1 KORINT 2

1Ahu pe nasiam sanina, sanggah na roh ahu bani nasiam, seng roh ahu mangambilankon hasaksian pasal Naibata marhitei hata hamaloon atap hapentaron pe. 2Ai huputuskon do ibagas uhurhu, aha pe lang sihol botohonku i tongah-tongah nasiam sobali Jesus Kristus, ai ma na dob tarsilang ai. 3Ia ahu, ibagas hagalekon, biar ampa hagobiron do i tongah-tongah nasiam. 4Hatangku ampa parambilanonku pe, seng marhata hapentaron na manarik ai, tapi marhasoman hagogohon pakon Tonduy do, 5ase maronjolan haporsayaon nasiam bani hagogohon ni Naibata, ulang ma bani hapentaron ni jolma. 6Tapi hapentaron do, na sinahapkonnami ai bani halak na dob matoras, tapi sedo hapentaron ni dunia on atap hapentaron ni pambobai ni dunia on, na laho salpu in. 7Tapi hapentaron na sinahapkonnami ai, ai ma hapentaron ni Naibata, gok rusia anjaha ponop, na dob tinotapkon ni Naibata, paima dong dunia on bahen hamuliaonta. 8Ai ma na so tinanda ni pambobai ni dunia on, ai ambit itandai, tontu seng parsilangkononni Tuhan ni hamuliaon in. 9Tapi songon na tarsurat in: Na so ongga niidah ni mata, na so ongga binogei ni pinggol anjaha na so ongga tubuh ibagas uhur ni jolma, ai do ipasirsir Naibata bani na manghaholongiSi. 10Tapi ipatalar Naibata do ai banta marhitei Tonduy in. Ai haganup do idadap Tonduy in, ronsi na ibagas uhur ni Naibata. 11Ai ise jolma mambotoh na bani jolma in, sobali tonduy ni jolma na ibagas dirini? Sonai ma homa, seng dong na mananda na bani Naibata, sobali Tonduy ni Naibata. 12Tapi seng ijalo hita tonduy ni dunia on, tapi Tonduy na humbani Naibata do, ase ibotoh hita na nilayak-layakkon ni Naibata banta. 13Anjaha in do na hinatahonnami, seng ibagas hata hapentaron ni jolma na targuruhon, tapi na pinodahan ni Tonduy do, laho patorangkon partonduyon bani halak na dob igoki Tonduy. 14Ia jolma pardunia on, seng tarjalosi na humbani Tonduy ni Naibata, ai haotoon do ai bani, anjaha seng tartandasi, ai marhitei Tonduy do hansa boi dadapon ai. 15Tapi sipartonduy idadap do haganupan ai, tapi ia sandiri seng tardadap atap ise pe. 16Ai ise ma na mananda pingkiran ni Tuhan in, ase ia ma mangajariSi? Tapi uhur ni Kristus do banta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\