Jɔnɛ 7

1Ámbīd e ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l, Yesuɛ akagéʼáá mebwɔ́g ne mebwɔ́g á mbwɔ́g e Galilia. Enkêndəŋgé akɛ á mbwɔ́g e Judeya áyə̄le bad bé Israɛl béhɛ́déʼáá mɔ́ awúu. 2Bɔɔb-pɔɔ́, Ngande e Eʼbem e bad bé Israɛl embɛ́ bɛnbɛn. 3Hɛ́ɛ Yesuɛ baányaŋ bélâŋgɛɛ́ mɔ́ bán, "Etə́ŋgɛ́né ádɛ́n abwɔ́g á hǒm ahide, ékɛ á mbwɔ́g e Judeya âbɛl bad ábe béhíde wɛ bényîn menyáké ḿme ébɛlɛɛ́. 4Mod eébɛ̄lɛ̄ɛ̄ nsɔ́n á eʼkoŋnéd-te, nzé ahɛde aá mɔ́byɛ́ɛn. Ngáne ébɛlɛɛ́ ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l ébɛl nkǒŋsé ńsyə̄ə̄l ḿbíi wɛ." 5(Ké Yesuɛ baányaŋ bénkêndúbɛ́ɛ́ mɔ́.) 6Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Echem póndé eépédɛ́ɛ́. Boŋ ne nyé, echɛn póndé edé póndé ésyə̄ə̄l. 7Nkǒŋsé méehɛlɛ́ɛ́-sɛ ńkɔ̄ɔ̄ nyé. Boŋ ńkɔ́ɔ́ mɛ áyə̄le mpanlad bɔ́ ḿmāb mewusé áte. 8Nyébɔ́ nyékag á ngande. Méekaá áwed áyə̄le echem póndé eépédɛ́ɛ́." 9Yesuɛ amaá-ʼaá ahɔ́b nɛ̂, abɛ́ abɛ́ á Galilia. 10Ámbīd e póndé áde Yesuɛ baányaŋ bémáá akɛ á Ngande e Eʼbem, mɔ́mpē ankɛ̌ áwed. Boŋ enkênlúmédté yə̌l. Ankɛ̌ nyaa echě bad bénkêmbííʼɛ́ ndín e mod echě ádíí. 11Benkamlɛnɛ bé Israɛl béhɛ́déʼáá mɔ́ á ngande-tê, bésɛdté bánken, "Héé múmɔ́ ádíí?" 12Átîntê e ndun e mod echě embɛ́ á ngande-tê wɛ̂, doŋge á bad béhɔ́béʼáá bán, "Adíi mod a bwâm," ábíníí-ʼɛ bán, "Aáy, adoge bad dogɛ́n." 13Boŋ bɔ́ modmod bénkêmbídédté yə̌l áwed áyə̄le bébááʼáá bad bémbáá bé Israɛl. 14Áde ngande ékwógé apɛ átîntê, Yesuɛ ankɛ̌ asɔ́l á Ndáb-e-Dyǒb, ábootéd ayə́ged. 15Yə̌l enkɔ́m benkamlɛnɛ áte bwâmbwam tə̂ŋgɛne ádē ayə́ge. Né-ɔɔ́, bênsɛdéd bánken, "Chán anɛ́n mod ámwédé ḿmɛ́n mam mésyə̄ə̄l abíi áde éekiiʼɛ́ á esukɛ́lɛ é mbéndé?" 16Hɛ́ɛ Yesuɛ ákwɛntanné bɔ́ aá, "Ayə́ged áde ń'yə́gtɛɛ́ déesaá ádêm. Ádíi áde mod awě alómé mɛ. 17Kénzɛ́ɛ́ awě awémtɛ́né abɛl ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́, ǎbīī ké ádêm ayə́ge ahúú ne Dyǒb kéʼɛ áhúú ne mměn. 18Kénzɛ́ɛ́ awě ahɔ́bne echě kunze, abɛle nɛ̂ âhɛde eche yə̌l edúbé. Boŋ mod awě ahɛdteʼ mod awě alómé mɔ́ edúbé, asáá nlém á abum, eésaá mod a metóm. 