Roma 10

1A-baányaŋ, ndəə́ ne ḿmêm nlém ńsyə̄ə̄l nɛ́n mɛɛ́ ábêm bad bé Israɛl békud eʼsoósoŋ, nkânnad-tɛ bɔ́ mɛɛ́ nɛ̂ abɛnled. 2Mbíde bɔ́ mbóŋ nɛ́n mɛɛ́ bédə́ə́ Dyǒb abɛle ne nlém ńsyə̄ə̄l. Boŋ béekooʼɛ́ asôŋtɛn ngáne bétə́ŋgɛ́né mɔ́ abɛle. 3Béēsōŋtɛ̄nɛ̄ɛ̄ ngáne Dyǒb ábɛlɛɛ́ boŋ bad békobnéd áwe eʼsó. Bétímé béhɛde nzii echâb chěn echě ěbɛ̌l boŋ békobnéd áʼsō éʼ Dyǒb. Né-ɔɔ́, béesudtɛɛ́ yə̌l âhíd nzii echě Dyǒb átíídé âbɛl bad békobned áwē eʼsó. 4Krǐstəə abɛlé nsɔ́n ḿme mbéndé éntə̄ŋgɛ̄nnē abɛl, né-ɔɔ́, kénzɛ́ɛ́ awě adúbpé mɔ́, akobnad áʼsō éʼ Dyǒb. 5Seʼ bɔɔ́d, Mosɛɛ antěl tə̂ŋgɛne akobned áde mod ákobnadté áʼsō eʼ Dyǒb áyə̄le áhídɛɛ́ mbéndé. Anhɔ́b aá, "Kénzɛ́ɛ́ awě abɛle chǒm ésyə̄ə̄l éche mbéndé éhɔ́bɛɛ́, ǎkǔd aloŋgé áde déemaáʼ." 6Boŋ éténlédé á kálag e Dyǒb bán nyaa eche adúbe ábɛlɛɛ́ boŋ mod ákobnéd áʼsō éʼ Dyǒb edíi, "Weehɔ́bé áwoŋ nlém-tê nɛ́n wɛɛ́, nzɛ́-módɛ́ ǎkɛ̌ ámīn, ádyōb." (Nɛ́dē, âhúd Krǐstəə ámīn, âsuded mɔ́ ásē.) 7Ké-ʼɛ "Nzɛ́-módɛ́ ǎkɛ̌ ásē á echóg éche éewóo asóg?" (Nɛ́dē âhúd Krǐstəə á echóg éche éewóo asóg âpɛɛn mɔ́ ámbīd á aloŋgé.) 8Chǒm-ɛ́ɛ kálag e Dyǒb éhɔ́bé édíi nɛ́n aá "Eyale é Dyǒb édé wɛ bɛnbɛn. Edé ekale chɔ́, édé-ʼɛ wɛ á nlém-tê." Ḿmê nkalaŋ ńdíi nkalaŋ ḿme sékalɛɛ́ nɛ́n bán nyêtə́ŋgɛ́né adúbe awóŋ. 9Nzé ehɔ́bné nsəl nɛ́n wɛɛ́, Yesuɛ adíi Sáŋgwɛ́ɛ́, edúbpé-ʼɛ awôŋ nlém-tê nɛ́n wɛ̌ Dyǒb dêmpuúd mɔ́, né wɛ̌kǔd eʼsoósoŋ. 10Áyə̄le nɛ́n nzé edúbpé á nlém-tê, Dyǒb ábɛleʼ ékobnéd áwe éʼsō. Nzé ehɔ́bné nsəl ne wɛɛ́ mɔ́dūbpē, ebɛlé ékūd eʼsoósoŋ. 11Kálag e Dyǒb ehɔ́bé nɛ́n aá "Kénzɛ́ɛ́ awě adúbpé mɔ́, éehúúʼɛ́ ne mekáá mé ngɛ̂n." 12Nɛ́n ádé ne moosyəə́l, ken mod adé mod a Israɛl, ken mod eésaá mod a Israɛl. Dyǒb ádíi Sáŋgwɛ́ɛ́ a moosyəə́l nyaa pɔ́g, abude-ʼɛ kénzɛ́ɛ́ anamed awě ahɛ̌dné mɔ́ nwôŋgɛn. 