1 JOHANNES 2

1Nasiam anakku, husurathon do on bani nasiam, ase ulang mardousa nasiam. Anggo adong na mardousa, adong do sipangapiti banta bani Bapa in, in ma Jesus Kristus, Parpintor in. 2Ia do pardearan pasaloseihon sagala dousanta, tapi seng pitah dousanta, tapi dihut do dousa ni haganup dunia on. 3Hunjon do botohonta, na dob itanda hita Ia, anggo ihorjahon hita titahNi. 4Na manghatahon: Hutanda do Ia, tapi seng ihorjahon titahNi, parladung do ai, anjaha seng dong hasintongan in ibagas ia. 5Tapi na manramotkon hataNi, na dob tongon ma gok holong ni Naibata ibagas diriNi. Hunjin ma ibotoh hita, na dob ibagas Ia hita. 6Na mangkatahon, marianan ia ibagas Naibata, maningon iparlahouhon ma songon parlahouNi ai. 7Nasiam na hinaholongan, sedo titah na baru na husurat on bani nasiam, tapi titah na dob dokah do, na dob adong bani nasiam humbani mungkahni. Titah na dob dokah do hata na dob binogei nasiam. 8Sonai pe, titah na baru do na husurathon bani nasiam, anjaha sintong do in ibagas Kristus ampa ibagas nasiam, ai na salpu ma na golap in, anjaha domma marsinalsal Panondang na Sintong in. 9Halak na manghatahon, ibagas na lihar in ia, hape idomdomi hasomanni, ibagas na golap in ope tong ia. 10Halak, na mangkaholongi hasomanni, ai do na marianan ibagas na lihar in, seng parsangsian ia. 11Tapi halak na mardomdom ni uhur bani hasomanni, ibagas na golap do ai; mardalan ibagas na golap do ia ai, anjaha seng ibotoh na laho huja do ia, ai ipapitung na golap in do matani. 12Hubahen surat on bani nasiam, dakdanak, halani domma sasap dousa nasiam halani goranNi in. 13Hubahen surat on bani nasiam, bapa, halani domma itanda nasiam Ia, na adong humbani mulani in. Hubahen surat on hubani nasiam, anak garama, halani domma italuhon nasiam parjahat in. 14Hubahen surat ondi hubani nasiam dakdanak, halani domma itanda nasiam Bapa in. Domma hubahen surat ondi hubani nasiam, bapa, halani domma itanda nasiam Ia, na adong humbani mulani in. Domma hubahen surat ondi bani nasiam, anak garama, halani margogoh nasiam, anjaha marianan hata ni Naibata ibagas nasiam, anjaha halani domma italuhon nasiam parjahat in. 15Ulang ma haholongi nasiam dunia on, age na ibagas dunia on. Anggo ihaholongi halak dunia on, seng dong ibagas ia holong ni uhur ni Bapa in. 16Ai sagala na i dunia on, ai ma rosuh-rosuh ni daging, rosuh-rosuh ni mata ampa na mangenjengkon haadongan, seng humbani Bapa in ai, tapi humbani dunia on do. 17Anjaha na laho salpu do dunia on ampa rosuh-rosuhni, tapi sihorjahon rosuh ni Naibata, totap do ronsi sadokah ni dokahni. 18Nasiam dakdanak, panorang parpudi ma nuan; anjaha songon na dob ibogei nasiam, na roh ma Anti Kristus, anjaha sonari domma buei Anti Kristus; hunjin boi botohonta panorang parpudi ma nuan. 19Hun tongah-tongahta do harohan ni sidea, tapi seng hasomanta sidea; ambit hasomanta sidea, rap pakon hita ma sidea tongtong. Tapi maningon talar do, na so hasomanta sidea haganup. 20Anjaha na dob ni mininakan ni Napansing in do nasiam, anjaha haganup do nasiam mambotoh in. 21Hubahen pe surat hubani nasiam, sedo halani na so ibotoh nasiam hasintongan in, tapi halani domma ibotoh nasiam in, anjaha halani sagala ladung seng humbani hasintongan in. 22Ise do siparladung, anggo lang halak na marnalangkon, paboa sedo Kristus in Jesus? In ma Anti Kristus, na marnalangkon Bapa in ampa Anak in. 23Sagala na marnalangkon Anak in, seng adong bani Bapa in, halak na mangakui Anak in, adong do bani Bapa in. 24Totap ma marianan ibagas nasiam, na dob binogei nasiam humbani mulani in. Anggo totap marianan ibagas nasiam na binogei nasiam humbani mulani in, totap ma marianan age nasiam ibagas Anak in ampa ibagas Bapa in. 25Anjaha ia bagah-bagah, na pinarbagah-bagahNi ai banta, in ma hagoluhan na sadokah ni dokahni. 26Husurathon do on bani nasiam, ai ma pasal halak na pakahouhon nasiam. 27Anjaha pasal nasiam, marianan do totap ibagas nasiam pamminakion, na dob jinalo nasiam hum-Bani. Anjaha seng pala porlu bani nasiam, ase ajaran ni atap ise pe nasiam. Sintong do na niajarhon ni pamminakion in haganup bani nasiam, seng dong ladung ijin, anjaha songon na niajarhon ai bani nasiam, totap ma nasiam ibagas Ia. 28Ai pe, nasiam dakdanak, totap ma nasiam ibagas Ia, ase talarhonsi Ia marmalas ni uhur hita, ulang ma maila dompakSi bani parrohNi ai. 29Anggo ibotoh nasiam na pintor do Ia, botoh nasiam ma, paboa sagala na manghorjahon hapintoran, ai ma na dob tubuh hum-Bani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\