19Éesaá mbále nɛ́n bán, Mosɛɛ abagé nyé mbéndé-yɛ? Ké nɛ̂, nyé modmod eehídɛ́ɛ́ mbéndé éched. Cheé ékə́ə́ boŋ nyéhɛdé mɛ awúu?" 20Dɔ́ɔ ene ndun e mod ékwɛntanné mɔ́ bán, "Edəə́dəŋ é mbéb édé wɛ áte. Benzébádé béhɛde wɛ awúu?" 21Yesuɛ ankwɛntɛ́n bɔ́ aá, "Nsɔ́n nhɔ́g ḿme ḿbɛ́lé, ńkɔ́mté nyé moosyəə́l yə̌l áte. 22Mosɛɛ ambɛ̌ nyé mbéndé aá, nyéyage ábɛn bǎn (kénɛ́ɛ édíí bán, saké Mosɛɛ mɔ́ɔmbootéd. Ábɛ̄n betaa bɔ́ɔ bêmbootéd). Né-ɔɔ́, nyêyage bad á Mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte. 23Nzé béyágé mod á mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte, âbɛl béēbōōʼ mbéndé e Mosɛɛ, cheé ékə́ə́ boŋ nyéliŋné mɛ áyə̄le ńdídé mod bwâm á mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte. 24Nyéekáádté dyam áde ḿbɛ́lé ngáne nyényíné, nyékáad ngáne éhɛdnadté." 25Hɛ́ɛ dɔ́ɔ doŋge á bad bé Jerusalɛm béhɔ́bɛɛ́ bánken, "Saá mod awě béhɛdɛɛ́ awúu mɔ̂ nɛ́n-ɛ? 26Nyénɔnéʼ, akanle bad á tə̂l e ékwɛ́ɛ, bad bémbáá béesaá-ʼaá mɔ́ dyamdyam aláa. Kapɔ́g bébíí bán ne mbále, mɔ̂dé Ane-awě-Béwɔ́gté-yōō! 27Boŋ éehɛlɛ́ɛ́-sɛ ébɛ́ nɛ̂, áyə̄le debíí bán póndé echě Ane-awě-Béwɔ́gté ápɛɛ́, modmod éebííʼɛ́ wɛ́ɛ ábídé. Debíí wɛ́ɛ anɛ́n mod ábídé." 28Yesuɛ ambɛ́ áyə̄gtēʼ á Ndáb-e-Dyǒb. Áde áyə́gtɛɛ́ dɔ́ɔ áchə́gté ehɔ́b ámīn aá, "Ɛɛ, nyêbíí mɛ bwâm, nyêbíí-ʼɛ wɛ́ɛ ḿbídé. Meépedɛɛ́ hɛ́n ne mměn. Ane awě alómé mɛ adé mbále. Nyéebíiʼɛ́ mɔ́, 29boŋ mɛ pɛn mbíí mɔ́ áyə̄le áwē dɔ́ɔ mbídé, mɔ́-ʼaá alómé me." 30Áde áhɔ́bé nɛ̂, béhɛ́déʼáá mɔ́ akób, boŋ modmod enkêmbánné mɔ́ ké ekáá á yə̌l, áyə̄le eche póndé enkêmpaá. 31Ké nɛ̂ bad híin átîntê ene ndun e mod béndūbē mɔ́. Béhɔ́béʼáá bánken, "Áde Ane-awě-Béwɔ́gté ápɛɛ́, ǎbɛ̌l eʼchemléd bé menyáké, ḿme ńtómé ḿme anɛ́n mod ábɛ́lé-yɛ?" 32Befarisia bénwōg nɛ́ɛ bad bényoŋgɛɛ́ áte, béhɔ́bɛɛ́ ḿmɛ́n mekan tə̂ŋgɛne Yesuɛ. Né-ɔɔ́ bɔ́ɔbɛ beprisɛ bémbáá bénlōm bembəledɛ âkób mɔ́. 33Hɛ́ɛ Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, "Ndíi ndé ne nyé, boŋ mwǎmpīn ḿ póndé mɛ̌sū ámbīd wɛ́ɛ ane awě alómé mɛ. 34Ámbīd enɛ̂, nyɛ́ɛ̄hɛ̌d mɛ, boŋ nyéenyínné, wɛ́ɛ mɛ́bɛ̄ɛ̄-ʼɛ nyéehɛnlé apɛ áhed." 35Nɛ̂ dêmbɛ̌l benkamlɛnɛ bésɛdté nhɔ́g ne aníníí bánken, "Héé anɛ́n mod múmɔ́ áhɛdɛɛ́ akɛ, wɛ́ɛ syánē déehɛnlé mɔ́ anyín? Ahɛde akɛ á aloŋ á Grikia wɛ́ɛ ábɛ̄d bad bédíí á ebwɔ́g âyə́ged bad bé Grikia-yɛ? 36Ahɔ́beʼ aá dɛɛ́hɛ̌d mɔ́ boŋ déenyínné mɔ́. Aá déehɛnlé-ʼɛ apɛ wɛ́ɛ mɔ́bɛ̄ɛ̄. Cheé nɛ̂ álûmtɛɛ́?" 