Mam ḿme mɛ́bɛnléd 4

1Ámbīd enɛ́n dɔ́ɔ ńnyíné ndɔ́g empée. Mennyín ekob ádyōb éche édíbnédé. Dɔ́ɔ ńwógé ehɔ́b éche ésébpé ahɔ́b áwêm, ébédé nɛ́ɛ eloŋ, élâŋgɛɛ́ mɛ nɛ́n aá,"Hyǎg ámīn hɛ́n, mɛ̌lūmēd wɛ mekan ḿme métə́ŋgɛ́né abɛnled ámbīd e enɛ́n póndé." 2Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g dɔ́ɔ Edəə́dəŋ é Dyǒb épíídé mɛ. Hɛ̂ dɔ́-ʼaá ńnyíné atii dé nkamlɛn, ńnyīnē-ʼɛ ngáne mod ádíídé dɔ́. 3Ane mod awě andií ádɛ̂ atii dé nkamlɛn, yə̌l epɛnéʼáá mɔ́ áte nɛ́ɛ meláá ḿme béchəgɛɛ́ bán jáspa ne kanɛ́lian. Ngubélɛn-nɛ ámpē enləŋnéd atii dé nkamlɛn. Ene ngubélɛn epɛnéʼáá áte nɛ́ɛ aláá áde béchəgɛɛ́ bán ɛmeran. 4Metii mé nkamlɛn mémpēe móom mébɛ ne méniin mênləŋnéd ádê atii dé nkamlɛn, bad bémbáá-ʼɛ móom mébɛ ne béniin bêndií ḿmê metii mé nkamlɛn. Bénwāā mbɔ́té éche épúbe béhɛ́-ʼɛ eʼkóté bé nkamlɛn éʼ gôl á nló. 5Á atii dé nkamlɛn hɛ̂, emwɛdmwɛd ébídéʼáá, eʼsaád ébīdeʼ, dyǒb-pɛ ákumé áte. Eʼkag saámbé ábe éʼchodneʼ éʼbédé áʼsō ábe ádê atii dé nkamlɛn. Ábê eʼkag saámbé éʼdíi eʼdəə́dəŋ éʼ Dyǒb saámbé. 6Chǒm émpēe ébédé áʼsō ábe ádê atii dé nkamlɛn éche émbɛ̄ nɛ́ɛ edíb é nkwɛ̌ éche ewágne dyɛné boŋ ényínnéʼáá áte. Nyam éniin ênləŋnéd ádê atii dé nkamlɛn pɛd ésyə̄ə̄l éniin. Mǐd mébédé bɔ́ yə̌l esyəə́l, áʼsō ne ámbīd. 7Nyam eʼsó ebédɛ́ɛ nɛ́ɛ ngii, nyam echě elóntɛ́né ébɛ ebédé nɛ́ɛ nyag, echě elóntɛ́né éláán enwóŋ eʼsó éʼ moonyoŋ, echě chɔ́-ʼɛ elóntɛ́né éniin embɛ́ nɛ́ɛ mbyɛ awě apummeʼ. 8Échê nyam éniin tɛ́ɛ́, enwóŋ mepab ntóób, mǐd-tɛ ménlōn bɔ́ yə̌l esyəə́l, kə́ə́ŋne á mepab-tê. Békɔ́néʼáá bwěm nkuu ne mǔte ésebán békɔ̂mme áte. Békɔ́néʼáá bán, "Sáŋ Dyǒb á Ngumɛ, asáá, asáá, asáá. Mɔ́ ambɛ́, mɔ́ adé, mɔ́-ʼaá ǎpɛ̌." 9Échê nyam éniin ékɔ̂nne ane awě adiídé atii dé nkamlɛn mɔ́ awě adé á aloŋgé abɛ́ ne abɛ́. Békɔ̄nnē mɔ́ nkə́ŋgé ḿme ḿbage mɔ́ ehúmé, edúbé ne meságnɛn. 10Póndé echě békɔ́nɛɛ́ nɛ̂, ábê bad bémbáá móom mébɛ ne béniin bênkwɛ̌ ásē áʼsō wɛ́ɛ ane awě adiídé atii dé nkamlɛn, awě adé á aloŋgé abɛ́ ne abɛ́, bébagé mɔ́ edúbé, bébwēm ábab eʼkóté bé nkamlɛn áʼsō ábe ádê atii dé nkamlɛn békɔ̄nē bán, 11"Awɛd Sáŋgwɛ́ɛ́ ne ádɛd Dyǒb, ekwǒgnédé ǎkud ehúmé, edúbé ne ngíne, áyə̄le nɛ́n wɛ-ɛɛ́ ehəgé bwěm éʼsyə̄ə̄l, mmǒŋ-ɛɛ́ etíídé âhəg bɔ́ ne âbɛl éʼbɛ̂."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\