1 PETRUS 2

1Ai pe, ambukkon nasiam ma sagala hajahaton, sagala pangoto-otoion, hasipakulah-kulahon, subil ampa sagala tukas-tukas. 2Songon dakdanak na baru tubuh, horahan ma nasiam bani tadah partonduyon na pitah, ase lambin magodang nasiam halani ai anjaha maluah, 3anggo na tongon ma domma idai nasiam dear layak ni Tuhan in. 4Hubani ma nasiam roh, batu na manggoluh in, na niambukkon ni jolma tongon, tapi na pinilih anjaha na maharga bani Naibata. 5Sai ra ma nasiam paulion songon batu na manggoluh, jadi rumah partonduyon ampa hamalimon na mapansing, laho mamboan galangan partonduyon, harosuh ni uhur ni Naibata, marhitei Jesus Kristus. 6Ai tarsurat do bani Surat in: Tonggor ma, hupatibal do i Sion sada batu parsuhi na pinilih anjaha na maharga; sabonar seng tarbador na porsaya Bani. 7Anjaha harga do Ia bani nasiam na porsaya. Tapi bani na so porsaya: Batu na niambukkon ni tuhang ai, ai ma na gabe batu parsuhi ai, 8anjaha batu partolsuan ampa batu parsangsian. Ai tartolsu do sidea hujai, halani seng porsaya sidea bani hata in, age pe hujai do sidea namin ipasirsir. 9Tapi marga na pinilih do nasiam, harajaon hamalimon, bangsakna mapansing, bangsa ni Naibata sandiri, ase iambilankon nasiam dear ni hauhuronNi, na dob mandilo nasiam humbani na golap hu haliharonNi, na gok halongangan in. 10Hinan seng bangsa ni Naibata nasiam, sonari nani bangsaNi ma; hinan seng dapotan idop ni uhur nasiam, sonari nani dapotan idop ni uhur ma. 11Nasiam na hinaholongan, huojur ma nasiam songon panginsolat ampa halak dagang: Horom nasiam ma hisap-hisap pardagingon, na marlawan dompak tonduy. 12Marpangabak na madear ma nasiam i tongah-tongah ni sipajuh begu-begu, ase, anggo adong na pahata-hata nasiam songon parjahat, gabe ipasangap sidea Naibata bani ari parrohNi, dob iidah sidea horja nasiam na madear in. 13Unduk ma nasiam dompak sagala paraturan, na tinotapkon ni jolma, halani Tuhan, age dompak raja, parkuasa sigijangan, 14age dompak sipanrajai, ai ma sinuruhNi, laho maminsang sibahen na jahat, tapi laho mamuji sihorjahon na madear. 15Ai on do rosuh ni uhur ni Naibata: Sihol ma marhitei horja na madear pasipon nasiam haotoon ni halak na hurang uhur, 16songon halak na bebas, tapi ulang ma na pakei habebason ai, laho manrungkub na masambor; songon juak-juak ni Naibata ma tene. 17Hormat ma nasiam bani haganup, marholong ni uhur bani hasoman, mabiar bani Naibata anjaha pasangap ma raja. 18Unduk ma nasiam juak-juak bani tuan nasiam, marhasoman biar; ulang pitah dompak paruhur na dear ampa na basar, tapi dihut do dompak paruhur na jungkat. 19Ai idop ni uhur do ai, anggo tahan halak manaron na marsik ampa pambahenan na so patut, halani ingat ia bani Naibata. 20Ai aha ma sipujion ijai, porini sabar pe nasiam hona lonsingan anggo halani salah nasiam do? Tapi anggo sabar nasiam manaron halani pambahenan na madear, ai ma na hinarosuhkon ni Naibata. 21Ai hujin do nasian tardilo, ai Kristus pe manaron na marsik do halani nasiam, mambere siusihan bani nasiam, ase iirikkon nasiam bokas ni naheiNi. 22Seng dong dousa ihorjahon, anjaha seng dong jumpah akal-akal ibagas pamanganNi. 23Seng manrisai Ia, sanggah na hona risa; seng asup-asup Ia, sanggah manaron na marsik; tapi iondoskon do ai bani Panguhum na pintor in. 24Iporsan do dousanta ibagas angkulaNi hubani hayu ai, ase matei hita bani dousa, gabe manggoluh bani hapintoran. Anjaha marhitei ugahNi ai do malum nasiam. 25Ai songon biri-biri na kahou do nasiam ijia, tapi domma idompakkon nasiam nuan Parmahan anjaha Sijaga tonduy nasiam in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\