13Kálag e Dyǒb ehɔ́be aá, "Kénzɛ́ɛ́ awě achəgé dǐn áde Sáŋgwɛ́ɛ́ aá ásoŋ mɔ́, ǎkǔd eʼsoósoŋ." 14Boŋ chán béhɛle béchəg mɔ́ bán ásoŋ ádāb aloŋgé áde béedúbpɛɛ́ mɔ́? Chán-nɛ béhɛle bédúbé mɔ́, nzé béewóge ḿmē nkalaŋ? Chán-nɔ̄ béhɛle béwóg ḿmē nkalaŋ nzé bad béekanle bɔ́ mɔ́? 15Chán-nɛ bad béhɛle békɛ békanlé bad ḿmē nkalaŋ áde mod éelómɛɛ́ bɔ́? Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, "Nzé mod apɛɛ́né nkalaŋ ḿ bwâm, ébɛlé épɛ̄ɛ̄n enyiŋge." 16Boŋ saké moosyəə́l akobé nkalaŋ ḿ bwâm. Nkal éʼdəə́dəŋ Yesayaa mwěn anhɔ́b tə̂ŋgɛne nɛ̂ aá, "A-Sáŋ, bɔ́ ahéé adúbpé nkalaŋ ḿme sékálé?" 17Né-ɔɔ́, adúbe ápag ne awóg áde mod áwógé nkalaŋ, bad bétə́ŋgɛ́né-ʼɛ nkalaŋ ḿme Krǐstəə akal boŋ bad bɛ́dūbē mɔ́. 18Boŋ ndəə́ asɛded nɛ́n mɛɛ́ ken, édé mbále nɛ́n bán bénkênwógké ḿmê nkalaŋ-ɛ? Bénwōg mɔ́ bwâm. Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, "Ehɔ́b éche bad ábe békáléʼáá ḿmê nkalaŋ énwōgnēd nkǒŋsé áte ńsyə̄ə̄l. Ábāb eʼyale bêmpɛ̌ mesóg mé nkǒŋsé áte mésyə̄ə̄l." 19Ndəə́ asɛded nɛ́n mɛɛ́ ken, bad bé Israɛl bénkênsóŋtɛ́nné ḿmê nkalaŋ-ɛ? Mosɛɛ mɔ́ɔ asébpé ahɔ́b nɛ́n aá Dyǒb áhɔ́bé aá, "Mɛ̌naméd bad ábe béekoo aloŋ abé, âbɛl boŋ nyéwóon bɔ́ kɔ́njí. Mɛɛ́naméd bad ábe bédé eyɔ́kɛ́l âbɛl boŋ nyéliŋ." 20Nkal éʼdəə́dəŋ Yesayaa mɔ́mpē ankwɛntɛ́n ahɔ́b ngáne Dyǒb dénhɔ̄bpē. Anhɔ́b á tə̂l e ékwɛ́ɛ aá, "Bad ábe béehɛdeʼaá mɛ bényíné mɛ. Menlúméd yə̌l wɛ́ɛ bad ábe béesɛdteʼaá mɛ." 21Boŋ Yesayaa anhɔ́b tə̂ŋgɛne bad bé Israɛl aá Dyǒb áhɔ́bé aá, "Bootya mbwɛmbwɛ kə́ə́ŋ ne ngukɛ́l, nlyə́gé mekáá mɛɛ́ ábêm bad bétim ámbīd áwêm, boŋ béwúú nló áte, béēwógné-ʼaá mɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\