1 TIMOTEUS 1

1Humbani si Paulus, apostel ni Kristus Jesus, marhitei parentah ni Naibata, Sipaluah hita, ampa Kristus Jesus Pangarapanta, 2hubani si Timoteus, anakku na botul ibagas haporsayaon: Idop ni uhur, holong ni uhur ampa damei ma bam humbani Naibata Bapa ampa Kristus Jesus Tuhanta! 3Sanggah na bingkat ahu hu Makedonia, domma huhatahon bam, ase soh ho lobei i Epesus, laho palumbahon deba halak, ase ulang ipodahkon pangajaran na legan, 4ulang ra saor bani turi-turian barang bani tarombo-tarombo na so marbona marujung, na patubuhkon bueinan parsalisihan marimbang parsombahon bani Naibata ibagas haporsayaon. 5Ia tujuan ni titah in, in ma holong na roh humbani uhur na borsih ampa panggora ni uhur na madear ampa haporsayaon na pitah. 6Deba halak, halani manlembang hunjai, marbalik do bani hata-hata na lumei, 7marsura-sura do gabe guru bani titah in, age pe seng iarusi na hinatahon ni sidea atap na sinaksihon ni sidea pe. 8Tapi ibotoh hita do, dear do titah in, anggo domu hubani tujuanni ipargunahon in, 9marhitei na mambotoh, sedo bani halak parpintor ibere titah in, tapi bani na so martitah ampa na so pambalosi do, bani na so mar-Naibata ampa pardousa, bani halak na so pansing ampa na mabutak, bani halak sibunuh bapani ampa sibunuh inangni sibunuh jolma, 10bani parriah-riah, na marjolmahon dalahi, pamangus, parladung, sibijahon na so tongon, ampa haganup na legan na marlawanan dompak pangajaran na sintong in, 11na maronjolan hubani Ambilan Namadear, na niondoskon bakku, ai ma pasal hasangapon ni Naibata na martuah in. 12Mangkatahon tarima kasih do ahu bani na margogohi ahu, in ma Kristus Jesus Tuhanta in, ai ihira do ahu hatengeran ni uhur, gabe ipabangkit do ahu bani horja parugason on, 13ahu, sipanrisai, siparburu ampa siunsagahkon gogohku hinan. Tapi jumpahan idop ni uhur do ahu, ai ibagas na so hubotoh do huhorjahon ai, ibagas na so parsaya; 14anjaha linir do bakku idop ni uhur ni Tuhanta rap pakon haporsayaon ampa holong na ibagas Kristus Jesus. 15Hatengeran ni uhur do hata on anjaha talup jaloon: Domma roh Kristus Jesus hu tanoh on, laho paluahkon pardousa, anjaha ahu ma pardousa sibanggalan. 16Tapi halani on do ase jumpahan idop ni uhur ahu: Sihol parlobei ibagas diringku patidakon ni Kristus Jesus lumbang ni uhurni na gok in, gabe usihan bani na sihol porsaya Bani, ase bani hagoluhon na sadokah ni dokahni. 17Hamuliaon ampa hasangapon sisadokah ni dokahni ma bani Raja na marmulia in, Naibata na manongtong, na so boi idahon, na sasada in! Amen. 18Tonah on huondoskon do bam, ale anakku Timoteus, romban hubani hata panjahaion hinan pasal ho, ase domu hujai iporangkon ho porang na madear in, 19ibagas haporsayaon ampa panggora ni uhur na borsih. Marhitei na mangambukkon ai, adong do deba na harom ibagas haporsayaon, 20songon si Himeneus ampa si Aleksander, na dob huondoskon hubani sibolis, ase marhitei ai hona ajar sidea, gabe seng be manrisai sidea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\