1 KORINT 9

1Ai lang bebas do ahu? Ai lang apostel do ahu? Ai lang domma huidah Jesus, Tuhanta in? Ai lang horjangku do nasiam ibagas Tuhan in? 2Anggo lang apostel ahu bani halak na legan, tapi apostel do anggo ahu bani nasiam, ai nasiam do lak ni haapostelonku ibagas Tuhan in! 3On ma balosku bani halak na sihol mamareksai ahu. 4Na so marhak do hanami mangan ampa minum? 5Na so marhak do hanami ase adong na gabe sinrumah pangkasomani bennami, songon apostel na legan ai, pakon anggi ni Tuhan in ampa si Kepas? 6Ai pitah ahu ampa si Barnabas do na maningon marhorja laho mansarihon goluhnami? 7Ija ma adong tentara, na mambalanjai dirini sandiri? Ise ma na mambahen pohon anggur, na so mangankon humbani buahni? Ise ma na marmahan pinahan, na so minum dadih humbani na pinarmahanni? 8Domu hubani hasomalan ni jolma do na huhatahon in? Ai lang sonin do homa hata ni titah in? 9Ai bani titah ni si Musa pe tarsurat do: Seng bulih huntamonmu babah ni lombu na mardogei! Ai lombu do sinarihon ni Naibata ijai? 10Ai lang hubanta do hata ai? Ai halani hita do ase tarsurat: Patut do mangarap paninggala humbani na tininggalaanni, anjaha pardogei mangarap bani parbagiananni. 11Anggo isuan hanami bani nasiam partonduyon, ai banggal ma ai anggo marpariama hanami humbani nasiam na porlu bani pardagingon? 12Ai anggo marrupei na legan humbani nasiam, samintolah hanami ma lang? Tapi seng ipakei hanami hak in, tapi sabar do hanami bani haganup, ase ulang tarambat Ambilan Namadear ni Kristus ibahen hanami. 13Ai lang ibotoh nasiam, na mangkorja i rumah panumbahan mangan hun rumah panumbahan, anjaha na marugas bani anjap-anjap, dapotan hunjai? 14Lanjar sonai do iaturhon Tuhan in bani siparambilan na madear: Humbani Ambilan Namadear in ma sidea manggoluh. 15Tapi anggo ahu, sada pe lang hudalankon ai; anjaha seng husurathon on, ase ipadalan in bakku. Ai rahanan do matei ahu, humbani na maseda hasurungankai. 16Ai anggo huambilankon Ambilan Namadear in, seng hasurungan in bakku, ai na maningon do in bakku. Bursik ma ahu, anggo seng huambilankon Ambilan Namadear in. 17Ai anggo huhorjahon in humbani rosuh ni uhurhu, marupah ma ahu. Tapi anggo seng humbani rosuh ni uhurhu, na niondoskon ma jabatan in bakku. 18Ase aha do upahku? Ai ma, huambilankon do Ambilan Namadear in, seng pala marupah, ase ulang hupakei hakku na mardomu bani Ambilan Namadear in. 19Ai age pe bebas ahu humbani ganup halak, huparjabolon do diringku bani haganup, ase humbuei sidea dapot ahu. 20Gabe songon Jahudi do ahu bani Jahudi, ase dapot ahu Jahudi. Bani na ginomgoman ni titah in, songon na ginomgoman ni titah do ahu, age pe lang ginomgoman ni titah in ahu, andohar dapot ahu na ginomgoman ni titah in. 21Bani na so martitah songon na so martitah, age pe sedo na so martitah ahu humbani Naibata, tapi itoruh ni titah ni Kristus do, ase jumpah ahu na so martitah. 22Bani na galek, gabe songon na galek do ahu, ase dapot ahu na galek in. Huparomban do diringku bani haganup, andohar siotikanni maluah deba hubahen. 23Tapi haganupan in huhorjahon halani Ambilan Namadear, andohar dihut ahu marrupei bani pasu-pasuni. 24Ai lang ibotoh nasiam, ia na marlumba haganup do namin na marlintun, tapi sada do na manjalo upah hamonangan. Sonai ma bujur nasiam marlintun, ase dapotan nasiam. 25Tapi sagala siparlumba mangorom do bani haganup. Ibahen sidea do sonai, ase ijalo sidea sortali rudang na ra seda, tapi hita na so ra maseda. 26Ia ahu, sedo na so martujuan parlintunonku, sedo songon na manenju logou ahu martenju. 27Tapi hupukpuki do angkulangku anjaha hupatunduk, ase ulang halak na legan huambilani, hape ahu magou.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\