1 TESSALONIKA 2

1Ai ibotoh nasiam sandiri do, nasiam sanina, na so soya parrohnami bani nasiam. 2Ai age pe marsitaronon hinan anjaha hona arsik hanami i Pilippi, songon na binotoh nasiam, marhinsah ni uhur do hanami ibagas Naibata, mangambilankon bani nasiam Ambilan Namadear na humbani Naibata, ibagas buei parlawanan. 3Ia pamodahionnami, sedo ibagas hakahouon ai barang hasipakulah-kulahon barang akal-akal, 4tapi songon na dob niakuhon ni Naibata hanami gabe haondosan ni Ambilan Namadear in, sonai do ihatahon hanami, sedo ase harosuh hanami bani jolma, tapi bani Naibata do, siuji uhurnami. 5Ai seng ongga hanami marhata lemes-lemes, songon na binotoh nasiam, barang marakal-akal laho mambuat arta, Naibata do saksi pasal ai; 6barang mangindahi sangap hanami humbani jolma, atap humbani nasiam, atap humbani na legan pe, age pe songon apostel ni Kristus boi hanami namin marhatunggungon. 7Tapi basar do hanami i tongah-tongah nasiam songon parinangon patorsa-torsa niombahni. 8Sonai ma, halani masihol hanami bani nasiam, ihamalashon uhurnami do mamberehon bani nasiam, sedo pitah Ambilan Namadear in, tapi dihut do hosahnami, halani na dob holong uhurnami bani nasiam. 9Ai idingat nasiam do, nasiam sanina, halojaon ampa hasunsahannami: Arian pakon borngin do hanami marhorja, ase ulang marhaboratan age ise nasiam. Sonin do pangambilankonnami bani nasiam Ambilan Namadear na humbani Naibata. 10Nasiam do saksi, Naibata homa, paboa daulat, pintor anjaha seng panurakon parlahounami dompak nasiam, na porsaya, 11ai ibotoh nasiam do, sonaha hanami songon bapa hubani niombahni mamodahi nasiam sada-sada, mangojur anjaha pabijahon nasiam, 12ase marparlahou na patut nasiam dompak Naibata, na dob mandilo nasiam hu bagas harajaonNi ampa hasangaponNi. 13Halani ai mangkatahon tarima kasih do hanami tongtong bani Naibata, ai ijalo nasiam do hata ni Naibata, na binogei nasiam humbannami, ijalo nasiam do in, sedo songon hata ni jolma, tapi songon hata ni Naibata do, ai in do in tongon, gabe marpangkorhon ibagas uhur nasiam na porsaya. 14Nasiam sanina, na dob gabe paniru do nasiam bani kuria ni Naibata na i nagori Judea, na ibagas Kristus Jesus, ai manaron na parngit do nasiam humbani hasoman nasiam sabangsa, songon sidea na niarsik-arsik ni halak Jahudi, 15na mambunuh Tuhan Jesus ampa nabi-nabi, na mangayak-ayak hanami anjaha na mambahen sogam ni uhur ni Naibata, imbang ni haganup jolma, 16na manlarang hanami mangambilankon ambilan namadear bani sipajuh begu-begu, ase andohar maluah sidea. Sonai ma tongtong igoki sidea suhat-suhat ni dousa ni sidea. Jadi sogop ma bani sidea ringis ai bani ujungni. 17Ia hanami, nasiam sanina, dob lingod nasiam tongkin humbannami lingod bani panonggor, tapi sedo bani uhur, lambin ihaporluhon hanami do marhasoman uhur na masihol tumang sihol mangidah bohi nasiam. 18Halani ai, sihol roh do hanami marayak nasiam, ahu tene si Paulus, sahali barang dua hali, tapi tarlanglang do hanami ibahen sibolis in. 19Ai ise do pangarapan bannami, malas ni uhur ampa sortali puji-pujian sobali nasiam i lobei ni Tuhanta Jesus Kristus, bani parrohNi ai? 20Tongon, nasiam do hasangapon ampa malas ni uhur bannami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\