Jɔnɛ 10

1Yesuɛ anhɔ́b aá, "Ne mbále, nlâŋge nyé mɛɛ́, kénzɛ́ɛ́ awě eépoo á mmwɛ mé abem á mbód, boŋ átim achə́gé pɛd empée, adíi nchîb, abɛ́-ʼɛ mod e ewúɛn. 2Mod awě apooʼ á mmwɛ mé abem mɔ̂dé Nnɔn a ńdyɔŋ ḿ mbód. 3Mod awě anɔne abem adibnad mɔ́ ekob. Achəge mbód tɛ́ɛ́ ne dǐn, ábīdnē-ʼɛ chɔ́. 4Abídné-ʼaá chɔ́, atómɛ́n chɔ́, chɔ́-ʼɛ éhīdē mɔ́, áyə̄le ébíí éche ehɔ́b. 5Boŋ échê mbód éehídɛ́ɛ́ nken mbêd. Ébɛléʼ ébāāʼ mɔ́ á yə̌l báán, áyə̄le éechemɛ́ɛ́ éche ehɔ́b." 6Yesuɛ ankalé bɔ́ enɛ́n ngan boŋ bénkênsóŋtɛ́nné. 7Né-ɔɔ́, Yesuɛ ambád ámpē aá, "Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛ-ɛɛ́, mɛ́ɛ ndé mmwɛ mé ekob wɛ́ɛ mbód épooʼɛ́. 8Byánán mɛ̌pɛ̌, bad bésyə̄ə̄l ábe bésébpé apɛ bébédɛ́ɛ bechîb ne bad bé ewúɛn, boŋ mbód éekênwógɛ́nné bɔ́. 9Mɛ-ɛɛ́ ndé ekob. Kénzɛ́ɛ́ awě apoó áwêm, ǎkǔd eʼsoósoŋ. Ǎsɔ̄l, abíd-tɛ ésebán mod atagte mɔ́. Ǎkud-tɛ kéchéé éche áhɛdɛɛ́. 10Nchîb apag dásɔ̄ âchíb, âwúu ne âbébed. Mpedé âbɛl boŋ békud aloŋgé áde álóné mbon. 11Mɛ-ɛɛ́ ndé nnɔn-a-mbód a bwâm. Nnɔn-a-mbód a bwâm adé mboŋsɛ́n âwɛ́ á nló ḿme éche mbód. 12Mod awě bétédé á nsɔ́n tédɛ́n, ânɔn mbód, áde mwěn éesaá nnɔn-a-mbód, áde éesaá-ʼaá nwóó-mbód, ányínɛɛ́ nyínɛ́n nɛ́ɛ ngə ehúɛʼɛ́, áchēnē mbód, atóm mehélé. Ene póndé dɔ́ɔ ngə ésogɛɛ́ mbód, échíníí-ʼɛ épáŋtéd áte. 13Ane mod atóme mehélé áyə̄le adíi mod awě bétédé á nsɔ́n tédɛ́n, eewôŋnɛɛ́ échê mbód póndé. 14Mɛ́ɛ ndé nnɔn-a-mbód a bwâm. Mbíí échem mbód, échem mbód-tɛ ébíí mɛ. 15Melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ Titɛ́ɛ ábíí mɛ, mɛ-ʼɛ mbíí mɔ́. Mbǒŋsɛ́né-ʼɛ âwɛ́ á nló ḿme échem mbód. 16Nwóó-ʼɛ mbód émpēe éche éesɛ̌ á abem-tê wɛ́n, ntə́ŋgɛ́né chɔ́mpē apɛɛn, chɔ́mpē éwōg échem ehɔ́b, né-ɔɔ́, abem dɛ́bɛ̄ ahɔ́g, nnɔn-a-mbód-tɛ nhɔ́g. 17Titɛ́ɛ adəə́ mɛ, áyə̄le mbǒŋsɛ́né âwɛ́ âbɛl ńkud ádêm aloŋgé ámbīd ámpē. 18Modmod eékobnɛ́ɛ́ mɛ ádêm aloŋgé, boŋ mbage dɔ́ ne mměn. Nwóó ngíne âbɛ ádêm aloŋgé, nwóó-ʼɛ ngíne âtéd dɔ́ ámpē. Nɛ́n dɔ́ɔ Titɛ́ɛ áláŋgé mɛ aá ḿbɛl." 19Ábɛ́n eʼyale ábe Yesuɛ bêmpɛɛ́n nkabɛ́n átîntê e bad bé Israɛl ámpē. 20Bɔ́ bad híin béhɔ́béʼáá nɛ́n bán, "Edəə́dəŋ é mbéb édé mɔ́ áte, apedé mǐn. Chán nyéhɛle nyéwōglān mɔ́?" 