Filipi 1

1Mɛ Paalɛ, nchoo ne Timotiɛ, mɛ-ɛɛ́ ntenle nyé enɛ́n kálag. Sêdíi bembəledɛ ábe Yesu Krǐstəə. Ntenle bad bé Dyǒb, bad ábe bédé mod nhɔ́g ne Yesu Krǐstəə ábe bédé á Filipi, nchoo ne belyə́ged ne bad ábe béwôŋgan âkɛɛn nsɔ́n ń Dyǒb áʼsō. 2Nsimé ne nsaŋ ḿme ńhúú ne Dyǒb awɛ̂d Titɛ́ɛ, ne Sáŋgú Yesu Krǐstəə ḿbɛ̂ ne nyé. 3Nságnan Dyǒb áde ḿbɛnlɛɛ́, póndé tɛ́ɛ́ nzé nkǎmtɛ́né nyé. 4Mbɛlé mbɛ́ menyiŋge póndé tɛ́ɛ́ nzé nkânnad nyé moosyəə́l. 5Mbɛlé ḿbagé nságnɛn áyə̄le nwôŋgɛn ḿme nyékébɛɛ́ mɛ âkal nkalaŋ ḿ bwâm, bootya á póndé echě nyéwógé mɔ́, boŋ nyédúbe-ʼɛ, âpɛ bɔɔb. 6Ndúbpé mɛɛ́ Dyǒb áde ábóótédé ḿmɛ́n nsɔ́n ḿ bwâm átîntê echɛ̂n, dɛ́kɛɛ́n mɔ́ áʼsō kə́ə́ŋ ápɛ̄ɛ̄n mɔ́ á asóg á Epun éche Yesu Krǐstəə ápɛɛ́. 7Ntə́ŋgɛ́né enɛ́n ndín e mewêmtɛn awóŋ áyə̄l e nyé baásyə̄ə̄l áyə̄le nyêdé mɛ á nlém-tê. Ké áde ńdíí á mbwɔg, ne áde ńhɔ́bɛɛ́ mam tə̂ŋgɛne nkalaŋ ḿ bwâm, nhɔ́be mɛɛ́ ḿmɛ́n nkalaŋ méesaá metóm, ńdé mbále. Dyǒb álúmté syánē moosyəə́l ḿmē nsimé ngáne débɛnlɛɛ́ mɔ́. 8Dyǒb ádé mɛ mbóŋ nɛ́n aá nlém ḿme ńwóŋné nyé áte, ńdé melemlem ne nlém ḿme Yesu Krǐstəə áwóŋné nyé. 9Nkânne-ʼɛ nɛ́n mɛɛ́, edəŋge éche nyéwóŋné Dyǒb ne éche nyéwóó ne nhɔ́g ne aníníí ébɛ̂ ékag áʼsō. Nkânne-ʼɛ mɛɛ́ nyébíi mekan mé Dyǒb, nyésôŋtɛn-nɛ nhəŋlɛ́n átîntê e mekan mé bwâm ne mekan ḿme méesɛ̌ mekan mé bwâm. 10Nɛ́n dɛ́bɛ̌l nyɛ́ɛ̄hɛ̌l mekan ḿme métómtɛ́né aboŋ abíi. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l nyɛ́ɛ̄sāŋ-ʼɛ áʼsō éʼ Dyǒb, béekóbɛ́n-naá nyé awusé ké ahɔ́g á Epun éche Krǐstəə ápɛɛ́ ámpē. 11Nɛ́n dɛ́bɛ̌l abɛ́ á bwâm ádɛ̄n áde áhúú ne Yesu Krǐstəə dɛ́nyīnnēd áyə̄l e mekan mé bwâm mésyə̄ə̄l ḿme nyébɛlɛɛ́, âbɛl boŋ Dyǒb ákud ehúmé ne mekɛnag. 12A-baányaŋ, ndəə́ mɛɛ́ nyébíi nɛ́n bán mekan ḿme mébɛ́nlédé ne mɛ hɛ́n, ńkóó awôŋgɛn âbɛl boŋ nkalaŋ ḿ bwâm ńkanlad ńkag áʼsō. 13Nɛ́n ábɛ́lé sə́nze ésyə̄ə̄l éche énɔne eyáde éche mod ambáá ne bad bémpēe bésyə̄ə̄l hɛ́n, bébíí nɛ́n bán ndé á mbwɔg áyə̄le ńdíí mbəledɛ awě Krǐstəə. 14Abɛ́ adé ńdíí-ʼɛ á mbwɔg, áwédé ekud é bad ábe bédúbpé nlém á abum, bénábpé nlém awóŋ âkal eyale é Dyǒb ésebán bébáaʼ dyamdyam. 15Édé mbále nɛ́n bán bɔ́ baahɔ́g béwóŋné mɛ kɔ́njí, béhɛde-ʼɛ alúmed bán bédé etógnɛ́n tómaa mɛ. Boŋ pɛn, bɔ́ baahɔ́g-kɛ békale ḿmê nkalaŋ ne mewêmtɛn mé bwâm. 16Bad ábe békale mɔ́ ne mewêmtɛn mé bwâm, békale mɔ́ áyə̄le bédə́ə́ mɛ, bébíí-ʼɛ nɛ́n bán Dyǒb ákwɛ́ntɛ́né aá ḿbɛ̂ á mbwɔg hɛ́n âbɛl boŋ ńhɔ̂b mɛɛ́ nkalaŋ ḿ bwâm méesaá metóm, ńdé mbále. 