Filɛmɔn 1

1Mɛ Paalɛ, awě adé á mbwɔg á dǐn á Yesu Krǐstəə, mɛ-ɛɛ́ ntelé enɛ́n kálag. Sé Timoti, mwǎnyaŋ a Krǐsto awɛ̂d, sêlômme nyé melɛntɛn. Sêlɛnteʼ wɛ Filɛmɔnɛ, nsón e echoŋ awɛ̂d awě mɔ́mpē abɛleʼ nsɔ́n ḿme sébɛlɛɛ́. 2Sêlɛnteʼ kə́ə́ŋne Afia, awɛd mwǎnyaŋ a mmwaád a Krǐsto. Sêlɛnteʼ Achipusɛ awě mɔ́mpē akaleʼ nkalaŋ ḿ bwâm ne ngíne esyəə́l ngáne sémpē sékalɛɛ́. Sêlɛnte-ʼɛ bǎnned bé mwembé ábe bébomeʼ áwoŋ ndáb. 3Nsimé ne nsaŋ ń Dyǒb Titɛ́ɛ awɛ̂d ne Sáŋgú Yesu Krǐstəə, ḿbɛ̂ ne nyé. 4A-Filɛmɔn póndé tɛ́ɛ́ nzé nkânneʼ, mbɛlé ńsāgnān Dyǒb áyə̄l echôŋ. 5Nságnan Dyǒb áyə̄le nwógé nɛ́n bán edəə́ bad bé Dyǒb bésyə̄ə̄l, esumé-ʼɛ nlém wɛ́ɛ Sáŋgú Yesu Krǐstəə. 6Nkânneʼ nɛ́n mɛɛ́, nlatɛ́n ḿme syánē déwóó nɛ̂ŋgáne bad ábe bédúbpé Krǐstəə, ḿbɛl nyékoŋ mekan mé bwâm mésyə̄ə̄l ḿmě Dyǒb ábágé syánē asôŋtɛn. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l ehúmé éche Krǐstəə ényînned. 7A-mwǎnyaŋ, edəŋge éche éwóŋné bad ábe bédúbpé Krǐstəə, éwógté mɛ menyiŋge bwâmbwam éwéde-ʼɛ mɛ nlém á abum. Ewógté bad bé Dyǒb menyiŋge. 8Né-ɔɔ́, kénɛ́ɛ édíí bán nwóó kunze âkamlɛn wɛ á dǐn á Krǐsto âbɛl dyam áde étə́ŋgɛ́né abɛl, 9edəŋge éche ńwánlɛ́né wɛ ébɛ́lé ncháaʼ wɛ cháán. Mɛ Paalɛ, nhɔ́be nɛ́n nɛ̂ŋgáne nchun ḿ mod ḿme ńdé-ʼɛ á mbwɔg bɔɔb á dǐn á Krǐsto. 10Ncháa wɛ á nló ḿme Onesimusɛ. Adíi bɔɔb nɛ̂ŋgáne awem mwǎn. Mɛ-ɛɛ́ nkəə boŋ adúbé Krǐstəə ádé abédé á mbwɔg hɛ́n ne me. 11Ngen eʼsó, enkêmbáá we etógnɛ́n. Boŋ bɔɔb adé sóo etógnɛ́n. 12Nlómeʼ mɔ́ ámbīd âwóŋ bɔɔb, adíi mod awě ńdə́ə́ bwâmbwam. 13Mendə̌ŋ mɛɛ́ ábɛ̂ ábɛ̂ ne mɛ âbɛl boŋ áwôŋgɛn mɛ á etə́l échôŋ bɔɔb áde ńdíí á mbwɔg hɛ́n á dǐn dé nkalaŋ ḿ bwâm. 14Kénɛ̂, meédəəʼɛ́ mɛɛ́ ńnyáged wɛ âwógɛn mɛ. Boŋ pɛn mɛ̌də̌ŋ mɛɛ́ éwôŋgɛn mɛ áyə̄le mmǒn edəə́ mɛ awôŋgɛn. Né-ɔɔ́, meéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ḿbɛ̄l dyamdyam ésebán mmǒn ekwɛ̌ntɛ́né. 15Kapɔ́g Dyǒb dɔ́ɔ dêmbɛ̌l aá Onesimusɛ ápágned wɛ á yə̌l é esóŋ é póndé, âbɛl boŋ nzé atimé ámbīd âwóŋ ǎbɛ̄ ne wɛ ne abɛ́ ásyə̄ə̄l. 16Bootya bɔɔb, saké ntâŋ ngɛ̂n adíi. Adíi awɛd mwǎnned a Krǐsto. Ndəə́ mɔ́ bwâmbwam, wɛ-ʼɛ ámpē etə́ŋgɛ́né mɔ́ adəŋ ké tómaa ngáne ńdə́ə́ mɔ́. Etə́ŋgɛ́né mɔ́ adəŋ ngáne ntâŋ awôŋ, édə̄ŋ-ʼɛ mɔ́ nɛ́ɛ awoŋ mwǎnyaŋ a Krǐsto. 17Né-ɔɔ́, nzé etédé mɛ nɛ̂ŋgáne mod awě nyúmɔ̄ nyêbɛle nsɔ́n, etə́ŋgɛ́né mɔ́ akob melemlem nɛ̂ŋgáne wɛ́kobpé me. 18Nzé édé nɛ́n bán abɛ̌nlé wɛ epandé, kéʼɛ awánlé wɛ alúm, né mɛ̌sābē wɛ. 19Mɛ Paalɛ, mměn-ɛɛ́ ntelé nɛ́n ne échêm ekáá. Mɛ̌sābē wɛ. Boŋ pɛn, weéchatán nɛ́n wɛɛ́ abɛl áde ḿbɛ́lé boŋ ékud aloŋgé dékɔ̄ɔ̄lē, édé nɛ̂ŋgáne wɛ́mpē ewanlé mɛ alúm. 20Né-ɔɔ́, a-mwǎnyaŋ, ncháaʼ nɛ́n mɛɛ́ éwôŋgɛn mɛ á dǐn á Sáŋgú. Wógéd mɛ menyiŋge á dǐn á Krǐsto. 21Atel áde ńtélé enɛ́n kálag ábɛ́lé nsumé nlém nɛ́n mɛɛ́, wɛ̌bɛlé mɛ kéchéé éche ńláŋgé wɛ mɛɛ́ ébɛle mɛ. Mbíí mɛɛ́ wɛ̌bɛ̌l-lɛ ké tómaa ngáne ńhɔ́bé mɛɛ́ ébɛl. 22Dyam démpēe áde ńhɔ́bé mɛɛ́ ńláa wɛ ádíi nɛ́n mɛɛ́, énabned mɛ toŋ áwoŋ ndáb áyə̄le ndúbpé nɛ́n mɛɛ́ Dyǒb dɛ́wōg nyé mekáne, abídéd mɛ á mbwɔg, ntán nyé ámpē. 23Epafrasɛ, awě súmɔ̄ sêdé á mbwɔg á dǐn á Yesu Krǐsto, mɔ́mpē alômme nyé melɛntɛn. 24Kə́ə́ŋne Makɔsɛ, Aristakusɛ, Demasɛ, ne Lukasɛ ábe syáābɔ̄ɔ sêbɛle nsɔ́n bɔ́mpē bélɛ́nté nyé. 25Nsimé ḿme Yesu Krǐstəə ḿbɛ̂ ne nyé moosyəə́l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\