Mbɛltéd 6

1Bɔɔb-pɔɔ́, ngáne mesoŋgé mé bad ábe bédúbpé méchə́gkéʼáá achə́ge ne achə́ge, nswaŋtɛn mémbīd átîntê e bad bé Israɛl ábe béhɔ́béʼáá ehɔ́b é Grikia ne ábe béhɔ́béʼáá ehɔ́b é dyad. Bad ábe béhɔ́béʼáá ehɔ́b é Grikia béhɔ́béʼáá bán ábāb bekúd béekudɛ́ɛ́ akab á mɔné áde békábpáá bekúd epun-tɛ́ɛ́. 2Hɛ́ɛ bembapɛɛ bé nlómag dyôm ne bébɛ béladɛɛ́ bad ábe bédúbpé bésyə̄ə̄l áte boŋ bélāŋgē bɔ́ bán, "Éebooʼɛ́ nɛ́n bán sétɛde akal dé eyale é Dyǒb âbɛl boŋ séhíde nkabtéd ḿ mɔné ámbīd. 3Né-ɔɔ́, a-baányaŋ nyépwɛd bad saámbé átîntê echɛ̂n, ábe béwóó edúbé, ábe Edəə́dəŋ éche Ésáá élyə́gtɛɛ́, bébíi-ʼɛ akan, âbɛl nɛ́n sébane ḿmɛ́n ntíi áwab mekáá. 4Ene póndé sɛ́ɛ̄bɛ̌ echɛd yə̌l esyəə́l âkáne ne âkal nkalaŋ ḿ bwâm." 5Moosyəə́l anwóg menyiŋge ne dyam áde bembapɛɛ bé nlómag bénhɔ̄bpē. Né-ɔɔ́, bêmpwɛ̌d Stefanusɛ. Abédɛ́ɛ mod awě andúbé bwâmbwam. Edəə́dəŋ éche Ésáá-ʼɛ élyə̄gtē mɔ́. Bêmpwɛ̌d kə́ə́ŋne Filibɛ, Prokorosɛ, Nikanɔɔ, Timɔnɛ, Pamɛnasɛ ne Nikolausɛ. Nikolausɛ abédɛ́ɛ mod awě ambíd á dyad á Antyɔg, eebédɛɛ́ mod a Israɛl boŋ antimɛ́n adúbe á bad bé Israɛl. 6Bêmpɛɛ́n ábén bad áʼsō wɛ́ɛ bembapɛɛ bé nlómag. Bembapɛɛ bé nlómag bénkānnēd bɔ́ bébán-nɛ bɔ́ mekáá á nló. 7Né-ɔɔ́, eyale e Dyǒb émbɛ̄ ékanlád mbwɔ́g áte esyəə́l ékǎg áʼsō. Mesoŋgé mé bad ábe béndūbē á Jerusalɛm méchə́gkéʼáá achə́ge ne achə́ge. Ekud é beprisɛ chɔ́mpē êmbootéd nkalaŋ ḿ bwâm ahíd. 8Bɔɔb-pɔɔ́ Stefanusɛ abédé-ɛɛ́ mod awě ádē aloŋgé álúmtéʼáá nsimé ń Dyǒb bwâmbwam. Awóŋ ngíne âbɛl ndəle é mekan é menyáké átîntê e bad. 9Boŋ baahɔ́g bêmbootéd mɔ́ apɛntɛn. Ábê bad bébédɛ́ɛ bad ábe bémbīd á echoŋ é bad éche êmmɛntɛ́n akɛ á ndáb e mekáne eche béchə́géʼáá bán ndáb e mekáne e betâŋ ábe bénkêmbɛ́ betâŋ ámpē. Ábé bad bébédé bad bé Israɛl ábe bémbīd á myad mé Sirinɛ ne Alɛsandria. Bɔ́ɔbɛ bad bé Israɛl bémpēe ábe bémbīd á mbwɔ́g e Silisia ne e Esia, bêmbootéd aswaŋtɛn ne Stefanusɛ. 10Boŋ Edəə́dəŋ éche Ésáá êmbɛ̌ mɔ́ nyaa e debyɛ́ɛ́ eche nzé anhɔ́b dyam, béehɛleʼaá dɔ́ apɛle. 11Né-ɔɔ́ bénsɔ̄l baahɔ́g áte bán béhɔ̂b nɛ́n bán "Sêwógé nɛ́ɛ Stefanusɛ ásyə́əʼɛ́ Mosɛɛ, ásyə̄ə̄-ʼɛ Dyǒb." 12Né-ʼaá bêmbɛnlé boŋ békón bad bé dyad, békón bad bémbáá bé dyad ne bemeléede bé mbéndé. Hɛ́ɛ békóbé Stefanusɛ boŋ békɛɛné mɔ́ áʼsō éʼ bad bé mbwɔ́g. 13Hɛ́-ʼaá bépɛ́ɛ́né bad âbíd mɔ́ mbóŋ é metóm. Ábê bad bénhɔ̄b nɛ́n bán, "Anɛ́n mod ahɔ́beʼ mekan mé mbéb póndé ésyə̄ə̄l tə̂ŋgɛne Ndáb-e-Dyǒb echě esáá ne tə̂ŋgɛne mbéndé eche Dyǒb ábágé syánē. 14Sêwógé nɛ́ɛ áhɔ́bɛɛ́ aá ane Yesuɛ, mod a Nazarɛt, ǎpāŋ Ndáb-e-Dyǒb áhəŋlɛ́n-nɛ eʼlem ábe Mosɛɛ ályə́gnédé syánē." 15Bad bésyə̄ə̄l ábê bébédé á ndáb e mbom bênsǔm mǐd wɛ́ɛ Stefanusɛ. Bénnyīn nɛ́ɛ eʼsó éʼpɛnɛɛ́ mɔ́ nɛ́ɛ eʼsó éʼ ángɛl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\