Lukasɛ 22

1Bɔɔb-pɔɔ́, Ngande e Ewɛle-é-Ngɛ̂n emmad abɛ́ bɛnbɛn. Enɛ́n ngande ebédɛ́ɛ dǐn bán Nnyíme-ámīn. 2Beprisɛ bémbáá ne bemeléede bé mbéndé béhɛ́déʼáá nzii echě béwúɛʼɛ́ Yesuɛ á mesɔɔm-tê. Bébááʼáá pɛn bán bad bɛ́sōŋtɛ̄n. 3Satanɛ ansɔ́l mbapɛɛ awe Yesuɛ nhɔ́g áte, awě béchəgɛɛ́ bán Judasɛ. Dǐn démpēe démbɛ̄ mɔ́ bán Iskariɔdɛ. Ambɛ́ nhɔ́g átîntê bembapɛɛ dyôm ne bébɛ. 4Hɛ́ɛ ásyə́ŋgé boŋ, ákɛ atán beprisɛ bémbáá bɔ́ɔbɛ bekamlɛn bé Ndáb-e-Dyǒb, âbɛl ntíi âsóm Yesuɛ áwāb. 5Nɛ́n dénwōgēd bɔ́ menyiŋge bwâmbwam. Bɔ́bɔ̄ɔ bémpɛ̌ á nchemtɛn. Bénlāā mɔ́ bán bɛ́sābē mɔ́ mɔné. 6Mɔ́-ʼɛ ankwɛntɛ́n. Dɔ́ɔ ábóótédé nzii ahɛd âsóm Yesuɛ áwāb ésebán bad bébíí. 7Bɔɔb-pɔɔ́, epun é ngande e Ewɛle-é-Ngɛ̂n áde béwúɛʼɛ́ ńdyɔŋ ḿ mbód mé Nnyíme-ámīn êmpɛ̌ áte. 8Dɔ́ɔ Yesuɛ álómɛɛ́ Petro bɔ́ Jɔn aá, "Nyékɛ nyéboŋsɛn syánē ndyééd e Ngande e Nnyíme-ámīn." 9Bênsɛdéd mɔ́ bánken, "Héé wɛ́dəŋgé wɛɛ́ sékɛ séboŋsɛn âdyɛ́ chɔ́?" 10Dɔ́ɔ ákwɛntanné aá, "Nyénɔneʼ. Nzé nyêpédé á dyad-tê, mod ǎbomɛ́n nyé awě apémé apom dé mendíb. Nyéhîd mɔ́ á ndáb ké ehéé eche ásɔ̄nlē. 11Nyéláa nwóó-ndáb bán, 'Awɛd meléede aáken, héé toŋ e beken édíí echě mɔ́dyɛ̄ɛ̄ ndyééd e Nnyíme-ámīn áte ne ábē bembapɛɛ?' 12Bɛ́lūmēd nyé toŋ echě ekəlé áte eche bénábpé áte. Ene toŋ edé ámīn á ndáb-te. Nyébɛle syánē mboŋsɛ́n ń ndyééd áhed." 13Dɔ́ɔ békíí, bétán-nɛ mekan melemlem ngáne ánlēbɛ̄ɛ̄ bɔ́, bêmboŋsɛ́n-nɛ ndyééd e Ngande e Nnyíme-ámīn. 14Áde póndé e ndyééd épédé áte, Yesuɛ andyɛɛ́ á tébelɛ ne bembapɛɛ bé nlómag. 15Hɛ́ɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Mendə̌ŋ bwâmbwam mɛɛ́ ńdyɛ̂ enɛ́n ndyééd e Nnyíme-ámīn ne nyé boŋ ńkude metuné. 16Á mbále nlâŋge nyé mɛɛ́ méedyáá chɔ́ ámpē kə́ə́ŋ ne á póndé echě Dyǒb dɛ́lōnēdtē chɔ́ mbon á póndé echě ḿmē nkamlɛn mɛ́pɛɛ́ áte." 17Dɔ́ɔ átédé mbwendé, boŋ ábagé Dyǒb mekɛnag, álāŋgē-ʼɛ bɔ́ aá, "Nyékob nɛ́n, nyémwɛ̂, nyétômted nhɔ́g ne aníníí. 