2 TESSALONIKA 2

1Tapi anggo pasal parroh ni Tuhanta Jesus Kristus ampa pardasta hu Bani, mangindo ma hanami, bani nasiam sanina, 2ase ulang urah idugur nasiam humbani totap ni paruhuron, anjaha rusak ibahen marhitei tonduy ni sipartonduy atap hata, barang marhitei surat na ihatahon roh humbannami, na patugahkon, paboa na dob roh do ari ni Tuhan in. 3Ulang ma adong na paoto-otohon nasiam atap marhitei aha pe. Ai seng anjai roh ari ai, anggo seng masa lobei parbalikon, anjaha ipatalar jolma na so parduli bani titah in, ai ma anak hamagouan ai, 4na manlawan anjaha na pabangkit dirini dompak haganup na targoran naibata ampa sisombahon, na pahundul dirini i rumah ni Naibata, na maningtingkon, paboa ia do naibata. 5Ai lang idingat nasiam, na dob hupatugah in hinan, sanggah rap ope ahu pakon nasiam? 6Ambahni ai, ibotoh nasiam do, aha na mangambatsi nuan, paima roh panorangni patalaron ia. 7Ai domma marhorja nuan gogoh ni rusia ni hajahaton ai, paima ipadaoh na mangambatsi nuan. 8Dob ai pe ase patalaron siparjahat ai, tapi ripashonon ni Tuhan Jesus ma ia marhitei hosah ni pamanganni, anjaha siaphononni ma ia talarhonsi Ia bani parrohNi ai. 9Humbani kuasa ni sibolis do parroh ni parjahat ai, marhasoman haganup bagei ni hagogohon ampa tanda ampa halongangan ladung, 10ambahni ai marhasoman haganup bagei ni hajahaton sipaoto-oto bani halak na laho magou, halani lang ijalo sidea holong na humbani hasintongan in, ase maluah namin sidea. 11Halani ai isuruh Naibata do bani sidea tonduy na pakahouhon, ase porsaya sidea bani ladung, 12ase hona uhum sagala na so porsaya bani hasintongan in, na marosuh bani hagedukon. 13Tapi na patut do hanami manghatahon tarima kasih tongtong bani Naibata halani nasiam, sanina na hinaholongan ni Tuhan in, ai ipilih Naibata do nasiam humbani mulani, ase saud nasiam maluah marhitei pangurasion ni Tonduy in ampa haporsayaon bani hasintongan in. 14Ai hujai do nasiam idilo marhitei Ambilan Namadear, na niambilankonnami, ase parrupei nasiam bani hasangapon ni Tuhan Jesus Kristus. 15Ase nasiam sanina, totap ma nasiam jongjong anjaha marsijoloman bani podah, na niajarhonnami bani nasiam, marhitei hata atap surat pe. 16Ase Tuhanta Jesus Kristus pakon Naibata Bapanta, na mangkaholongi hita anjaha na mambere banta apoh-apoh na manongtong ampa pangarapan namadear marhitei idop ni uhur, 17Ia ma mangapohi anjaha patotaphon uhur nasiam bani sagala horja ampa hata na madear.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\