Efɛsus 4

1Né-ɔɔ́, mɛ nɛ̂ŋgáne mod a mbwɔg áyə̄le nsɔ́n ḿme ḿbɛnlɛɛ́ Sáŋgwɛ́ɛ́, ncháaʼ nɛ́n mɛɛ́, abɛ́ ádɛ̄n ábɛ̂ abɛ́ á bwâm ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́, apwɛd áde ápwɛ́dé nyé. 2Kéchéé éche nyébɛlɛɛ́ nyésuded yə̌l, nyébɛ̂ bad ábe bépwíídtédé, nyéwɛsan-nɛ nhɔ́g ne aníníí. Nyélúmed edəŋge awɛsɛn áde nyéwɛsanné nhɔ́g ne aníníí. 3Edəə́dəŋ éche Ésáá ébɛ́lé nyêdé mod nhɔ́g. Né-ɔɔ́, nyéwan áte âbɛ́ nsaŋ ne nhɔ́g ne aníníí, âbɛl nɛ́n nyédíi nyébɛ̂ mod nhɔ́g. 4Syánē baásyə̄ə̄l dedíi yə̌l pɔ́g, melemlem mé Edəə́dəŋ ehɔ́g chɔ́ɔ syánē dékúdé. Eʼlyə́g bé nlém eʼhɔ́g bɔ́-ʼaá déwóó áyə̄l e melemlem mé nnam ḿme Dyǒb dénhɔ̄bpē aá mɔ́ɔ̄bɛ syánē áde âmpwɛdté syánē. 5Sáŋgwɛ́ɛ́ nhɔ́g mɔ́ɔ syánē baásyə̄ə̄l déwóóʼ. Adúbe ahɔ́g dɔ́ɔ syáā baásyə̄ə̄l déwóó dékūd-tɛ melemlem mé edusɛn. 6Dyǒb ahɔ́g dɔ́ɔ syánē baásyə̄ə̄l débɛnlɛɛ́, mɔ́-ʼaá adé Titɛ́ɛ awe syánē moosyəə́l. Mɔ́ akamlan syánē baásyə̄ə̄l. Abɛleʼ syánē moosyəə́l debɛle kéchéé éche áhɛdɛɛ́ aá débɛl, adɛ́-ʼɛ syánē moosyəə́l áte ne échē Edəə́dəŋ. 7Syánē mod tɛ́ dekudé nsimé á nhəgtéd ḿme Krǐstəə ábágé. Boŋ ḿmê nsimé méesaá nyaa pɔ́g. 8Nɛ̂ dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ étenléd á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, "Ankɛ̌ á hǒm áde áchábé ámīn. Áde ákagké, ankɛɛ́n ábē bad bé ekɔyí ábe ántōmmē áte, ábɛ̄-ʼɛ ábē bad echě ndɛ." 9Ngáne éténlédé nɛ́n bán, "Ankɛ̌ á hǒm áde áchábé ámīn." Chán nɛ̂ ádíí? Nɛ̂ alûmte nɛ́n bán ansébé apɛ a hǒm áde ádé se ásē, nɛ́dē á nkǒŋsé wɛ́n. 10Mɔ́ awě ampɛ̌ a nkǒŋsé mɔ́ adé melemlem mɛ mod awě ankɛ̌ á hǒm áde áchábé ámīn tómaa mebwɔ́g mésyə̄ə̄l. Ankɛ̌ ámīn âbɛl chǒm ésyə̄ə̄l elôn mbom. 11Mɔ́ mwěn mɔ́ abagé bad ndɛ. Abɛlé doŋge á bad âbɛ́ bembapɛɛ bé nlómag, doŋge âbɛ́ bekal béʼdəə́dəŋ, ábɛ̄l doŋge âkal nkalaŋ ḿ bwâm, ábɛ̄l doŋge âbɛ́ belyə́ged bé bad ábe bédúbpé, ábɛ̄l-lɛ doŋge âbɛ́ bemeléede âyə́ged bad ábe bédúbpé. 