18Á mbále, nlâŋge nyé mɛɛ́ bootya bɔɔb âkɛ áʼsō, méemwáá ḿmɛ́n mǐm ámpē kə́ə́ŋ né nkamlɛn ń Dyǒb ḿpédé áte." 19Antéd kə́ŋne ewɛle, ábɛ Dyǒb mekɛnag, ákabtéd chɔ́ áte, ábɛ̄-ʼɛ bɔ́ chɔ́ aá, "Echem yə̌l nɛ́n, ebǎgnédé áyə̄l echɛ̂n. Nyébɛle nɛ́n âkamtɛn mɛ." 20Áde bémáá ndyééd adyɛ́ ambɛ̌l melemlem ne mbwendé ḿ mǐm. Anhɔ́b aá, "Ḿmɛ́n mbwendé ndíi melɛ̌ mékɔ̄ɔ̄lē ḿme nsógtɛ́né ne mekií ḿmêm, ḿme mɛ́syɔgé áyə̄l echɛ̂n. 21Boŋ nyénɔneʼ, mod awě akií mɛ ntúrɛ́, adyâg ndyééd ne mɛ hɛ́n." 22Mwǎn-a-Moonyoŋ ǎwɛ̄ ngáne éténlédé, boŋ medim ne ane mod awě ǎsōm mɔ́. 23Hɛ́ɛ bembapɛɛ běn ne běn bébóótédé nhɔ́g ne aníníí asɛ́ded, âbíi bɔ́ mod awě ǎbɛ̌l enɛ́n ndín e dyam. 24Bembapɛɛ běn ne běn bêmbootéd asɛlɛn, béhɛdé âbíi bɔ́ mod awě adé mod ambáá áwab tîntê. 25Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Kə̂ŋ é meloŋ élûmte ngaŋlɛn ámīn e bad ábe békamlanné. Benkamlɛnɛ béchəge yə̌l bán, 'Eboŋ-nlémɛ.' 26Boŋ éetə̂ŋgɛnɛɛ́ abɛ́ nɛ̂ átîntê echɛ̂n. Êmboŋ bán ane awě adé mod ambáá átîntê echɛ̂n, átim nɛ́ɛ ane awě atómtɛ́né mpín abɛ́. Ane awě mɔ́-ʼɛ alyə́gteʼ, átim nɛ́ɛ mbəledɛ. 27Nzé bad bédé bébɛ, nhɔ́g adyɛɛ́ á tébelɛ, aníníí-ʼɛ abɛnle mɔ́, ahéé atóme waáb eʼdel áte? Saá ane awě adyɛɛ́ á tébelɛ-yɛ? Boŋ mɛ, ndé áwɛn tîntê nɛ́ɛ ane awě abɛnle nyé. 28Nyɛ́ɛ̄ nyêdé bad ábe béwɛ́sɛ́né mɛ á póndé eche ńkúdé metuné. 29Ngáne Titɛ́ɛ ábágé mɛ kunze âkamlɛn, né-ʼaá mɛ́mpē mɛ́bɛɛ́ nyé. 30Nɛ́n dɛ́bɛ̌l nyêdyɛ́ ndyééd, nyêmwɛ́-ʼɛ mǐm hǒm ahɔ́g ne mɛ áwem nkamlɛn-tê. Nyé mod tɛ́ ǎdyɛɛ́-ʼɛ á atii dé nkamlɛn, nyékāādtē metúmbé mé Israɛl dyôm ne mébɛ. 31"A-Simɔn, Nɔnéʼ! Satanɛ akudé kunze âkəg nyé moosyəə́l, âkab-pɛ nyé áte. Âbane bé bwâm ne bé mbéb nɛ̂ŋgáne mod apebe kón éche bésə́lté. 32Boŋ nkánnédé wɛ mɛɛ́ adúbe áde éwóó déesudéʼ. Á póndé echě wɛ́timɛ́nné mɛ ámpē, éwêd baányoŋ áte." 33Petro anhɔ́b aá, "A-Sáŋ, ké á mbwɔg dɔ́ɔ bétimnɛ́ɛ́ wɛ káa á kwééd, mbǒŋsɛ́né wɛ ahíd." 34Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, "Ńláa wɛ, a-Petro, nchóm-a-kúb adɛ̂hɔ́b aá mɔ́tōoʼ nkuu nɛ́n, wɛ̌bāŋ mɛ áyə̄l ngen éláán." 35Dɔ́ɔ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ ábē bembapɛɛ aá, "Á póndé eche ménlōmmē nyé ésebán nyéewánlé ekwɛ é ngáb, káa ekwɛ, káa metámbé, nzé-chómé nyéntōgkē?" Bembapɛɛ bênkwɛntɛ́n bán, "Chǒmchǒm." 36Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Bɔɔb-pɔɔ́, mod awě awóó ekwɛ é ngáb kéʼɛ ekwɛ, áwále áyə̄l. Ane awě mɔ́-ʼɛ eewóo nkwáté, ásôm ḿmē nkobe, áchan nkwáté. 37Nlâŋge nyé mɛɛ́ kálag e Dyǒb ehɔ́bé aá, 'Bébánné mɔ́ nchoo nhɔ́g ne bechîb.' Né-ʼaá ébɛnlédté áyə̄l echêm. Étə́ŋgɛ́né ébɛnléd áned." 38Bembapɛɛ bénlāā mɔ́ bán, "A-Sáŋ, nɔnéʼ, sêwánlé nkwáté ḿbɛ hɛ́n." Mɔ́-ʼɛ antimtɛ́n bɔ́ aá, "Désob nɛ̂ bɔɔb." 39Hɛ̂ dɔ́ɔ ábídé á ebwɔ́g, áhīdē á dyad-tê, ákɛ̄ á ekone é Menzab ngáne âmmɛntɛ́nné abɛl. Bembapɛɛ bɔ́-ʼɛ bénhīd mɔ́ ámbīd. 40Áde bépédé áwed anláá bɔ́ aá, "Nyékânneʼ bán mekəgsɛn méepiidé nyé." 41Ansyəə́ bɔ́ á nkəg, asídé mwǎ nchabnede, akɔ́g mebóbóŋ, ákānnē nɛ́n aá, 42"A-Tɛ̂, nzé ébóŋnédé wɛ, ékōbɛ̄n mɛ ḿmɛ́n metuné. Boŋ ké nɛ̂, saké ngáne ébóŋnédé mɛ, boŋ bɛ̌l ngáne ébóŋnédé wɛ." 43Áde Yesuɛ ákânnɛɛ́ nɛ̂, ángɛl embíd ádyōb, éhyɛ ewéd mɔ́ áte. 44Anwéd mekáne áte ngáne ámbɛ̄ɛ̄ á ndutul-tê. Ebábé éche ébídé mɔ́ á yə̌l émbɛ̄ ngáne metɔ́té mé mekií, étɛ̄nēʼ á ndɔɔb taáb, taáb. 45Áde ámáá akáne, antyéém ámīn, ákɛ wɛ́ɛ bembapɛɛ bébédé. Antán nɛ́ɛ békúnɛɛ́ áyə̄le ndutul e ngíne. 46Dɔ́ɔ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aáken, "Cheé nyékúnɛɛ́? Nyépáde ásē, nyékânne nɛ́n mekəgsɛn méepiidé nyé." 47Yesuɛ eépedɛɛ́ ké amad á nsəl dɔ́ɔ amute á bad ápédé. Mod awě antómɛ́n bɔ́ abédɛ́ɛ Judasɛ, mbapɛɛ nhɔ́g átîntê e bembapɛɛ dyôm ne bébɛ ábe Yesuɛ. Apedé-ʼaá Yesuɛ á nkəg ahɛ́ mɔ́ tə̂l. 48Boŋ Yesuɛ ansɛdéd mɔ́ aá, "A-Judas, nɛ́dē ahɛ́ áde éhédé Mwǎn-a-Moonyoŋ tə̂l ádíi âsóm mɔ́-yɛ?" 49Áde bembapɛɛ ábe bɔ́ɔbɛ Yesuɛ bébédé áhed bényíné dyam áde áhɛde abɛnled, bênsɛdéd mɔ́ bánken, "A-Sáŋgú, sêhɛle séwān ne ḿmɛd nkwáté-yɛ?" 50Hɛ́ɛ mbapɛɛ nhɔ́g átómté nkwáté, ásɛ̄lē ntâŋ awě prisɛ ambáá etúu é ekáá émbáá. 