛ́ɛ ne awe Mwǎn Yesu Krǐstəə. 4Sêtelé enɛ́n kálag, âbɛl boŋ ḿmɛ̄d menyiŋge mélôn mbon. 5Bɔɔb-pɔɔ́, pɔ́le echě séwógé á nsəl wɛ́ɛ Yesu Krǐstəə boŋ sélāŋgē-ʼɛ nyé edíi nɛ́n, Dyǒb ádíi eʼnyínɛn bé ekíde. Atɔ́n dé mbéb ké ahɔ́g déesaá mɔ́ á yə̌l. 6Nzé dehɔ́bé bán dedé nlatɛ́n ne mɔ́ áde aloŋgé ádɛ̄d ádíi ádíí aloŋgé dé ehíntɛ́n, né dekale metóm né ḿme syánē mbɛltéd-tɛ méēhīdɛ̄ɛ̄ mbále. 7Boŋ nzé dewóó aloŋgé dé eʼnyínɛn bé ekíde ngáne Mwěn-nɛ ámpē áwóó, né syánē dɛ́ɛ̄bɛ̄ nlatɛ́n ne nhɔ́g ne aníníí, mekií ḿme Yesuɛ awe Mwǎn, mɔ́-ʼɛ mɛ́wobé ḿmesyánē mbéb ńsyə̄ə̄l. 8Nzé dehɔ́bé bán deewóoʼɛ́ atɔ́n dé mbéb ké ahɔ́g á yə̌l, né dedogeʼ échɛd yə̌l, né mbále-ʼɛ eésaá syánē áte. 9Nzé depanleʼ ḿmesyánē mbéb áte, né ǎbɛ̌l ngáne áhɔ́bé, ǎbɛ̌l-lɛ chɔ́ nyaa echě etə́ŋgɛ́né. Ǎlagsɛ́n syánē mbéb, áwōbē-ʼɛ ḿmesyánē mbéb ńsyə̄ə̄l. 10Nzé dehɔ́bé bán deébɛlɛɛ́ mbéb, né dehɔ́beʼ bán Dyǒb ádíi nkal a metóm, né eyale é Dyǒb éesaá-ʼaá syánē áte.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\