1 KORINT 10

1Seng dear uhurhu lang ibotoh nasiam, nasiam saninangku; Ia ompungta haganup do sidea nilinggoman ni hombun ai, anjaha ganup do sidea mandipari laut ai, 2anjaha haganup do sidea tardidi hubani si Musa ibagas hombun ai ampa ibagas laut ai, 3anjaha haganup do sidea mangan sipanganon partonduyon na samasam ai, 4lanjar haganup do sidea manginum siinumon partonduyon na samasam ai. Ai minum do sidea humbani dolog batu partonduyon na mangirikkon sidea ai, anjaha Kristus do dolog batu ai. 5Tapi seng marosuh Naibata bani bueinan humbani sidea, ai rasei do sidea i halimisan ai. 6Tapi gabe panjoraan ma ai banta, ase ulang hisapan hita bani na masambor songon sidea na hisapan ai. 7Anjaha ulang ma sibalosi naibata na legan nasiam songon deba humbani sidea, ai tarsurat do: Hundul ma bangsa ai mangan ampa minum, anjaha jongjong ma sidea manortori. 8Ulang ma hita marriah-riah, songon deba humbani sidea na marriah-riah ai, gabe rasei ibagas sadari dua puluh tolu ribu halak. 9Ulang ma lajou hita Tuhan in songon deba humbani sidea na manlajou ai, gabe marmateian sidea ibahen ulog ai. 10Ulang ma nasiam marungut-ungut songon deba humbani sidea na marungut-ungut ai, gabe magou sidea ibahen sipangagou. 11Gabe usihan do na masa bani sidea, tapi isurathon do ai bahen lumba-lumba banta, na manggoluh ibagas panorang ni ujung ni dunia on. 12Halani ai, halak na mangagan jongjong ia, pangkei ma, ase ulang tompas ia. 13Parlajouan na somal bani jolma do masa bani nasiam: Hatengeran do Naibata, seng paturutonNi nasiam lajouon lobih humbani gogoh nasiam; tapi rap pakon parlajouan ai bahenonni do homa hadobanni, ase tartaron nasiam. 14Halani ai, nasiam na huhaholongi, maporus ma nasiam humbani parsombahon bani sisombah-sombahon. 15Hubani na maruhur do hatangku. Timbangi nasiam ma aha na huhatahon. 16Panginuman pasu-pasu, na tinarima kasihkonta in, ai lang parsaoran pakon daroh ni Kristus do in? Anjaha ruti na ipartopik hita in, ai lang parsaoran pakon badan ni Kristus do in? 17Halani sada do ruti ai, gabe sada daging do hita buei, ai haganup do hita parrupei bani ruti na sada ai. 18Tonggor nasiam ma Israel mangihutkon pardagingon! Ai lang gabe marpardomuan do sidea, na mangan humbani galangan ai ampa anjap-anjap ai? 19Aha do na huhatahon? Na marnidok do gulei na ginalangkon, atap na margogoh do sisombah-sombahon? 20Ai lang ginalangkon ni sidea ai, bani tonduy na jahat do igalangkon sidea ai, sedo bani Naibata? Tapi seng dear uhurhu saor nasiam bani tonduy na jahat. 21Seng tarbahen nasiam minum humbani panginuman ni Tuhan in, sonai homa humbani panginuman ni tonduy na jahat. Seng tarbahen nasiam parrupei humbani meja ni Tuhan in, sonai homa humbani meja ni tonduy na jahat. 22Puhoanta ma simburu ni Tuhan in? Ai gogohan do hita hum-Bani? 23Haganup do boi, tapi lang haganup marguna. Haganup do boi, tapi lang haganup padearhon. 24Ulang ma marsisarihon na bani dirini bei, tapi na bani hasoman ma. 25Pangan nasiam ma haganup na jinual i pajak gulei, ulang pala martimbang-timbang halani panggora ni uhur in, 26ai gok bani Tuhan in do tanoh on ampa isini. 27Anggo iontang na so porsaya nasiam, anjaha marosuh do uhur nasiam laho, pangan nasiam ma haganup na pinatibal i lobei nasiam, ulang pala martimbang-timbang halani panggora ni uhur in! 28Tapi anggo adong na mangkatahon bani nasiam: "Gulei na ginalangkon do on," ulang ma pangan nasiam ai, halani halak na mangkatahon ai, ampa halani panggora ni uhur in. 29Sedo panggora ni uhurmu na huhatahon ai, tapi panggora ni uhur ni na legan ai do. Ai mase ma uhuman ni panggora ni uhur ni na legan ahu, bani hamardekaonku? 30Ai anggo hupangan ai marhasoman tarima kasih, mase ma pala hona risa ahu, halani na dob hujalo marhasoman tarima kasih? 31Ai pe, atap na mangan atap na minum nasiam, atap aha pe ihorjahon nasiam, bahen nasiam ma haganup ai pasangaphon Naibata. 32Ulang ma bahen nasiam parsangsian bani halak Jahudi, barang bani halak Gorik, barang bani kuria ni Naibata pe. 33Songon ahu pe, hubuat do uhur ni halak bani haganup, ai seng hupindahi na marguna bakku, na marguna bani na mabuei in do, andohar maluah sidea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\