Galesia 5

1Á mehaŋ-tê dɔ́ɔ Krǐstəə áhúdé syánē âbɛl boŋ syánē deebág nɛ́ɛ betâŋ ámpē. Né-ɔɔ́ nyéwêd mekuu ásē, nyéēmwāg-kɛ se modmod ahɛ́ nyé á mehaŋ-tê ámpē. 2Nyéwóglɛn mɛ. Mɛ Paalɛ, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́ nzé nyêwémtɛ́né nɛ́n bán nzé béyágé nyé, né nɛ̂ dɛ́bɛ̌l Dyǒb ákob nyé nɛ́ɛ bad ábe bésáá, né nsɔ́n ḿme Krǐstəə ábɛ́lé méehɛlɛ́ɛ́-sɛ ńwóŋgɛ́n nyé mbêd. 3Nsimé nyé etúu áte ámpē nɛ́n mɛɛ́, kénzɛ́ɛ́ awě akwɛ̌ntɛ́né aá béyag mɔ́ âbɛl boŋ Dyǒb ákob mɔ́, atə́ŋgɛ́né mbéndé ésyə̄ə̄l ahíd. 4Nyé ké ahéé awě awémtɛ́né aá mɔ́tə̄ŋgɛ̄nē mbéndé ahíd âbɛl boŋ Dyǒb ákob mɔ́, asɛ́nlédé ne Yesuɛ, ahúdé-ʼɛ yə̌l á nsimé ń Dyǒb-te. 5Sé ne sé, Edəə́dəŋ é Dyǒb ébɛ́lé sêlyə́gé nlém nɛ́n bán Dyǒb dɛ́kob sé nɛ̂ŋgáne bad ábe bésáá áyə̄le sêdúbpé Krǐstəə. 6Ken béyágé mod-ɛ, ken béeyagɛɛ́ mod-ɛ, nɛ̂ déēwóoʼɛ́ dyamdyam abɛl ne abɛ́ áde dédíí ne Yesu Krǐstəə. Chǒm éche édé etógnɛ́n édíi, âdúbe Krǐstəə. Ádê adúbe átə́ŋgɛ́né anyînned ne edəŋge éche déwóŋné nhɔ́g ne aníníí. 7Ngen eʼsó, nyêkɛɛ́néʼáá mekan bwâm. Nzɛ́-módɛ́ ahə̌ŋlɛ́né nyé nlém á abum aá nyéehídeʼ mbále e nkalaŋ ḿ bwâm ámpē? 8Ahəŋlɛn áde nyéhə́ŋlɛ́né nlém á abum déehɛlɛ́ɛ́-sɛ áhúú ne Dyǒb, áyə̄le Dyǒb děn dɔ́ɔ ápwɛ́dé nyé âbɛ́ ábe bǎn. 9Mod nhɔ́g awě adé mbéb átîntê echɛ̂n, mɔ́ abébteʼ baáb ábíníí bésyə̄ə̄l, nɛ̂ŋgáne mbumé ń ngun ńsonlɛɛ́ nzé béhédé mwǎ esultɛn áwēd-te. 10Boŋ pɛn ndúbpé nɛ́n mɛɛ́, Dyǒb dɛ́bɛ̌l nyéēhídté ayə́ge á bad bémpēe boŋ nyɛ́ɛ̄hīd ádêm. Dyǒb dɛ́kɔ̄gsɛ̄n mod ké ahéé awě apuutad nyé, ábɛ̂ kénzɛ́ɛ́. 11A-baányaŋ, nzé émbɛ̄ nɛ́n bán ndíi nkale nɛ́n mɛɛ́ bétə́ŋgɛ́né mod ayag boŋ Dyǒb dɛ́kob mɔ́ nɛ́ɛ mod awě asáá ngáne baá Israɛl bédúbpé, né cheé ékə́ə́ boŋ béhɛ́ mɛ á meséb? Nzé nkaléʼáá nɛ́n mɛɛ́ bétə́ŋgɛ́né bad ayag boŋ meékaleʼaá kwééd eche Krǐstəə áwédé á awɔg, né nɛ̂ déeliŋsɛ́ɛ́ bad bé Israɛl. 