12Ambɛ̌ ábê bad échɛ́n ndɛ âboŋsɛn bad bé Dyǒb âbɛle mɔ́. Ambɛl nɛ̂ âbɛl boŋ bad ábe bédúbpé bɔ́ ábe bédé nɛ̂ŋgáne yə̌l eche Krǐstəə béwúu áte. 13Nɛ́n dɛ́bɛ̄ kə́ə́ŋne á póndé eche syánē dɛ́bɛ̄ɛ̄ mod nhɔ́g, adúbe áde dɛ́dūbɛ̄ɛ̄ Mwǎn a Dyǒb, debíí-ʼɛ mɔ́. Nzé dedé nɛ̂, nɛ̂ dɛ́bɛ̌l dɛɛ́lōn mbon, debɛ́ nɛ̂ŋgáne Krǐstəə awě alóné mbon. 14Né déebáá nɛ̂ŋgáne běndem ámpē. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l bad bé akwâb ábe béyə́gteʼ ayə́ge dé metóm, béehɛnlé syánē adog, béehɛ̌l-laá abɛl se dedúbé mekan ḿme méetə̂ŋgɛne. Déebáá nɛ̂ŋgáne bɔ̌lɛ ábe epub é ngíne éhuɛnɛɛ́ pɛd e mendíb pɔ́g étimnéʼ eníníí. 15Déebáá nɛ̂, boŋ pɛn dékale mbále délûmte-ʼɛ edəŋge ne nhɔ́g ne aníníí. Débɛle nɛ̂ âbɛl boŋ dékwog á menzii mésyə̄ə̄l débɛ̂ nɛ̂ŋgáne Yesu Krǐstəə awě adé nló. 16Krǐstəə aladé ábē bad hǒm ahɔ́g, ngáne mebóŋ mé yə̌l méladɛɛ́ yə̌l e moonyoŋ. Nzé pɛd e yə̌l tɛ́ɛ́ ebɛle ḿme nsɔ́n ngáne étə́ŋgɛ́né abɛl, ne yə̌l esyəə́l ěkwogéʼ, ewúú-ʼɛ áte. Nɛ̂ dɔ́ɔ édíí kə́ə́ŋne á elad é bad bé Dyǒb, nzé mod-tɛ́ adəə́ mwǎnyaŋ. 17Né-ɔɔ́, nkooʼ nyé aláa á dǐn á Sáŋgú nɛ́n mɛɛ́ abɛ́ ádɛ̄n déēbāg nɛ̂ŋgáne abɛ́ áde bad ábe béēbíi Dyǒb. Mekan ḿme békamtanné médíi mekan ḿme méesɛ̌ dyam dé abɛlɛn, méehɛlɛ́ɛ́-ʼɛ se méwóŋgɛ́n bɔ́. 18Áyə̄le ḿmab mewêmtɛn médé mewêmtɛn mé mbéb, béhīdɛ̄ɛ̄ nyaa e Dyǒb. Béewóoʼɛ́ aloŋgé áde Dyǒb ábagɛɛ́ áyə̄le béwúú nló áte béēbíi-ʼáa nyaa e Dyǒb. 19Nzé bébɛ́lé dyam dé mbéb, akwágké déekóbɛ́ɛ́ bɔ́. Bébágé yə̌l âbɛl mekan ḿme échāb ekob é yə̌l éhɛdɛɛ́. Béwóo nlém áte póndé ésyə̄ə̄l âbɛl mekan mé mbinde. 