2 KORINT 13

1Patoluhalihon ma ahu roh sonari marayak nasiam. Sipaputuson do sagala parsahapan marhitei hasaksian ni dua atap tolu halak saksi. 2Songon na dob hupatugah bani parrohku paduahalihon ijia, sonai age sonari, age pe lang ijin ahu, ahu patugahkon use bani sidea, na mardousa hinan, sonai homa bani haganup halak na legan, paboa roh honsi ahu holi, seng maralang-alang ahu atap bani ise pe. 3Ipangindo nasiam do tene tanda, atap na tongon do marsahap Kristus marhitei ahu, na seng galek bani nasiam, tapi marhagogohon do i tongah-tongah nasiam. 4Ai tarsilang pe Ia halani hagalekon, tapi manggoluh do Ia marhitei hagogohon ni Naibata. Anjaha hanami pe galek do ibagas Ia, tapi manggoluh do rap pakonsi marhitei hagogohon ni Naibata i tongah-tongah nasiam. 5Lajou nasiam ma diri nasiam, atap na ibagas haporsayaon do nasiam, pareksa nasiam ma diri nasiam. Ai na so ibotoh nasiam do bani diri nasiam, paboa na ibagas nasiam do Jesus Kristus? Anggo lang, na so talup ma nasiam. 6Tapi arap do uhurhu, botohon nasiam do, paboa sedo na so talup hanami. 7Tapi martonggo do hanami bani Naibata, ase ulang ihorjahon nasiam na jahat, sedo ase talup hanami idahon, tapi ase ihorjahon nasiam do na madear, hanami na songon na so talup idahon. 8Ai seng adong gogohnami mangimbang hasintongan in, tapi manghophop hasintongan in do. 9Ai malas do uhurnami anggo galek hanami, tapi margogoh ia nasiam. Lanjar in do tonggonami, ase lambin toguh uhur nasiam. 10Husurat do on, sanggah holang ope ahu, ase ulang roh honsi ahu, koras ahu mamakei kuasa na binere ni Tuhan in bakku. laho pauli-ulihon, sedo laho parsedahon. 11Ambah ni ai, nasiam sanina, malas ma uhur nasiam, sai ra ma nasiam patorsaon, sai ra ma nasiam palumbaon, sauhur ma nasiam, sai mardamei ma nasiam, anjaha ihasomani Naibata parholong anjaha pardamei in ma nasiam. 12Marsitabian ma nasiam marhitei summah na mapansing. 13Idop ni uhur ni Tuhanta Jesus Kristus ampa holong ni uhur ni Naibata pakon parsaoran ni Tonduy Napansing ma manghasomani nasiam haganup!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\