12Ndəə́ nɛ́n mɛɛ́ ábê bad ábe bépuutad nyé nló áte, békag áʼsō, békɛ bésɛ́lɛn yə̌l e mwɛnchóm esyəə́l. 13A-baányaŋ Dyǒb dénchɛ̄lē nyé âhide á mehaŋ-tê. Boŋ abɛ́ áde nyéesaá á mehaŋ-tê ámpē déebagɛɛ́ nyé kunze âbɛl kéchéé éche échɛ̄n ekob é yə̌l éhɛdɛɛ́. Boŋ pɛn, nyémod-tɛ́ɛ́ ábɛnle waáb á edəŋge-tê. 14Nyébɛleʼ nɛ̂ áyə̄le nzé béládé mbéndé ésyə̄ə̄l, chǒm éche éhɔ́bɛɛ́ édíi nɛ́n, "Édəŋ mwǎnyoŋ ngáne édə́ə́ echoŋ yə̌l." 15Boŋ nzé nyêtimé nyêkwaglan, nyêwanne-ʼɛ nhɔ́g ne aníníí nɛ́ɛ nyam é mehín, nyêtéd póndé. Nzé nyéetéde póndé, ne nyɛ́ɛ̄wūū nhɔ́g ne aníníí ne awúu ásyə̄ə̄l. 16Né-ɔɔ́, nlébe nyé nɛ́n mɛɛ́ nyémwɛ Edəə́dəŋ é Dyǒb élyə́gte nyé. Nɛ̂ dɛ́bɛ̌l nyéebɛlɛ́ɛ́ mekan mɛ mbéb ḿme ekob é yə̌l éhɛdɛɛ́. 17Mam ḿme ekob é yə̌l édə́ə́, méekagké ne mam ḿme Edəə́dəŋ édə́ə́. Mam-mɛ ḿme Edəə́dəŋ édə́ə́ méekagké ne mam ḿme ekob é yə̌l édə́ə́. Échɛ́n ngíne ébɛ éwaneʼ. Nɛ̂ ábɛleʼ nyéēhɛ̄lɛ̄ɛ̄ dyam abɛl áde nyédə́ə́ abɛl. 18Boŋ pɛn nzé Edəə́dəŋ é Dyǒb élyə́gte nyé, né nyéēsaá ásē e mbéndé ámpē. 19Mbɛltéd mé ekob é yə̌l méēyə̄gtādtēd. Ńdíi mbɛltéd nɛ́ɛ akáb dé mesón, abɛl dé mekan mé mbinde, akáb dé akwalɛɛ. 20Abɛle á myǒb mémpēe, alem, ekɔyí, nsɛlag, kɔ́njí, meliŋgá, abun dé eʼtə́l, ngabɛ́n, nkabɛ́n, 21asíi á bad, sɔ́gké e mǐm, epuutéd ne mbɛltéd mé mbéb mémpēe nɛ́ɛ ḿmɛ́n. Nsimé nyé etúu áte ngáne ménsīm-maá bɔɔ́d nɛ́n mɛɛ́, bad ábe bébɛleʼ échê ndín é mekan béekudté nnam mé nkamlɛn ń Dyǒb. 22Boŋ nzé Edəə́dəŋ éche Ésáá édé mod áte, chɔ́ɔ ébɛle boŋ ábɛlé mam ne edəŋge, ne menyiŋge, ne nsaŋ, ne nwɛsɛn, ne eʼboŋ bé nlém, ne abɛ́ á bwâm, abɛ́-ʼɛ mod awě bad béhɛle bésum nlém áyə̄l. 23Edəə́dəŋ chɔ́-ʼaá ébɛleʼ boŋ mod ásudté yə̌l, achə́ə́-ʼɛ yə̌l bwâm. Mbéndé éewóoʼɛ́ dyam ábɛlɛn nɛ́n. 24Bad ábe bédé ne Yesu Krǐstəə béesaá ásē e nkamlɛn ḿ mam mé ekob é yə̌l ámpē. Ébɛlé ebɛ́ byánán bébómmé échab esíí é mam mé ekob é yə̌l á awɔg, éwédé-ʼɛ áhed. 25Ngáne Edəə́dəŋ é Dyǒb ébágé syánē aloŋgé dékɔ̄ɔ̄lē, démwɛ échê Edəə́dəŋ chěn élyə́gte syánē áyə̄le chǒm ké ehéé éche débɛlɛɛ́. 26Deényēnē yə̌l ámīn, deéliŋsé nhɔ́g ne aníníí, deesíídé-ʼɛ nhɔ́g ne aníníí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\