2 Kɔrinto 9

1Bɔɔb-pɔɔ́, éesaá etógnɛ́n mɛ âtele nyé tə̂ŋgɛne nsɔ́n ḿme séwôŋganné bad bé Dyǒb. 2Mbíí nlém ḿme nyéwóó áte áwôŋgɛn bɔ́, mbɛ́ɛ́né-ʼɛ nyé kúmbe awóŋ áde nyéwóó nlém âwóŋgɛn bad ábe bédé á mbwɔ́g e Masɛdonia. Menláá bɔ́ nɛ́n mɛɛ́, "Nyé ábe nyêdé á mbwɔ́g e Akaya, nyêmbé mboŋsɛ́n se mpú-mwɛ̌ âbɛ bɔ́ mɔné." Nlém ḿme nyéwóó âwóŋgɛn bad ńtédé bɔ́ bad híin nlém á abum âbɛl melemlem. 3Bɔɔb-pɔɔ́, nlómeʼ ábɛ́n bǎnned bé Krǐsto áwɛ̄n, âbɛl boŋ ahɔ́b áde séhɔ́bɛɛ́ bán sêkumne nyé ekáá á tə̂l déēbāg bán sêkale metóm. Boŋ ébɛ̂ bán ngáne ńláŋgé bɔ́ mɛɛ́ nyɛ́ɛ̄bɛ̄ mboŋsɛ́n âbɛ bɔ́ mɔné, nyɛ́ɛ̄bɛ̄-ʼɛ nɛ̂ děn. 4Né-ɔɔ́, nzé mpedé áde bad bé Masɛdonia bépédé ne mɛ boŋ ntáné nyé áde nyéēboŋsɛnɛɛ́, sɛ́ɛ̄kwāg bwâmbwam, nyé-ʼɛ ámpē nyêkwág. 5Né-ɔɔ́, nɛ̂ dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ ńdōl áte nɛ́n mɛɛ́ édé etógnɛ́n âlóm ábɛd bǎnned bé Krǐsto áʼsō, âbɛl nyémad nwôŋgɛn ḿme ńchábé ámīn ḿme nyéhɔ́bé bán nyɛ́ɛ̄bɛ bɔ́, aboŋsɛn. Nzé nyêbɛlé nɛ̂, né nwôŋgɛn ńsyə̄ə̄l mɛ́bɛ̄ mboŋsɛ́n nzé mpedé. Nɛ́n dɛ́lūmēd nɛ́n bán nyêbage ne nlém nhɔ́g saké áyə̄le sényágté nyé. 6Nyébíi nɛ́n bán mod awě eébude awén, éebudté ahúd, awe mɔ́-ʼɛ abudé awén ǎbǔd-tɛ ahúd. 7Nyé mod tɛ́ ábɛ mɔné ngáne ḿme nlém ńláŋgé mɔ́. Mod éēbāgē sé nlém ńkɔglád mɔ́ á abum kéʼɛ ébɛ́ byánán bényágté mod. Dyǒb ádə́ə́ mod awě abage ne eʼsáŋ bé nlém. 8Dyǒb dɛ́bɛ nyé kéchéé éche nyétógnɛ́né abɛl boŋ nyéwôŋ chǒm ésyə̄ə̄l éche ékwógnédé nyé âsále ekaá áte âbɛ bad bémpēe. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l nyɛ́ɛ̄budeʼ bad mekan mé bwâm abɛle. 9Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, "Asánlé ekáá áte âbɛ betóótōkɛ̄ bé bad nwôŋgɛn, bad béechatɛ́nné ábē eʼboŋ bé nlém." 10Dyǒb dɔ́ɔ ábage bad bwěm ábe béwénɛɛ́, ábagé-ʼɛ bad chǒm éche bédyákē. Ǎbɛ nyé bwěm ésyə̄ə̄l ábe nyétógnɛ́né âwén, ǎbɛ̄l éʼkwōg éʼchyáá mbote eche ebuú áte bwâmbwam. Ǎbɛl nɛ́n áyə̄l e eʼboŋ bé nlém ábe nyéwóó. 11Dyǒb dɛ́bɛ̌l nyêbɛ́ nhɔn áyə̄l e chǒm ésyə̄ə̄l, âbɛl boŋ nyésále ekáá áte. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l bad híin bɛ́sāgnɛ̄n Dyǒb áyə̄le nwôŋgɛn ḿme nyébagɛɛ́ bɔ́ ḿme ńhúú ne sé. 12Abɛl áde nyébɛlɛɛ́ nɛ́n, déesaá âwóŋgɛn bad bé Dyǒb děmpɛn, boŋ áde kə́ə́ŋne âlúmed bán bad híin béságnan Dyǒb bwâmbwam. 13Mekan ḿme ḿmɛ́n nsɔ́n ḿme nyébɛlɛɛ́ nɛ́n mɛ́bīdēdtē áwed, mɛ́bɛ̌l bad híin bɛ́bagé Dyǒb edúbé áyə̄le nyêbɛle ngáne nkalaŋ ḿ bwâm ḿme Krǐstəə ńhɔ́bɛɛ́, nyêlûmte-ʼɛ ábɛ̄n eʼboŋ bé nlém wɛ́ɛ bad bé Dyǒb ábe bédé á Jerusalɛm, nyélūmtē-ʼɛ wɛ́ɛ bad bé Dyǒb bémpēe. 14Béwóó nlém ânyín nyé, békānnād-tɛ nyé áyə̄le nsimé ń Dyǒb ńdé ne nyé. Ḿmê nsimé ńchábé ámīn bwâmbwam. 15Nságnɛn ḿbɛ̂ ne Dyǒb áyə̄le abagé syánē nsimé ḿme ńlɛ́lé ahəgtɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\