Jɔnɛ 15

1"Mɛ-ɛɛ́ ndé alín dé epum é bwɛl, alín dé epum é bwɛl děn děn. Echem Sáŋ-ʼɛ abɛ́ mbɛlé-nzag. 2Ahúdeʼ ngɛn ké ehéé echě edé mɛ á yə̌l, echě eechyááʼ eʼpum, ápagké-ʼɛ ké ehéé echě echyáaʼ eʼpum, âbɛl boŋ éboŋ yə̌l ébude-ʼɛ achyáa. 3Ayə́ge áde ń'yə́gté nyé ábɛ́lé nyêmaá asáŋ. 4Nyélyəg nyébɛ̂ ne mɛ, mɛ́mpē mɛ̌lyə̌g mbɛ́ ne nyé. Ngɛn chěn eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ echyáá eʼpum áde éesaá á alín á bwɛl. Melemlem nɛ́ɛ nyémpē nyéehɛlɛ́ɛ́-sɛ nyêchyáá eʼpum ésebán nyêdé ne mɛ. 5"Mɛ-ɛɛ́ ndé alín dé epum é bwɛl, nyé-ʼɛ nyêbɛ́ ngɛn. Nzé mod adíí adé ne mɛ boŋ mɛ-ʼɛ ndé ne mɔ́ ǎchyāā eʼpum bwâmbwam. Nyéēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ nyébɛ̄l dyamdyam ésebɛ́ ne mɛ. 6Nzé mod eésɛ̄ ne mɛ, bɛ́hūd mɔ́ nɛ́ɛ ngɛn. Ene ngɛn ebɛlé ekíntéd. Béladɛɛ́ échê ndín é ngɛn áte, bébwém chɔ́ á muú-te, éhyáŋ-ʼɛ. 7Nzé nyêdíi nyêdé ne mɛ, boŋ ádêm ayə́ge-ʼɛ ádíi ádé nyé áte, kéchéé éche nyésɛ́dté, nyɛ́ɛ̄kǔd. 8Edúbé éche echem Sáŋ ényînnad nzé nyêbudé eʼpum achyáa, nɛ̂-ʼaá dɛ́bɛ̌l nyêbɛ́ ábêm bembapɛɛ. 9Ngáne echem Sáŋ ádə́ə́ mɛ, melemlem nɛ́ɛ mɛ́mpē ńdə́ə́ nyé. Né-ɔɔ́ nyédíi nyébɛ̂ ne mɛ âbɛl boŋ ḿbɛ̂ ńdəŋ nyé. 10Nzé nyêhídé échêm mbéndé, né mɛ̌bɛ̄ ńdəŋ nyé. Melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ ńhídɛɛ́ mbéndé échě echem Sáŋ, adíi adəə́-ʼɛ mɛ. 11Nlâŋge nyé ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l âbɛl nɛ́n nyémpē nyéwôg nyaa e menyiŋge echě ńwogɛɛ́, ḿmɛ̄n menyiŋge mélôn-nɛ mbon. 12Echem mbéndé edíi nɛ́n, nyédəŋ nhɔ́g ne aníníí melemlem nɛ̂ŋgáne ńdə́ə́ nyé. 13Nzé mod awédé á nló ḿ baáb, né alúmté edəŋge éche étómtɛ́né achab ámīn. 14Nzé nyêbɛleʼ mekan ḿme ńláŋgé nyé mɛɛ́ nyébɛl né nyêdíi ábêm besón. 15Meéchə̄gɛ̄ɛ̄ nyé bembəledɛ ámpē, áyə̄le bembəledɛ béēbyɛ̄ɛ̄ʼɛ́ mam ḿme echab sáŋ ábɛlɛɛ́. Boŋ ńchəgɛɛ́ nyé mɛɛ́ ábêm besón áyə̄le nláŋgé nyé mam mésyə̄ə̄l ḿme echem Sáŋ áláŋgé mɛ. 16Nyéēpwɛdɛɛ́ mɛ, boŋ mɛ-ɛɛ́ mpwɛdé nyé, nlóm-mɛ nyé âbɛl mekan ḿme méchyáa eʼpum éʼ bwâm. Nyaa é mekan échě ébɛ̄ abɛ́ ne abɛ́. Nzé nyêbɛlé-ʼɛ nɛ̂, echem Sáŋ ǎbɛ̌ nyé kéchéé éche nyésɛ́dté á dǐn ádêm. 17Ḿmɛ́n mam mésyə̄ə̄l ḿme ńlâŋgɛɛ́ nyé-ɔɔ́, médíi nɛ́n mɛɛ́, nyédəŋ nhɔ́g ne aníníí." 18Yesuɛ ambád ábē bembapɛɛ aláa aá, "Nzé nkǒŋsé ńkɔ́ɔ́ nyé, nyébíi nɛ́n bán mɛɛ́ bésébpé akɔɔ. 19Nzé nyêmbɛ́ nɛ̂ŋgáne bad bé nkǒŋsé, né nkǒŋsé mɛ́tēd nyé nɛ̂ŋgáne ábē bad. Boŋ mpwɛdé nyé átîntê e bad bé nkǒŋsé. Nyéēsaá bad bé nkǒŋsé. Né-ʼaá ákə́ə́ boŋ nkǒŋsé ńkɔ̄ɔ̄ nyé. 20Nyéwêmtɛn ehɔ́b éche ménlāāʼɛ́ nyé mɛɛ́ 'Mbəledɛ eetómɛ́ɛ́ eche sáŋ.' Nzé bêmbané mɛ á metake-tê né bɛ́bané nyémpē á metake-tê. Nzé bénhīd ádêm ayə́ge né bɛ́hīd-tɛ ádɛ̄n ámpē. 21Bɛ́bɛl nyé ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l á yə̌l á dǐn ádêm, áyə̄le béēbíiʼɛ́ ane awě alómé mɛ. 22Nzé menkêmpɛ̌ boŋ nláá bɔ́ ḿmɛ́n mam, né ḿmab mbéb méenyînnedɛɛ́. Boŋ bɔɔb, béewóoʼɛ́ nzɔm ké pɔ́g áyə̄le ḿmab mbéb. 23Kénzɛ́ɛ́ awě akɔɔ́ mɛ, akɔɔ́ kə́ə́ŋne echem Sáŋ. 24Nzé menkêmbɛl ndín é mam átîntê echâb éche mod ampée éēbɛ̄lɛ̄ɛ̄ mbêd, né ḿmab mbéb méenyînnedɛɛ́. Boŋ bɔɔb bényíné mekan mésyə̄ə̄l ḿme ḿbɛ́lé, ké nɛ̂ bédíi békɔ́ɔ́ mɛ, békɔ̄ɔ̄-ʼɛ echem Sáŋ. 25Nɛ́n ádé âlóned eʼyale ábe éʼténlédé á mbéndé echâb bán, 'Nzɔm ké pɔ́g enkêmbáá eche békɔ́ɔ́né mɛ.' 26Nwôŋgɛne ǎbīd wɛ́ɛ Titɛ́ɛ. Adíi Edəə́dəŋ éche ébɛleʼ boŋ bad bésóŋtɛ́n mbále. Ádě mɛ́bɛ̄ɛ̄ ne Titɛ́ɛ mɛ̌lōmē nyé mɔ́, mɔ́-ʼaá ǎlāā nyé mam tə̂ŋgɛne mɛ. 27Nyémpē nyɛ́ɛ̄hɔ̄b mam tə̂ŋgɛne mɛ áyə̄le nyêdé ne mɛ se á mbooted.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\