37Epun é asóg é ngande éche éntōmtɛ̄n etógnɛ́n abɛ́ áyə̄le ene ngande émpɛ̌. Yesuɛ antyéém ámīn, dɔ́ɔ áchə́gté ehɔ́b ámīn, áhɔ̄bē aá, "kénzɛ́ɛ́ awě píd ékóbé áhyag áwêm áhyɛ ámwɛ̂ mendíb. 38Kénzɛ́ɛ́ awě adúbpé mɛ, Kálag e Dyǒb ehɔ́be aá, 'eʼdíb bé mendíb mé aloŋgé bɛ́bīdē mɔ́ áte éʼsobpe.' " 39Edəə́dəŋ éche Ésáá chɔ́ɔ Yesuɛ áhɔ́béʼáá. Chɔ́ɔ bad ábe béndūbē mɔ́ béntə̄ŋgɛ̄nnē akud. Ene póndé né Edəə́dəŋ éche Ésáá éēpēdɛ̄ɛ̄ wɛ́ɛ ábê bad áyə̄le ene póndé ne Dyǒb déēlūmtɛ̄ɛ̄ ehúmé éche Yesuɛ. 40Doŋge á bad átîntê ene ndun e mod ábe bénwōg nɛ́ɛ Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ ḿmɛ́n mekan bénhɔ̄b bán, "Ne mbále, anɛ́n mod adíi nkal éʼdəə́dəŋ awě ǎpɛ̌." 41Bad bémpēe béhɔ́béʼáá bán, "Mɔ̂dé Ane-awě-Béwɔ́gté awě ǎpɛ̌." Ké nɛ̂, bémpēe béhɔ́béʼáá bán, "Ane-awě-Béwɔ́gté eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ abíd á Galilia. 42Éténlédé á Kálag e Dyǒb nɛ́n bán, Ane-awě-Béwɔ́gté ǎbīd á túmbé e Dabid á dyad á Bɛtɛlhɛm wɛ́ɛ Dabidɛ ámbīdtē." 43Né-ɔɔ́, bad bênkabɛ́n áte á atɔ́n áde Yesuɛ. 44Doŋge á bad béhɛ́déʼáá mɔ́ akób boŋ modmod enkêmbánné mɔ́ ké ekáá á yə̌l. 45Kə́ə́ŋne ásɔ̄g bembəledɛ bé Ndáb-e-Dyǒb bêntǐm wɛ́ɛ beprisɛ bémbáá ne Befarisia. Hɛ́ɛ beprisɛ bémbáá ne Befarisia bésɛdtɛɛ́ bɔ́ bánken, "Cheé ékə́ə́ boŋ nyéepɛɛne mɔ́ hɛ́n?" 46Hɛ́ɛ ábê bembəledɛ béhɔ́bɛɛ́ bán, "Modmod eéhɔ́bɛ́ɛ́ ndín é mam éche anɛ́n mod áhɔ́bɛɛ́." 47Dɔ́ɔ Befarisia bésɛdtɛɛ́ bɔ́ bánken, "Nɛ́dē ane mod adogé kə́ə́ŋne nyémpē-yɛ? 48Nyêkényīn nɛ́ɛ mod ambáá kéʼɛ Farisia nhɔ́g ádúbpé mɔ̂? Ké nhɔ́g eédúbpɛ́ɛ́ mɔ́. 49Enɛ́n ndun e mod eebíiʼɛ́ mbéndé e Mosɛ. Né-ɔɔ́ ebómán édé ne bɔ́." 50Farisia nhɔ́g awě béchə́géʼáá bán Nikodemusɛ awě ansébé Yesuɛ akɛ dé anyín, anláá bɔ́ aá, 51"Eche syánē mbéndé eébagɛɛ́ kunze nɛ́n dékɔ́gsɛn mod áde déekáadtɛɛ́ mɔ́, âwóglɛn dyam áde ábɛ́lé." 52Áde áhɔ́bé nɛ̂, bêntimtɛ́n mɔ́ bánken, "We ámpē ebídé á Galilia-yɛ? Hɛ̌d áte á Kálag e Dyǒb, wɛ̌nyīn nɛ́n wɛ̌ nkal éʼdəə́dəŋ eebídɛ́ɛ́ á Galilia." 53Ámbīd enɛ̂ moosyəə́l ansú áwe ndáb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\