51Boŋ Yesuɛ anláá bɔ́ aá, "Nyésob nɛ̂ bɔɔb!" Ansidtɛ́n mɔ́ ene pɛd e etúu, ádid mɔ́ bwâm. 52Hɛ́ɛ álâŋgɛɛ́ beprisɛ bémbáá bɔ́ɔbɛ benkamlɛnɛ bé mésɛ́nzɛ mé Ndáb-e-Dyǒb ne belyə́ged bé dyad, bad ábe bênhyɛ mɔ́ akób aá, "Nchîb mɔ́ɔ nyéhyédé akób, boŋ nyêwálé nkwáté ne mbid-ɛ? 53Mbwɛ tɛ́ɛ́ syánē debágáá á Ndáb-e-Dyǒb, nyênkêmbánné mɛ ké ekáá á yə̌l. Boŋ echɛn póndé epedé bɔɔb. Ehíntɛ́n chɔ́ɔ édé á nkamlɛn bɔɔb." 54Hɛ́ɛ békóbé Yesuɛ, boŋ békɛɛné mɔ́, bétīmɛ̄n mɔ́ á ndáb wɛ́ɛ Prisɛ Ambáámbáa. Petro mɔ́-ʼɛ ahídéʼáá bɔ́ ámbīd mwǎ etûn. 55Bênkonéd muú átîntê e dyad, bad bélādɛ̄n áhed. Petro mɔ́mpē anhyɛ̌ adyɛɛ áhed. 56Mbəledɛ a mmwaád nhɔ́g annyín nɛ́ɛ Petro ádyɛ́ɛ́ á nkəg ń dǔ. Dɔ́ɔ ánɔ́né mɔ́ chóóŋ, boŋ áhɔ̄bēʼ aá, "Anɛ́n mod mɔ́mpē ambɛ́ ne Yesuɛ." 57Boŋ Petro antáŋ aá, "A-mwǎn-a-mmwaád, meebíiʼɛ́ mɛ mɔ́." 58Éebemɛɛ́ áte, mod ampée anchem mɔ́. Anhɔ́b aá, "Wɛ́mpē edé nhɔ́g áwāb echoŋ." Boŋ Petro anhɔ́b aá, "Amúɛ̄, weéhyāg mɛ ngáne áyə̄l." 59Ámbīd e háwa pɔ́g mod ampée ambádnɛ́n aá, "Ntâŋtɛn ké nhɔ́g méesaá. Anɛ́n mod abédé ne Yesuɛ, áyə̄le adíi mod a Galilia." 60Boŋ Petro anhɔ́b aá, "Á-mod-e-ngɛ́, meebíiʼɛ́ chǒm éche mmǒŋ ékooʼɛ́ ahɔ́b." Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g áde áhɔ́bé nɛ̂, nchóm a kúb antóŋ. 61Hɛ́ɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ ákúnné boŋ mǐd mébomé bɔ́ Petro. Dɔ́ɔ Petro áwémtɛ́né eʼyale ábe Sáŋgwɛ́ɛ́ ánlāāʼɛ́ mɔ́ aá, "Nchóm-a-kúb adɛ̂hɔ́b aá mɔ́tōoʼ chii nɛ́n, wɛ̌bāŋ mɛ á yə̌l ngen éláán." 62Hɛ́ɛ ábídé á ebwɔ́g, abə́lé-ʼɛ awɛ́. Anchií bwâmbwam. 63Bɔɔb-pɔɔ́, bad ábe bénɔ́néʼáá Yesuɛ bêmbootéd mɔ́ awɛl, bébɔmtád mɔ́, 64békaŋ mɔ́ mǐd, bésɛ̄dtē mɔ́ bán, "Láá sé, nzɛ́-módɛ́ abɔmé wɛ?" 65Bésyə́ə́ʼáá mɔ́ nzyə́ŋ nyaa ne nyaa. 66Nɛ́ɛ bǐn éʼsáŋgé, bad bémbáá bé Israɛl, beprisɛ bémbáá ne bemeléede bé mbéndé bénkōb mbom, bépɛ̄ɛ̄n Yesuɛ áwab káánsɛl. 67Hɛ́ɛ bésɛdtɛɛ́ mɔ́ bán, "Láá sé nzé wɛ-ɛɛ́ edé Ane-awě-Béwɔ́gté?" Dɔ́ɔ Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, "Ké menláá nyé, nyéedúbɛ́ɛ́ mɛ. 68Ké mensɛ́ded-tɛ nyé akan, nyéekwɛntɛ́nné mɛ. 69Boŋ bootya bɔɔb, Mwǎn-a-Moonyoŋ ǎdyɛɛ́ á ekáá émbáá é Dyǒb á Ngum." 70Bɔ́ moosyəə́l bênsɛdéd bánken, "Nɛ́dē wɛ-ɛɛ́ edé Mwǎn a Dyǒb-ɛ?" Ankwɛntɛ́n aá, "Nyé běn-ɛɛ́ nyêhɔ́bé bán nɛ́ɛ édíí." 71Dɔ́ɔ béhɔ́bɛɛ́ bán, "Nzɔm ehéé empée déhɛdɛɛ́? Syánē běn dewógé áwē nsəl."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\