Jemsɛ 4

1Cheé épɛɛne nzum ne nsɛlag átîntê echɛ̂n? Éesaá mbále bán esíí é awóŋ á bwěm éche éwane nyé nzum áte, chɔ́ɔ ékəəʼ boŋ nyébɛlé nɛ́n-ɛ? 2Ehɛde chǒm boŋ weékudɛɛ́ chɔ́, nɛ̂ ábɛ́lé ewúú mod. Ewóó esíí áte bwâmbwam âkud chǒm boŋ weéhɛlɛɛ́ chɔ́ akud. Nɛ̂ ábɛ́lé nyêsɛnle, nyêwanne-ʼɛ nhɔ́g ne aníníí nzum. Nyéēkūdɛ̄ɛ̄ chǒm éche nyéhɛdɛɛ́ áyə̄le nyéēsɛ̄dtɛ̄ɛ̄ Dyǒb chɔ́. 3Nzé nyêhɛdne Dyǒb chǒm, nyéēkūdɛ̄ɛ̄ chɔ́ áyə̄le nyêhɛdne chɔ́ mewêmtɛn mé mbéb. Nyêhɛde bwěm dásɔ̄ âwóged échɛn yə̌l menyiŋge. 4Nyêdé nɛ̂ŋgáne bad ábe bédé á ndáb é mewóŋgé, boŋ bébɛ́ békābē mesón. Nyéēbíiʼɛ́ bán âbane nlém ne mekan mé nkǒŋsé ábɛle nyé bad bé ekɔyí bé Dyǒb-ɛ? Né-ɔɔ́ kénzɛ́ɛ́ awě adəə́ nlém abane ne mekan mé nkǒŋsé, abɛlé eche yə̌l mod-a-ekɔyí a Dyǒb. 5Nyêwémtɛ́né bán ngɛ̂n-ɛɛ́ éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, "Dyǒb ábánné nlém aá edəə́dəŋ éche mɔ́hédé syánē áte, ébɛ̂ échē, adɛ́-ʼɛ kɔ́njí ne chɔ́-yɛ?" 6Boŋ Dyǒb ábage syánē nsimé abɛ ne abɛ. Nê dɔ́-ʼaá ákə́ə́ boŋ étenléd á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, "Bad ábe bédé kúmbe, Dyǒb ákunnad bɔ́ yə̌l, boŋ ne bad ábe bésúdté yə̌l, Dyǒb ábage bɔ́ nsimé." 7Né-ɔɔ́, nyésuded yə̌l áʼsō éʼ Dyǒb. Nyéwúɛn Satanɛ nló áte. Nzé nyêbɛlé nɛ̂, mɔ́-ʼɛ ǎtōm mehélé. 8Nyépɛ Dyǒb bɛnbɛn, mɔ́mpē ǎpɛ̌ nyé bɛnbɛn. Nyé bad bé mbéb, nyésôg mbéb abɛl. Bad-tɛ ábe béwóó nlém ḿbɛ, nyébane ḿmɛn nlém âbɛl mekan ḿme mésáá. 9Nyésudɛn áyə̄l e ḿmɛn mbéb. Nyélebeʼ, nyéchyɛ-ʼɛ. Nyésôg awɔɔ, nyélebeʼ lebɛ́n, nyésôg menyiŋge awóg, nyésudɛn sudnɛ́n. 10Nyésuded yə̌l áʼsō ábe Sáŋgwɛ́ɛ́. Nzé nyêbɛlé nɛ̂, ǎchə̄gēd nyé. 11A-baányaŋ, nyéehɔ́bé nhɔ́g ne aníníí mam mé mbéb á yə̌l. Kénzɛ́ɛ́ awě ahɔ́be mwǎnyaŋ mam mé mbéb á yə̌l, kéʼɛ akáadte mɔ́, né ahɔ́be mbéndé e Dyǒb mam mé mbéb áyə̄l, né ahɔ́be-ʼɛ aá ene mbéndé eébooʼɛ́. Nzé ehɔ́bé wɛɛ́ mbéndé e Dyǒb eébooʼɛ́ né weébɛ̄lɛ̄ɛ̄ chǒm éche mbéndé éhɔ́bé aá bébɛl. Boŋ né etédé etə́l échě éesɛ̌ échôŋ âbɛ́ mod awě akáadte. 12Mod nhɔ́g mwěmpɛn-ɛɛ́ adé awě abageʼ mbéndé, mwěmpɛn-naá akáadte bad. Mwěmpɛn-ɛɛ́ ahɛle ásōŋ aloŋgé á bad, mwěmpɛn-naá ahɛle abébéd dɔ́. Boŋ wɛ, nzɛ́-módɛ́ édíí âkáad mwǎnyoŋ? 13Bɔɔb-pɔɔ́, nyéwóglan, nyé bad ábe nyêhɔ́be bán, "chii kéʼɛ chǎn, sɛ́ɛ̄kɛ̌ dyad dekalengɔmɛ, sɛ́ɛ̄dyɛɛ́ áwed mwɛ̌ nhɔ́g, sékābē nyoŋgé, sékudé-ʼɛ nsyə́ŋ." 14Nyêbíí dyam áde dɛ́bɛnléd chǎn-ɛ? Chán nyébíí bán aloŋgé ádɛ̄n ádé? Aloŋgé ádɛ̄n ádíi nɛ̂ŋgáne mbag. Ébâg á esóŋ é póndé, ámbīd enɛ̂, weenyínɛ́ɛ́ chɔ́ ámpē. 15Chǒm éche nyétə́ŋgɛ́né ahɔ́b édíi nɛ́n, "Nzé Dyǒb ákwɛ́ntɛ́né, né sɛ́ɛ̄bɛ̄ á aloŋgé, sébɛ̄l-lɛ ádɛ́n dyam kéʼɛ ádíníí." 16Boŋ bɔɔb, nyêtimé nyêkume ekáá á tə̂l ne kúmbe esyəə́l. Enɛ́n ndín e akum dé ekáá á tə̂l eetə̂ŋgɛnɛɛ́. 17Né-ɔɔ́, kénzɛ́ɛ́ awě abíí dyam á bwâm áde átə́ŋgɛ́né abɛl, boŋ eébɛle dɔ́, abelé mbéb áʼsō éʼ Dyǒb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\