17Ábê ábe béwóŋné mɛ kɔ́njí béekalɛ́ɛ́ nkalaŋ ḿ bwâm ne mewêmtɛn mé bwâm, békale mɔ́ âhɛde échab yə̌l chěn bwěm. Bébɛle nɛ̂, ne mewêmtɛn nɛ́n bán ńwôg ndutul abɛ́ áde ńdíí á mbwɔg. 18Boŋ nɛ́n déēwóoʼɛ́ dyam dé abɛl. Áyə̄l e ḿmê menzii mésyə̄ə̄l, nkalaŋ ḿme Krǐstəə mɔ́ɔ békalɛɛ́, ké bébɛnlád mewêmtɛn mé bwâm, kéʼɛ mewêmtɛn mé mbéb, âkal mɔ́. Né-ɔɔ́, áyə̄le nɛ̂, mɛ̌bɛ̄ menyiŋge. 19Mɛ̌bɛ̄ mbɛ́ menyiŋge áyə̄le mbíí nɛ́n mɛɛ́ mekáne ḿme nyékânnadté mɛ ne nwôŋgɛn ḿme Edəə́dəŋ éche Yesu Krǐstəə ébagɛɛ́ mɛ, bɛ́bɛ̌l ńkúd eʼsoósoŋ. 20Nwóó nlém áte ne menyiŋge mésyə̄ə̄l, nlyə́gé-ʼɛ nlém mɛɛ́ méewógké eʼsôn, boŋ mɛ́wōŋ eʼwéd bé nlém á abum póndé ésyə̄ə̄l, taŋge bɔɔb, âbɛl boŋ kéchéé éche ḿbɛlɛɛ́ ébɛl ehúmé éche Krǐstəə ényînned, ké ndé á aloŋgé kéʼɛ nwédé. 21Ne mɛ, abɛ́ áde ńdíí á aloŋgé ádíi âbɛle Krǐstəə, nzé nwédé-ʼɛ éboŋnéd mɛ. 22Nzé édé bán ndé á aloŋgé mɛ̌bɛ̄ ḿbɛlé nsɔ́n ḿme ndé etógnɛ́n. Bɔɔb-pɔɔ́, meebíiʼɛ́ pɛd eche ńtə́ŋgɛ́né atéd. 23Ḿmɛ́n mekan mébɛ métyéémé mɛ áʼsō-te, étómé mɛ áte éche ńtə́ŋgɛ́né apwɛd. Ndəə́ mɛɛ́ ńtɛde hɛ́n ḿbɛ̂ ne Krǐstəə, áyə̄le nɛ́n ábóó tómaa âbɛ́ á nkǒŋsé wɛ́n. 24Boŋ áyə̄l echɛ̂n, édé etógnɛ́n bán ńdíi ḿbɛ̂ á aloŋgé. 25Ndúbpé nɛ́n, mbíí-ʼɛ mɛɛ́ mɛ̌bɛ̄ mbɛ́ á aloŋgé, mɛ̌bɛ̄ mbɛ́-ʼɛ ne nyé moosyəə́l âbɛl boŋ adúbe áde nyédúbpé Krǐstəə ákwɔge, nyébɛ́-ʼɛ menyiŋge áyə̄le nyédúbpé mɔ́. 26Nɛ́n dɛ́bɛ̌l abɛ́ adé mɛ́bɛ̄ɛ̄ ne nyé ámpē, nyɛ́ɛ̄nabé nzɔm awóŋ âbɛ Krǐstəə mekɛnag áyə̄l echêm. 27Bɔɔb-pɔɔ́, abɛ́ ádɛ̄n átə́ŋgɛ́né ábé ngáne Krǐstəə áhɔ́bɛɛ́ áwē nkalaŋ ḿ bwâm. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l ké mpedé ânyín nyé kéʼɛ meépede, mɛ̌bīī nɛ́n mɛɛ́ nyêsumé mekuu nɛ̂ŋgáne mod nhɔ́g, nyêwóó-ʼɛ mewêmtɛn mehɔ́g âwan áte âkəə chǒm éche nyédúbpé. 28Nyéebááʼ bad ábe bétə̂ŋgan nyé. Nlém ńwúu nyé á abum póndé ésyə̄ə̄l. Nɛ́n dɛ́lūmēd nɛ́n bán béekudté eʼsoósoŋ boŋ nyɛ́ɛ̄kǔd. Dyǒb dɔ́-ʼaá átíide ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l. 29Dyǒb ábɛ́nlédé ábē eʼboŋ bé nlém áwɛ̄n, saké âdúbe Krǐstəə děmpɛn, boŋ kə́ə́ŋ ne âkud metake áyə̄l e Krǐstəə. 30Syánē dewane nzum á yə̌l e nkalaŋ ḿ bwâm bɔɔb. Melemlem mé nzum ḿme nyénnyīnnē nwaneʼ mɔ́ɔ ńdíi ńwanɛɛ́ bɔɔb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\