Roma 14

1Nyékobe bad ábe ádab adúbe déewúuʼɛ́ áte. Nyéēpēntān-nɛ tə̂ŋgɛne mam ḿme béwémtɛ́né nɛ́n bán bétə́ŋgɛ́né abɛl, kéʼɛ béetə̂ŋgɛnɛɛ́ abɛl. 2Adúbe áde doŋge á bad ábágé bɔ́ etə́l âdyɛ́ kéchéé boŋ bad ábe adúbe déewúuʼɛ́ áte, béēdyākē doŋge á bwěm. 3Bad ábe bédyâg kéchéé béēnyīnē bad ábe béēdyāg doŋge á bwěm nkóŋtéd. Bad ábe bɔ́-ʼɛ béēdyāg doŋge á bwěm béēkāādtē bad ábe bédyâg kéchéé áyə̄le bɔ́ moosyəə́l békóbnédé ne Dyǒb. 4Nzɛ́-módɛ́ édíí âkáad mbəledɛ a mod ampée? Eche Sáŋ chěn chɔ́ɔ etə́ŋgɛ́né ahɔ́b aá dyam áde ábɛ́lé ádé bwâm kéʼɛ déesaá bwâm. Boŋ Sáŋgwɛ́ɛ́ eche ngíne ěwōŋgɛ̄n ane mbəledɛ âbɛl dyam á bwâm. 5Bad behɔ́g bétédé doŋge dé eʼpun bán ádé etógnɛ́n tómaa ábíníí eʼpun. Bad behɔ́g-kɛ bétédé nɛ́n bán eʼpun éʼsyə̄ə̄l éʼdíi nyaa pɔ́g. Mod-tɛ́ átêd nɛ́n aá kéchéé éche mɔ́wémtɛ́né, étə́ŋgɛ́né ne mɔ́. 6Bad ábe bétédé bán epun ehɔ́g édé etógnɛ́n tómaa ábíníí eʼpun, bébɛle nɛ̂ âbɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ edúbé. Bad ábe bɔ́-ʼɛ ámpē bédyâg kéchéé, bɔ́mpē bébɛle nɛ̂ âbɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ edúbé áyə̄le béságnan Dyǒb áyə̄l e ene ndyééd. Bad ábe bɔ́-ʼɛ béēdyāg doŋge á bwěm, bɔ́mpē bébɛle nɛ̂ âbɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ edúbé, béságnan-nɛ Dyǒb. 7Syánē modmod eésaá á aloŋgé ne mɔ́ mwěn, modmod eewág-kaá ne mɔ́ mwěn. 8Nzé dedé á aloŋgé, né dedé á aloŋgé âbɛl ngáne Sáŋgwɛ́ɛ́ áhɛdɛɛ́. Nzé dewédé-ʼɛ né dewédé âwóged Sáŋgwɛ́ɛ́ menyiŋge. Né-ɔɔ́, ken dedé á aloŋgé, kéʼɛ dewédé, á mekáá ḿme Sáŋgwɛ́ɛ́ dɔ́ɔ dédíí. 9Nzɔm echě ekəə́ boŋ Krǐstəə awɛ́, ápūū-ʼɛ, abɛ́ á aloŋgé, edíi âbɛl boŋ ábɛ̂ Sáŋgwɛ́ɛ́ awě bad ábe béwédé ne ábe bédé á aloŋgé. 10Cheé-ɔ̄ ékə́ə́ boŋ ékāādtē mwǎnyoŋ? Kéʼɛ, cheé ékə́ə́ boŋ ényīnēʼ mwǎnyoŋ nkóŋtéd? Ébíi nɛ́n wɛɛ́ syánē moosyəə́l dɛɛ́tyēēm á nkáásé áʼsō éʼ Dyǒb. 11Éténlédé á kálag e Dyǒb bán, "Dyǒb áhɔ́bé aá, ngáne ńdíí á aloŋgé, moosyəə́l atə́ŋgɛ́né mɛ mebóbóŋ abwɔ́ge, moosyəə́l ákɛ̄nē-ʼɛ mɛ aá mɛ-ɛɛ́ ndé Dyǒb. " 12Né-ɔɔ́, syánē mod tɛ́ɛ́ dɛɛ́tyēēm áʼsō éʼ Dyǒb, âláa mɔ́ chǒm tɛ́ eche débɛ́lé. 13Né-ɔɔ́, syánē modmod eekáádté waáb, boŋ pɛn mod tɛ́ɛ́ ámad áwē nlém-tê aá mɔ́ɔtə̂ŋgɛnɛɛ́ dyam abɛl mbêd áde dɛ́bɛ̌l boŋ mwǎnyaŋ ákɔ̄d ekuu káa ahún á mbéb-te. 14Abɛ́ áde ńdíí mod nhɔ́g ne Sáŋgú Yesuɛ, ábɛ́lé nkoó abíi nɛ́n mɛɛ́ ndyééd ké pɔ́g eésaá echě eesáa áʼsō éʼ Dyǒb. Boŋ nzé mod adúbpé aá ndyééd edé echě eesáa áʼsō éʼ Dyǒb, eedyág chɔ́. 15Nzé edyâg chǒm ké éhéé boŋ nɛ̂ ábɛleʼ mwǎnyoŋ aníníí ebébtéd, né weewânlɛnɛɛ́ mwǎnyoŋ edəŋge. Weémwāg-sɛ chǒm éche édyāgkē ébébéd aloŋgé áde mod awě Krǐstəə áwédé áwě nló. 16Weémwāg-sɛ kunze eche éwóó nɛ́ɛ mod awe adúbe áwúú áte, ébɛ̄l mod ábɛl mbéb, âbɛl boŋ bad béhɔ̄bēʼ wɛ mekan mé mbéb áyə̄l. 17Saké adyɛ́ á ndyééd ne amwɛ́ á mǐm dɔ́ɔ ádé etógnɛ́n á nkamlɛn ń Dyǒb. Mekan ḿme médé etógnɛ́n médíi âwóŋ abɛ́ áde átə́ŋgɛ́né áʼsō éʼ Dyǒb, âbɛ́ nsaŋ ne âbɛ́ menyiŋge ḿme ńhúú ne Edəə́dəŋ éche Ésáá. 18Kénzɛ́ɛ́ awě abɛnle Krǐstəə nɛ̂, akobnad áʼsō éʼ Dyǒb, bad ámpē bébɛlé béhɔ́b bán abɛle dyam á bwâm. 19Né-ɔɔ́ syánē déwêd yə̌l áte débɛle mekan ḿme mépɛɛne nsaŋ, ne ḿme méwôŋgan syánē áwêd nhɔ́g ne aníníí áte. 20Ehɔ́b é ndyééd éebɛlé-sɛ nyêbébéd nsɔ́n ḿme Dyǒb ábɛ́lé. Ndyééd ésyə̄ə̄l ésáá áʼsō éʼ Dyǒb. Boŋ édé awusé âdyɛ́ kéchéé eche ébɛ̌l boŋ mod ampée ákwɛ. 21Ébóó mod eébɛ̄lēʼ chǒm éche éhɛle-sɛ ébɛ̄l boŋ mwǎnyaŋ ákɔ̄d ekuu. Ken âdyɛ́ nyam-ɛ, kéʼɛ âmwɛ́ mǐm, kéʼɛ âdyɛ́ kéchéé émpēe. 22Kéchéé éche édúbpé tə̂ŋgɛne ḿmɛ́n mekan, édíi átîntê e nyé Dyǒb. Nnam ne mod awě abíí aá mɔ́ɔbɛlɛɛ́ dyam áde ádé mbéb tə̂ŋgɛne dyam áde ámáá alúmed aá ábóó. 23Boŋ kénzɛ́ɛ́ awě nlém ńkɔgladté á abum nɛ́n aá mɔ́ɔtə̂ŋgɛnɛɛ́ nyaa e ndyééd pɔ́g adyɛ́ boŋ átim chɔ́ adyɛ́, né Dyǒb dɛ́hɔ̄b aá abɛlé mbéb áyə̄le eébɛnledɛɛ́ áde adúbe âbɛl chǒm éche átə́ŋgɛ́né abɛl. Nzé mod abɛlé dyam áde nlém ńkɔgladté mɔ́ á abum aá átə́ŋgɛ́né káa déetə̂ŋgɛnɛɛ́, né abɛlé mbéb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\