Efɛsus 1

1Mɛ Paalɛ, mbapɛɛ a nlómag awě Yesu Krǐstəə ngáne Dyǒb áhɛ́déʼáá, mɛ-ɛɛ́ ntenle nyé enɛ́n kálag. Ntenle nyé bad bé Dyǒb ábe nyêdé á dyad dé Efɛsus. Nyêdé mod nhɔ́g ne Yesu Krǐstəə nyêhíde-ʼɛ mɔ́ ne nlém nhɔ́g. 2Nsimé ne nsaŋ ń Dyǒb Titɛ́ɛ awɛ̂d ne ḿme Sáŋgú Yesu Krǐstəə ḿbɛ̂ ne nyé. 3Débɛ Dyǒb mekɛnag. Mɔ́ adé Dyǒb áde awɛd Sáŋgwɛ́ɛ́, Yesu Krǐstəə, abɛ́-ʼɛ mɔ́ Sáá. Dyǒb dɔ́ɔ ánámté syánē abɛ áde ábágé syánē bwěm éʼsyə̄ə̄l ábe éʼbídé áwē nkamlɛn ḿ mín. Abɛlé nɛ́n abɛ́ áde dédíí mod nhɔ́g ne Krǐstəə. 4Byánán Dyǒb dɛ́hə̌g nkǒŋsé, ampwɛ̌d syánē âbɛ́ ábē bad, abɛl áde âmbɛnlé boŋ desáŋ, deewóó-ʼɛ atɔ́n dé mbéb ké ahɔ́g áwe eʼsó. Adəŋ áde Dyǒb ádə́ə́ syánē, 5dêmbɛ̌l antíí seʼ bɔɔ́d aá débɛ̂ ábe bǎn mbwiined ne nsɔ́n ḿme Yesu Krǐstəə âmbɛlɛ́ɛ́ syánē. Dyǒb dêmbɛl nɛ́n áyə̄le nɛ́n dɔ́ɔ ántīīʼɛ́ aá mɔ́ɔ̄bɛ̌l ngáne ébóŋnédé mɔ́. 6Abɛlé aá débɛ̂ ábe bǎn âbɛl boŋ dékɛne mɔ́ áyə̄le mekan mé bwâm ḿme ábɛ́lé. Abagé syánē echě ndəle e nsimé ngɛ̂n. Dekúdé ḿmê nsimé abɛ́ áde dédíí mod nhɔ́g ne awe Mwǎn awě ádə́ə́ bwâmbwam. 7Abɛ́ áde dédíí mod nhɔ́g ne Krǐstəə ne asyɔg áde ásyɔ́gé ḿmē mekií áwesyánē nló, dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ ákɔ̄dē syánē alagsɛn áde álāgsɛ̄nē syánē mbéb. Abɛl áde Dyǒb ábɛ́lé nɛ́n álûmte syánē bán ḿmē nsimé ńdé kəse e nsimé. 8Abagé-ʼɛ syánē mɔ́ nyaa echě elóné mbon, ábūd-tɛ syánē debyɛ́ɛ́ abɛ, ábɛ̄l-lɛ desóŋtɛ́n mekan mésyə̄ə̄l. 9Abɛlé mekan mésyə̄ə̄l ngáne áhɛ́déʼáá aá mɔ́bɛl. Abɛlé syánē debíí mekan ḿme kə́ə́ŋ ne bɔɔb modmod éesôŋtɛ́nɛ́ɛ́. Ḿmɛ́n mekan médíi mekan ḿme âmbɛnlé mbwiined ne Krǐstəə. 10Dyǒb átíídé aá mɔ́ɔ̄bɛ̌l ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l á póndé echě etə́ŋgɛ́né. Ene póndé ǎlǎd bwěm éʼsyə̄ə̄l ábe éʼdé á nkoŋ ḿ mín ne ńsé, bɛ́bē ásē e Yesu Krǐstəə mɔ́ awě adé nɛ̂ŋgáne nló. 11Dyǒb ápwɛ́dé sé âbɛ́ ábē bad abɛl áde ábɛ́lé boŋ debɛ́ mod nhɔ́g ne Krǐstəə. Ambɛl nɛ́n áyə̄le ammad atíi seʼ bɔɔ́d. Abɛle mam mésyə̄ə̄l mébɛnlad ngáne átíídé. 