Hibru 8

1Atɔ́n áde sékooʼɛ́ ahɔ́b ádíi nɛ́n; dewóó ene ndín e prisɛ ambáámbáa awě adyɛɛ́ é ekáá émbáá é atii dé nkamlɛn á Dyǒb á Ngum ámīn. 2Abɛnleʼ Dyǒb wɛ́ɛ bwěm ábě éʼsáá éʼdíí á hǒm áde ákóó ebem é Dyǒb abɛ́. Sáŋ Dyǒbɛ mwěn mɔ́ɔ alóó échê ebem, saké baányoŋ. 3Bépwɛde prisɛ ambáámbáa tɛ́ɛ́ âbɛ Dyǒb ndɛ ne mendɛ mé elém. Né-ɔɔ́, anɛ́n prisɛ ambáámbáa mɔ́mpē atə́ŋgɛ́né chǒm awóŋ éche ábɛɛ́ Dyǒb. 4Bɔɔb-pɔɔ́, nzé émbɛ̄ nɛ́n bán ambɛ́ á nkǒŋsé, né éebáá prisɛ ne abɛ́ děn, áyə̄le nɛ́n beprisɛ bédé ábe bébage Dyǒb mendɛ ngáne mbéndé éhɛdɛɛ́. 5Nsɔ́n ḿme ábê beprisɛ bébɛlɛɛ́ ńdíi nɛ́ɛ eʼchemléd ne ediídiŋgɛ éʼ mekan ḿme médé ádyōb. Debíí nɛ̂ áyə̄le nɛ́n, áde Mosɛɛ áhɔ́bé aá mɔ́lōoʼ ebem é Dyǒb, Dyǒb dénsīm mɔ́ etúu áte aá, "Nyín nɛ́n wɛ́ɛ mɔ́lōō chǒm ésyə̄ə̄l á yə̌l e échê ebem nyaa e nlóŋtéd eche ńlúmté wɛ á mbɔɔd mǐn." 6Boŋ bɔɔb, nsɔ́n ḿme prisɛ ḿme bébágé Yesuɛ ńtómé nsɔ́n ḿme ábê beprisɛ béʼ bɔɔ́d. Melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ nchemtɛn ḿme Yesuɛ ápɛ́ɛ́né átîntê e Dyǒb ne ábē bad, ńtómé nchemtɛn méʼsō ḿme bêmpɛɛ́nné, áyə̄le nɛ́n, Dyǒb ábágé bad akag aá mɔ́ɔ̄bɛ̌ bɔ́ bwěm éʼ bwâm. 7Nzé émbɛ̄ nɛ́n bán melɛ̌ méʼsō mênkwognéd âbɛl bad békobned áʼsō éʼ Dyǒb, melɛ̌ mémpēe méehɛdnad-taá. 8Boŋ Dyǒb dénnyīn awusé ne ábē bad, anhɔ́b-pɛ aá, "Mɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ nhɔ́beʼ nɛ́n mɛɛ́ eʼpun éʼ bǐn éʼhúɛ áde mɛ́mwɛ̄ɛ̄ melɛ̌ mékɔ̄ɔ̄lē ne bad bé Israɛl ne bad bé Juda. 9Ḿmê melɛ̌ méebáá nɛ́ɛ melɛ̌ ḿme mémwɛ̄ɛ̄ ne ábāb betaa áde ńchə́ŋgé bɔ́ á ekáá boŋ mbídɛ́n bɔ́ á aloŋ á Egipto. Bénkênhídté ḿmê melɛ̌. Né-ɔɔ́, menhúd bɔ́ dǐd áyə̄l. 10Dyǒb áhɔ́bé ámpē aá, Mɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ mɛ-ɛɛ́ nhɔ́beʼ. Bɔɔb-pɔɔ́ melɛ̌ ḿme mɛ́mwɛ̄ɛ̄ ne bad bé Israɛl á póndé echě ehúɛʼ áʼsō médíi nɛ́n: Mǎbɛ̌l bébíí échêm mbéndé, béwóŋ-ʼɛ nlém âhíd chɔ́. Mɛ̌bɛ̄ ádab Dyǒb, bɔ́-ʼɛ bɛ́bē ábêm bad. 11Bɔ́ modmod éeyə́gédté waáb, modmod éeláá-ʼaá mwǎnyaŋ nɛ́n aá ábíi Dyǒb, áyə̄le bɔ́ moosyəə́l bɛ́bīī mɛ, bootya bésad, kə́ə́ŋ ne bémbáá. 12Mɛɛ́lagsɛ́n ḿmab mbéb, méekamtɛ́n-naá ḿmāb mewusé." 13Ahɔ́b áde Dyǒb áhɔ́bɛɛ́ tə̂ŋgɛne melɛ̌ mékɔ̄ɔ̄lē, álûmteʼ nɛ́n bán abɛlé melɛ̌ mé nchun ńtómé póndé. Chǒm kéhéé éche étóme póndé, éche échune-ʼɛ, mwǎmpīn ḿ póndé éebáá ámpē ne abɛ́ děn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\