20Boŋ nyé, áde bén'yə̄gēdtē nyé tə̂ŋgɛne Krǐstəə, saké ene ndín e abɛ́ bénlāā-ʼɛ nyé bán nyêtə́ŋgɛ́né awóŋ. 21Ndúbpé nɛ́n mɛɛ́ nyênwóg mam mé mbále tə̂ŋgɛne Yesuɛ. Abɛ́ áde nyémbɛ̄ɛ̄-ʼɛ mod nhɔ́g ne mɔ́ bénlāā nyé mam áyə̄l echê. 22Bén'yə̄gēd nyé bán nyétɛde abɛ́ dé nchun áde nyénsēbɛ̄ɛ̄ awóŋ. Ene póndé ádɛ̄n aloŋgé démbēb áyə̄le nyênwóŋ nlém dásɔ̄ âbɛl mekan mé mbéb. Ḿmê nlém ḿme nyéwóóʼáá-ʼɛ âbɛl mekan mé mbéb ḿpántéʼáá nyé nzii. 23Bén'yə̄gēd nyé nɛ́n bán nyémwɛ Dyǒb áhəŋlɛn nyé nlém á abum âbɛl boŋ nyéwôŋ mewêmtɛn mékɔ̄ɔ̄lē. 24Dyǒb ábágé nyé abɛ́ dékɔ̄ɔ̄lē áde ádé nɛ̂ŋgáne áde abɛ́. Né-ɔɔ́, abɛ́ ádɛ̄n ábɛ̂ nɛ̂ŋgáne ádɛ̂ abɛ́ dékɔ̄ɔ̄lē. Ádɛ́n abɛ́ dékɔ̄ɔ̄lē ádíí abɛ́ dékɔ̄ɔ̄lē á mbále ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́ ásáŋ-ʼɛ. 25Né-ɔɔ́, modmod eékālē metóm ámpē. Syánē mod-tɛ́ ákanle mwǎnyaŋ mbále, áyə̄le syánē moosyəə́l dedíi nɛ́ɛ bad ábe béládné boŋ bébɛ̄l yə̌l pɔ́g. 26Nzé nyêlíi, nyéēmwāg-sɛ meliŋgá mébɛ̄lēd nyé mbéb. Nyéēmwāg-sɛ ḿmɛ̄n meliŋgá métom epun é bǐn. 27Nyéēbāgē Satanɛ yə̌l âdog nyé. 28Bad ábe béchíbeʼ bésôg achíb. Boŋ pɛn bébɛnlad ḿmab mekáá âbɛl nsɔ́n ne nlém nhɔ́g âbɛl boŋ békud chǒm, béwôŋgɛn-nɛ betóótōkɛ̄ bé bad. 29Eyale é ebébtéd ké ehɔ́g éebídé modmod á nsəl. Boŋ pɛn nyébɛnlad eʼyale éʼ bwâm ábe bɛ́wōŋgɛ̄n bad âwúu áte á adúbe tê. Nyébɛnlad eʼyale á póndé eche ehɛdnad, âbɛl éʼwôŋgɛn bad ábe béwóglan nyé. 30Nyéēbɛ̄lē mam ḿme mɛ́wōgēd Edəə́dəŋ éche Ésáá ndutul. Edəə́dəŋ éche Ésáá chɔ́ɔ édé nɛ̂ŋgáne eʼchem ábe Dyǒb áhédé nyé âsin póndé eche ákɔdɛ́ɛ́ nyé ne akɔde ásyə̄ə̄l. 31Nyéhûd mewêmtɛn mé mbéb mésyə̄ə̄l á nlém-tê, nyéchene-ʼɛ ekaŋ é ngíne ne meliŋgá. Nyéēsɛnléʼ, nyéesyə́ə́-ʼɛ bad ahɔ́b ádé nyéhɔ́bɛɛ́ bɔ́ mekan á yə̌l. Nyéelúmtéʼ eʼbéb bé nlém wɛ́ɛ modmod. 32Nyélúmed eʼboŋ bé nlém wɛ́ɛ nhɔ́g ne aníníí, nyéwôŋ-gɛ nlém ń ngɔl. Nyélagsan nhɔ́g ne aníníí melemlem ngáne Dyǒb álágsɛ́né nyé áyə̄le Krǐstəə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\