12Ambɛl nɛ́n âbɛl sé ábe sêbédé bad bé eʼsó âsum nlém wɛ́ɛ Yesu Krǐstəə séwále abɛ́ áde dɛ́kə̌ŋ boŋ bad bémpēe békɛn mɔ́ áyə̄l e echě ngumɛ echě echabé ámīn. 13Nyémpē nyênwóg nkalaŋ ḿ mbále. Ḿmê nkalaŋ ḿ mbále ńdíi nkalaŋ ḿ bwâm ḿme ḿpíínédé nyé eʼsoósoŋ. Nyêndúbé Krǐstəə, nyêbɛ́-ʼɛ mod nhɔ́g ne mɔ́. Nɛ́n dêmbɛ̌l Dyǒb dêmbɛ̌ nyé Edəə́dəŋ éche Ésáá éche ánhɔ̄bpē aá mɔ́ɔ̄bɛ̌ ábē bad. Échê Edəə́dəŋ édíi nɛ̂ŋgáne eʼchem ábe éʼlûmte bán nyêdíi bad bé Dyǒb. 14Échê Edəə́dəŋ chɔ́ɔ̄ élûmte syánē nɛ́n bán dɛɛ́kǔd bwěm ábe Dyǒb áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄bɛ̌ syánē. Dɛɛ́kǔd ábɛ́n bwěm á póndé eche Dyǒb dɛ́hūdtē syánē ábe dedé ábe bad á mehaŋ-tê. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l bad békɛné Dyǒb áyə̄le echě ngumɛ echabé ámīn. 15Nwógé bán nyêdúbpé Sáŋgú Yesuɛ, nwógé-ʼɛ bán nyêdəə́ bad bé Dyǒb bésyə̄ə̄l. Né-ɔɔ́, 16nságnan Dyǒb póndé tɛ́ɛ́ áyə̄l echɛ̂n, nzé nkânnad nyé. 17Nkânne-ʼɛ mɛɛ́, Dyǒb áde echɛd Sáŋ, Yesu Krǐstəə, Titɛ́ɛ a ehúmé ábɛ nyé Edəə́dəŋ é debyɛ́ɛ́ ne é nsôŋtɛn mé mekan mé eʼkoŋnéd âbɛl boŋ nyébíi mɔ́ bwâm. 18Nkânne-ʼɛ ámpē nɛ́n Dyǒb ákɛ́led nyé nlém á abum, âbɛl nɛ́n nyébíi bwěm éʼ bwâm ábe nyɛ́summé nlém áyə̄l, áyə̄le apwɛ́dé nyé. Nkânne-ʼɛ nɛ́n mɛɛ́ nyésôŋtɛn ngáne nnam ḿme áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄bɛ̌ ábē bad ḿpédé achab ámīn. 19Nkânnad-tɛ nyémpē nɛ́n mɛɛ́ nyébíi eche ngíne. Ene ngíne etómé bwěm éʼsyə̄ə̄l, chɔ́-ʼaá ewôŋgan syánē ábe dedúbpé mɔ́. Ḿmɛ́n melemlem mé ngíne eche echabé ámīn, 20chɔ́ɔ âmbɛnlédté áde âmpuúdté Yesuɛ, ábɛ̄l-lɛ ádyɛ̄ɛ̄ mɔ́ á ekáá émbáá áwē nkamlɛn ḿ mín. 21Áhed-taá Krǐstəə ákamlanné ngumɛ ne benkamlɛnɛ bésyə̄ə̄l. Áde dǐn-nɛ ádé ngíne tómaa mǐn mé benkamlɛnɛ bésyə̄ə̄l, ábe bédé bɔɔb ne ábe bɛ́bē á póndé echě ehúɛʼ. 22Dyǒb ábágé Krǐstəə nkamlɛn ámīn é chǒm ésyə̄ə̄l, abɛlé-ʼɛ mɔ́ awě akamlan chǒm ésyə̄ə̄l, âbɛ́ nló, mé elad é bad ábe bédúbpé. 23Échê elad é bad ábe bédúbpé bédíi nɛ́ɛ yə̌l echě Krǐstəə. Échê elad é bad élɔ̄gte Krǐstəə mbom, Krǐstəə mɔ́-ʼaá alɔ́gte chǒm ésyə̄ə̄l eche édé kéhéé mbom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\