1 Jɔnɛ 4

1A-baányaŋ bé edəŋge, nyéedúbpé bad bésyə̄ə̄l ábe béhɔ́beʼ bán béwóó Edəə́dəŋ é Dyǒb. Boŋ pɛn, nyékəg bɔ́ âbíi nzé edəə́dəŋ éche édé bɔ́ áte éhúú ne Dyǒb. Nyékəg bɔ́ áyə̄le ekud é bekal béʼdəə́dəŋ bé metóm bépédé á nkǒŋsé-te. 2Chǒm éche wɛ́bɛnlé boŋ ebíí mod awě Edəə́dəŋ é Dyǒb édíí áte édíī; kénzɛ́ɛ́ awě ahɔ́bé aá Yesu Krǐstəə apedé á nkǒŋsé nɛ́ɛ moonyoŋ, né ane mod awóó Edəə́dəŋ é Dyǒb. 3Boŋ kénzɛ́ɛ́ awě ahɔ́bé aá Yesuɛ eépedɛɛ́ á nkǒŋsé nɛ́ɛ moonyoŋ, eewóoʼɛ́ Edəə́dəŋ é Dyǒb áte. Edəə́dəŋ éche ene ndín e mod áwóó áte édíi edəə́dəŋ éche ehúú ne Mod a Ebébtéd. Nyênwóg bán échɛ́n edəə́dəŋ épɛ̌, bɔɔb-pɛ émáá apɛ á nkǒŋsé-te. 4A-bǎnbān nyêdíi bad bé Dyǒb, nyêtómé-ʼɛ ábɛ̂ bekal béʼdəə́dəŋ bé metóm áte, áyə̄le Edəə́dəŋ éche édé nyé áte édé ngíne tómaa Satanɛ awě akamlan bad bé nkǒŋsé. 5Ábê bekal béʼdəə́dəŋ bé metóm bédíi bad bé nkǒŋsé, né-ɔɔ́, mekan ḿme béhɔ́bɛɛ́ médíi mekan mé nkǒŋsé, bad bé nkǒŋsé-ʼɛ béwóglan bɔ́. 6Syánē dedíi bad bé Dyǒb. Kénzɛ́ɛ́ awě abíí Dyǒb awóglan syánē, kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě eésɛ̄ mod a Dyǒb, eewóglánné syánē. Né-ɔɔ́, nɛ́n dɔ́ɔ mod áhɛle abíí nhəŋlɛ́n átîntê e Edəə́dəŋ é mbále ne edəə́dəŋ é metóm. 7A-baányaŋ bé edəŋge, dédəŋ nhɔ́g ne aníníí áyə̄le nɛ́n edəŋge éhúú ne Dyǒb. Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě adəə́ mwǎnyaŋ a Krǐsto adíí mwǎn a Dyǒb, abíí-ʼɛ Dyǒb. 8Kénzɛ́ɛ́ awě eédəə baányaŋ bé Krǐsto, eebíiʼɛ́ Dyǒb, áyə̄le kéchéé éche Dyǒb ábɛlɛɛ́ élûmteʼ edəŋge éche áwóŋné bad. 9Dyǒb álúmté syánē edəŋge ne nɛ́n, alómé ḿmé mpɔm ḿ Mwǎn á nkǒŋsé-te âbɛl boŋ dékud aloŋgé áde déemaáʼ mbwiined ne mɔ́. 10Chǒm éche édé edəŋge édíi nɛ́n, saké bán syánē dedəə́ Dyǒb, boŋ nɛ́n Dyǒb ádə́ə́ syánē, anlóm-mɛ awe Mwǎn âkɔde syánē áyə̄l e mbéb ḿme débɛ́lé. 11A-baányaŋ bé edəŋge, ngáne édíí bán Dyǒb átómtɛ́né syánē adəŋ, syánē ámpē detə́ŋgɛ́né dédəŋ nhɔ́g ne aníníí. 12Mod eényīnɛ̄ɛ̄ Dyǒb mbêd. Nzé dedəə́ nhɔ́g ne aníníí, né Dyǒb dɛ́bɛ̄ ne syánē, échē edəŋge-ʼɛ éche ádə́ə́ syánē élōn mbon. 13Nɛ́n dɔ́-ʼaá dɛ́bɛ̌l boŋ débíí bán syánē dedé ne Dyǒb, Dyǒb-pɛ ádé ne syánē, áyə̄le abagé syánē échē Edəə́dəŋ. 14Syánē denyíné, delâŋge-ʼɛ bad bémpēe nɛ́n bán Titɛ́ɛ alómé awe Mwǎn âbɛ́ Nsoodɛ a nkǒŋsé. 15Bad ábe béhɔ́beʼ bán Yesuɛ adíí Mwǎn a Dyǒb, Dyǒb ádé ne bɔ́, bɔ́-ʼɛ bédé ne Dyǒb. 16Né-ɔɔ́, syánē debíí, dedúbpé-ʼɛ edəŋge éche Dyǒb ádə́ə́ syánē. Kéchéé éche Dyǒb ábɛlɛɛ́ élûmte edəŋge éche áwóŋné bad, bad-tɛ ábe edəŋge édíí áte, bédé ne Dyǒb. Dyǒb-pɛ ádé ne bɔ́. 17Edəŋge éche édé syánē áte, élóné mbon ne nɛ́n, nlém mɛ́wūū syánē áte á mbwɛ mé nkáásé, áyə̄le nɛ́n dedé mod nhɔ́g ne Dyǒb á nkǒŋsé-te hɛ́n melemlem ngáne Krǐstəə ámbɛ̄ɛ̄ ne mɔ́. 18Mod awě Dyǒb ádə́ə́ eewógɛ́ɛ́ mbwɔ́g. Edəŋge éche élóné mbon énane mbwɔ́g ńsyə̄ə̄l. Abáŋ dé nkɔ́gsɛ́n dɔ́ɔ ápɛɛne mbwɔ́g. Né-ɔɔ́, kénzɛ́ɛ́ awě mbwɔ́g ńdíí áte, edəŋge éelónɛɛ́ mɔ́ mbon áte. 19Delûmteʼ edəŋge áyə̄le Dyǒb ásébpé syánē edəŋge alúmed. 20Nzé mod ahɔ́bé aá mɔ́dəə́ Dyǒb boŋ akɔɔ́ mwǎnyaŋ a Krǐsto, ane mod akale metóm, áyə̄le mod awě eédəə mwǎnyaŋ awě ányínɛɛ́, éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ádə̄ŋ Dyǒb áde éēnyīnɛ̄ɛ̄. 21Né-ɔɔ́, enɛ́n mbéndé chɔ́ɔ bébágé syánē; kénzɛ́ɛ́ awě adəə́ Dyǒb ádəŋ kə́ə́ŋne mwǎnyaŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\