Hibru 5

1Prisɛ ambáámbáa tɛ́ɛ́ awě Dyǒb ápwɛ́dé átîntê e bad, ápwɛde mɔ́ âbɛle mɔ́ á dǐn áde ábê bad. Ane prisɛ mɔ́ɔ akobeʼ mendɛ wɛ́ɛ bad boŋ ábagé mɔ́ wɛ́ɛ Dyǒb nɛ́ɛ ndɛ ne mendɛ âbɛl boŋ Dyǒb álagsɛn bad mbéb. 2Ahɛle bad yə̌l achedɛn ábe bépaneʼ nzii áyə̄le béēbíiʼɛ́ chǒm éche bébɛlɛɛ́ áyə̄le nɛ́n mwěn ámpē adíi moonyoŋ awě awóó mechínzé mé ngob e yə̌l. 3Nɛ̂ ábɛ́lé atə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ ábagɛɛ́ mendɛ kə́ə́ŋne áyə̄l e ḿme mbéb měn, ábagé-ʼɛ áyə̄le mbéb ḿ bad. 4Modmod mwěn eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ábɛ yə̌l edúbé é prisɛ ambáámbáa. Dyǒb dɔ́ɔ ápwɛdeʼ mod âbɛ́ prisɛ, melemlem ngáne âmpwɛdté Arɔnɛ. 5Melemlem nɛ̂ dɔ́-ʼaá Krǐstəə mwěn énkênchə́gédté yə̌l âbɛ́ prisɛ ambáámbáa. Dyǒb dɔ́ɔ dêmpwɛd mɔ́. Dyǒb dénlāā mɔ́ aá, "Edíi awem Mwǎn. Chii ndíi Sóó." 6Nɛ̂ ádé á kálag e Dyǒb hǒm démpēe bán Dyǒb dénlāā mɔ́ aá "Wɛɛ́bɛ̄ prisɛ abɛ ne abɛ́, nɛ́ɛ Mɛlkizɛdɛgɛ." 7Áde Yesuɛ ábédé á nkǒŋsé, akánnéʼáá, áchāā Dyǒb, áchyɛɛ́ʼ awɛ́ á ngíne, mésɔd mébīdēʼ mɔ́ á mǐd. Akánnéʼáá wɛ́ɛ mod awě ahɛle ásōŋ aloŋgé ádē. Dyǒb dénwōg mɔ́ mekáne áyə̄le anwóŋ mbwɔ́g ń Dyǒb áte. 8Kénɛ́ɛ ábédé Mwǎn a Dyǒb, an'yə́gé âwógɛn Dyǒb mbwiined ne metake ḿme ânkudté. 9Dyǒb dêmbɛ̌l ankwognéd abɛ́-ʼɛ prisɛ ambáámbáa awě akwǒgnédé, âbɛl bad ábe béwógne mɔ́ békud eʼsoósoŋ ábe éʼdé á ngíndé ne á ngíndé. 10Dyǒb dêmbané mɔ́ á atii aá mɔ́ adé prisɛ ambáámbáa nɛ́ɛ Mɛlkizɛdɛgɛ. 11Nwóó mam híin âhɔ́b tə̂ŋgɛne ádɛ́n atɔ́n. Élɛ́nlé mɛ áte ngáne mɛ́bɛnlé boŋ nyêsóŋtɛ́n mɔ́, áyə̄le nɛ́n nyéewámsánné dyam asôŋtɛn. 12Nhɔ́be nɛ́n áyə̄le nɛ́n nyêntə́ŋgɛ́n bad abɛ́ bɔɔb ábe béyə́gteʼ bad bémpēe. Boŋ nyêdíi nyêhɛdnad ámpē bán mod áyə́ged nyé mam ḿme nyêmmadté abíi tə̂ŋgɛne nkalaŋ ń Dyǒb. Nyêdíi nyêdé nɛ́ɛ bǎn bé nkə́ə́l ábe béhɛdnad abíi saké ndyééd. 13Kénzɛ́ɛ́ awě adíi amwáaʼ abíi, ádíi nɛ́ɛ nkə́ə́l. Eébīīʼɛ́ mboŋ ne mbéb. 14Ndyééd pɛn edíi áyə̄le bad ábe bémáá akwog. Mod ambáá adíi mod awě ayə́gké, awě amɛ̌ntɛ́né-ʼɛ mboŋ ne mbéb âbíi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\