2 KORINT 5

1Ai ibotoh hanami do, anggo irumbakkon lampo-lamponami na i dunia on, adong do bannami rumah humbani Naibata, rumah na so pinauli ni tangan, na totap sadokah ni dokahni i nagori atas. 2Ai sadokah ijon marhoih do hanami, anjaha masihol manolukkon ianannami na hun nagori atas ai, 3ase marhitei na manolukkon ai, seng talanjang hanami dapot. 4Ai sanggah i parlampo-lampoan on hanami, marhoih do hanami anjaha boratan, halani sihol uhurnami, ase ulang itanggali, tapi isolukkon ma lah, ase ibondut hagoluhan ai na ra matei on. 5Tapi na pasirsirhon hanami hujai, ai ma Naibata, na mambere bannami Tonduy in songon sikoram. 6Ase tenger do uhurnami tongtong, anjaha ibotoh hanami, daoh ope hanami humbani Tuhan in, sadokah marianan hanami ibagas angkula on, 7ai ibagas haporsayaon do pardalanannami, lape ibagas na mangidah. 8Tenger do uhurnami, anjaha malasan do uhurnami pindah humbani angkula on, laho marianan rap pakon Tuhan in. 9Halani ai iporluhon hanami do, ase harosuhNi hanami, atap sanggah ibagas angkula atap dob tanggal humbani angkula. 10Ai maningon talar do hita haganup i lobei ni paruhuman ni Kristus, ase ijalo bei domu hubani na hinorjahonni, sanggah ibagas angkula, atap na madear atap na masambor. 11Ai pe, halani ibotoh hanami, biar bani Tuhan in, iojur hanami do jolma in ase porsaya; tapi talar do hanami bani Naibata, anjaha arap do uhurnami, talar do homa hanami ibagas panggora ni uhur nasiam. 12Sedo na mangulaki hanami na mamuji-muji dirinami i lobei nasiam, tapi mambere dalan do bani nasiam, ase adong pamujion nasiam pasal hanami marimbang hasoman, na mamuji-muji diri pasal pardarat sedo pasal paruhuran. 13Ai anggo siaran hanami, halani Naibata do ai; anjaha anggo maruhur hanami, halani nasiam do. 14Ai holong ni uhur ni Kristus do na mangatur hanami, halani ibotoh hanami, anggo domma matei Na sada in manghophop haganup, na dob matei do sidea haganup. 15Anjaha manghophop haganup do Ia matei, ase ulang manggoluh bani dirini bei na manggoluh in, tapi ase manggoluh sidea Bani, na dob matei anjaha mulak manggoluh manghophop sidea. 16Halani ai seng itanda hanami be atap ise mangihutkon pardagingon; anjaha anggo itanda hanami pe na ijia Kristus mangihutkon pardagingon, tapi seng be sonai panandaionnami sonari. 17Ase barang ise ibagas Kristus, na tinompa na baru ma in. Domma salpu sisapari, tonggor ma, domma gabe na baru. 18Haganupan ai humbani Naibata do; ai Ia do padearhon hita Bani marhitei Kristus, anjaha ibere do bannami jabatan pardearan in. 19Ai ipadear Naibata do dunia on Bani ibagas Kristus, marhitei na so i hira bani sidea panlanggaron ni sidea, anjaha iondoskon do bannami ambilan pardearan in. 20Ase utusan ni Kristus do hanami, sahira Naibata do mangojur marhitei hanami. Gantih ni Kristus do hanami mangelek: Sai ra ma nasiam padearon bani Naibata! 21On do ibahen Naibata: Manghopkop hita gabe dousa do Ia, na so mananda dousa, ase gabe hapintoran ni Naibata hita ibagas Ia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\