2 Kɔrinto 7

1A-baányaŋ bé edəŋge, ngáne Dyǒb áhɔ́bé aá mɔ́díi awesyánē Sáá, syánē-ʼɛ debɛ́ ábe bǎn, détɛde mekan ḿme méwɔ́gte syánē mbinde á ekob é yə̌l ne á edəə́dəŋ. Syánē débɛ Dyǒb edúbé, déwôŋ-ʼɛ aloŋgé áde ásáá, nɛ̂ dɛ́bɛ̌l débagé Dyǒb edúbé ngáne éhɛdnadté. 2Nhɛde mɛɛ́ nyédəŋ sé ne nlém ńsyə̄ə̄l. Séēpānnɛ̄ɛ̄ modmod, séēbɛ̄ltɛ̄ɛ̄ modmod mbéb, séēdōgɛ̄ɛ̄-ʼɛ modmod. 3Meehɔ́bɛ́ɛ́ nɛ́n âhɔ́b nyé. Mensébé nyé atele nɛ́n mɛɛ́, sêdəə́ nyé bwâmbwam, ké á kwééd kéʼɛ á aloŋgé, dɛ̌bɛ̄ debɛ́ mod nhɔ́g. 4Nkumne nyé ekáá á tə̂l. Mbɛ́ɛ́né nyé kúmbe. Nyêwédé mɛ nlém á abum bwâmbwam nyaa echě ńtómtɛ́né menyiŋge abɛ́ kénɛ́ɛ sékudɛɛ́ metake bwâmbwam. 5Áde sépédé á mbwɔ́g e Masɛdonia, sênkênkɔ́mɛ́ɛ́ áte. Sêkudéʼáá metake nyaa ne nyaa. Bad bépentánnáá ne sé mbwɔ́g-kɛ ḿbɛ́ sé áte áyə̄le sêkǎmtánnáá nyé. 6Boŋ Dyǒb áde áwéde bad ábe béēwóo eʼlyə́g bé nlém, nlém á abum, dénwēd syánē nlém á abum alóm áde ánlōmmē Titusɛ áwesyánē. 7Saá-kaá échē epɛ chěmpɛn êmbɛl sêwóg menyiŋge, boŋ awéd áde nyénwēdtē mɔ́ nlém á abum dénwōgēd sé menyiŋge. Anláá sé ngáne nyédə́ə́ mɛ anyín bwâmbwam, aláá-ʼɛ sé ngáne nyénwōgkē pél áyə̄le ndutul eche ebédé nyé á nlém-tê ngáne nyénkênwógédté mɛ menyiŋge. Anláá-ʼɛ mɛ ngáne nyéwóó nlém áte âbɛ́ mɛ ámbīd. Áde Titusɛ áláŋgé sé ḿmɛ́n mekan, membɛ́ menyiŋge bwâmbwam. 8Kénɛ́ɛ édíí bán ene kálag echě mêntelɛɛ́ nyé enwógéd nyé ndutul, meésaá ngɔl nɛ́n mɛ nténlé nyé chɔ́. Kénɛ́ɛ édíi nɛ́n bán membɛ́ ngɔl atel áde mêntenlé chɔ́, nnyíné nɛ́n mɛɛ́ echem kálag echě ńténlé nyé ewiídé nyé nɛ̂ á esóŋ é póndé. 9Boŋ bɔɔb ndé menyiŋge, saké áyə̄le ménwōgēdtē nyé ndutul, boŋ áyə̄le ndutul eche nyénwōgkē ebɛlé nyêhə̌ŋlɛ́né ádɛn abɛ́ dé mbéb nyêbɛleʼ ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́. Nyênwóg ndutul ngáne Dyǒb áhɛ́déʼáá aá nyéwôg. Né-ɔɔ́, ndutul ké ehéé echě sêmbɛnlé boŋ nyêwóg, enkêmbébɛ́nné nyé. 10Nzé ndutul edé mod á nlém-tê ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́, ane mod abɛlé ahəŋlɛ́n áde abɛ́ dé mbéb ábɛléʼ ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́. Nɛ́n ábɛleʼ ane mod ákūd eʼsoósoŋ, nɛ̂ déewiidɛ́ɛ́ modmod ámpē. Boŋ bad ábe bédúbpé Dyǒb, ndutul echě edé bɔ́ á nlém-tê áyə̄le bédíí baányoŋ ebɛleʼ béwâg á edəə́dəŋ. 11Boŋ ndutul embɛ́ nyé á nlém-tê ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́ aá ébɛ̂. Né-ɔɔ́, nyénɔneʼ chǒm éche nɛ̂ ápíínédé nyé. Nyêhɛdéʼáá bán ḿbíi nɛ́n mɛɛ́ nyêwane áte âlúmed bad nɛ́n bán nyéēbɛ̄lɛ̄ɛ̄ awusé ké ahɔ́g bɔɔb. Meliŋgá mémbɛ̄ nyé áte nɛ́n bán ábê bad bébɛ́lé awusé á etûn é póndé nyêdé ahɔ́b bán nyêlâŋge bɔ́ bán bésôg mbéb abɛl. Nyênwóg mbwɔ́g nɛ́n bán Dyǒb dɛ́kɔ̄gsɛ̄n nyé nzé nyêdé nyêbɛle échɛ́n ndín é mekan. Nyêndəŋ mɛ anyín bwâmbwam, nyênwóŋ nlém âbɛ́ mɛ ámbīd, nyékɔ̄gsān-nɛ bad ábe bébɛle mbéb. Abɛl áde nyébɛ́lé ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l, álúmté sé nɛ́n bán nyéēbɛ̄lɛ̄ɛ̄ mekan mé mbéb. 12Né-ɔɔ́, kénɛ́ɛ ńtélé ene kálag, menkêntenlé chɔ́ áyə̄le mod awě abɛlé epandé kéʼɛ mod awě bépánné boŋ ntelé chɔ́ âbɛl boŋ nyébíi áʼsō éʼ Dyǒb nɛ́n bán nyêkoó sé adəŋ. 13Nê dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ nyéwēdē sé nlém á abum. Saá-kaá eʼwéd bé nlém á abum běnpɛn, boŋ sêmbɛ́ menyiŋge bwâmbwam anyín áde sénnyīnnē Titusɛ adé menyiŋge áde ápédé. Anláá sé ngáne nyébɛ́lé boŋ asóg atag áte. 14Membɛ́ kúmbe âláa Titusɛ ngáne nyédíí bad bé bwâm, nyênkênwógéd-taá mɛ eʼsôn áyə̄le nyênlúméd nɛ́n bán mekan ḿme ménlāāʼɛ́ mɔ́ médé mbále, ngáne mekan mésyə̄ə̄l ḿme sénlāāʼɛ́ nyé médíí mbále. 15Nɛ̂ ábɛ́lé ḿme nlém ńtimeʼ áwɛ̄n tómaa ké ngen eʼsó, akamtɛn áde ákamtanné ngáne nyé moosyəə́l nyénwōŋgē nlém âbɛl mekan ḿme ánlāāʼɛ́ nyé aá nyébɛl. Nlém ńtime mɔ́ áwɛ̄n ámpē nzé akǎmtɛ́né ngáne nyênkobpé mɔ́ ne edúbé, nyêwóŋgɛ́n-nɛ mɔ́ ne nlém nhɔ́g. 16Ndé menyiŋge áyə̄le nsumé nlém ńsyə̄ə̄l áwɛ̄n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\