21Boŋ bémpēe béhɔ́béʼáá bán, "Mod awě edəə́dəŋ é mbéb édíí áte eehɔ́bɛ́ɛ́ échɛ́n ndín e mekan. Edəə́dəŋ é mbéb éhɛle ébɛ̄l mod awě akwedé ndím anyínɛn-ɛ?" 22Ngande e Nnamed ń Ndáb-e-Dyǒb ékóbtéʼáá á Jerusalɛm. Nɛ́n ábédé á pondé éche ahéb ábágkē bwâmbwam. 23Yesuɛ ahyɔ́mméʼáá á abepé á Ndáb-e-Dyǒb áde béchə́géʼáá bán Abepé áde Solomonɛ. 24Bad bé Israɛl bênləŋnéd mɔ́, bésɛdté mɔ́ bán, "Póndé ehéé wɛwɛ wɛ́sōgkē sé abane á edibelónɛ́ɛ́-te? Nzé wɛ-ɛɛ́ edé Ane-awě-Béwɔ́gté, épanléd sé áte." 25Yesuɛ ankwɛntɛ́n aá, "Mmaá nyé aláa, boŋ nyéedúbpɛɛ́. Nsɔ́n ḿme ḿbɛlɛɛ́ á dǐn áde awêm Titɛ́ɛ, měn ḿbíde mɛ mbóŋ. 26Boŋ nyéedúbpɛ́ɛ́ áyə̄le nyéesaá échêm mbód. 27Échem mbód éwóge échêm ehɔ́b. Mbíí chɔ́, chɔ́-ʼaá éhíde mɛ. 28Mbage bɔ́ aloŋgé áde déemaáʼ, béewáá-ʼaá mbêd. Modmod eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ásog bɔ́ áwêm mekáá. 29Chǒm echě awêm Titɛ́ɛ ábágé mɛ étómé chǒm ésyə̄ə̄l, modmod eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ásog bɔ́ á mekáá ḿme Titɛ́ɛ. 30Sé Titɛ̂ sêdíi mod nhɔ́g." 31Bad bé Israɛl béntēd meláá ámpē âlúm Yesuɛ. 32Boŋ anláá bɔ́ aá, "Nlúmté nyé ekud é nsɔ́n ḿ bwâm éche ébídé ne echem Sáŋ. Nyêhɛde me meláá alúm, âwúu mɛ. Ḿmê nsɔ́n ńhéé nyéhɛdɛɛ́ mɛ meláá alúmɛn." 33Dɔ́ɔ békwɛntanné bán, "Séēhɛ̄dɛ̄ɛ̄ wɛ meláá alúm áyə̄le nsɔ́n ḿ bwâm ḿme ébɛ́lé. Boŋ sêlúme wɛ meláá áyə̄le esyə́ə́ Dyǒb." 34Yesuɛ anláá bɔ́ aá, "Ngɔ́mē éténlédé áwɛn Kálag e Mbéndé nɛ́n bán, Dyǒb áhɔ́bé aá, 'Nyêdíi myǒb.' 35Debíí nɛ́n bán, eyale é Dyǒb éekwagké. Dyǒb dênchə̌g bad ábe ánlōmɛ̄nnē échē eyale aá bédíi myǒb. 36Mɛ-ɛɛ́ Dyǒb ánámté boŋ alóm-mɛ á nkǒŋsé, chán-nɔ̄ nyéhɛle nyéhɔ̄bē bán, nsyə́ə́ Dyǒb áyə̄le ńtúmé ahɔ́b mɛɛ́ ndíi Mwǎn a Dyǒb? 37Nzé meébɛ̄lē nsɔ́n ḿme Titɛ́ɛ, nyéedúbpé mɛ. 38Boŋ nzé édé nɛ́n bán mbɛle mɔ́, nyêdúbé ḿmê nsɔ́n ké nyéedúbpe mměn, âbɛl nɛ́n nyébíi nyésôŋtɛn-nɛ ngen pɔ́g ne ésyə̄ə̄l nɛ́n bán, Titɛ́ɛ adé mɛ áte, mɛ-ʼɛ mbɛ́ mɔ́ áte ngen pɔ́g ne ngen ésyə̄ə̄l." 39Ḿmɛ́n mam ḿme ánhɔ̄bpē mêmbɛ̌l bênwanɛ́n mɔ́ akób ámpē, boŋ ambíd bɔ́ á mekáá. 40Ámbīd enɛ̂, Yesuɛ antǐm ámbīd á pɛd e edíb é Jodan eníníí, á abwɔ́g á hǒm wɛ́ɛ Jɔnɛ, Ndusɛnɛ ádúsánnáá bad, ádyɛ̄ɛ̄ áhed. 41Ndun e mod epagéʼáá áwē. Ábê bad béhɔ́béʼáá bán, "Jɔnɛ, Ndusɛnɛ eébɛleʼaá menyáké boŋ kéchéé éche áhɔ́bé tə̂ŋgɛne anɛ́n mod édé mbále." 42Né-ɔɔ́, ndun e mod echě embɛ́ áhed, endúbé Yesuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\