KOLOSSE 2

1Tapi ipangindo uhurhu do, ase ibotoh nasiam, sonaha banggal ni halojaonku manghophop nasiam ampa sidea na i Laodikea, ampa haganup, na so ongga mangidah bohingku ope, 2ase tarapoh uhur ni sidea, ase marpardomuan ibagas holong, ase bayak bani pangarusion na gok, anjaha ase itandai sidea pasal rusia ni Naibata, in ma Kristus in. 3Ibagas Ia do ponop sagala arta na marisi hapentaran ampa habotohon. 4Huhatahon pe in, ase ulang adong na mangoto-otoi nasiam marhitei pandei ni parsahap. 5Ai padaoh-daoh pe ibagas pardagingon, rap pakon nasiam do ahu ibagas tonduy, marmalas ni uhur mangidah partorsani bani nasiam ampa partotap ni haporsayaon nasiam bani Kristus. 6Ai pe, songon panjalo nasiam bani Kristus Jesus, Tuhan in, sonai ma marparlahou nasiam ibagas Ia, 7marurat anjaha ipauli-uli ibagas Ia, jonam marhaporsayaon, songon na dob niajarhon bani nasiam, anjaha lambin martarima kasih. 8Jaga ma nasiam, ase ulang adong halak na mangagou nasiam marhitei hapentaron dunia ampa sipaoto-oto na lumei, na maronjolan bani tonah-tonah ni jolma, bani kuasa ni unsur-unsur dunia on, seng bani Kristus. 9Ai ibagas Ia do marianan haganup hagogok ni hanaibataon marrupahon angkula, 10anjaha ibagas Ia do gabe gok nasiam; Ia do kopala ni sagala pamarentahan ampa kuasa. 11Lanjar ibagas Ia do nasiam tarsunat, sedo binahen ni tangan, ai ma mananggalhon daging pardousaon, marhitei parsunaton na ibagas Kristus. 12Ai tartanom do nasiam rap pakonSi ibagas pandidion in, anjaha ibagas ai do homa nasiam ipapuho rap pakonSi marhitei haporsayaon bani hagogohon ni Naibata, na papuhohonSi humbani hamateian. 13Ase nasiam, na matei hinan ibagas panlanggaron ampa ibagas daging na so tarsunat in, rap pakonSi do nasiam ipapuho, dob isasap sagala panlanggaronta, 14marhitei na isasap surat utang dompak hita, ai ma paraturan na mangimbang hita, anjaha ipadaoh do ai hun tongah-tongahta, ipakuhon bani silang ai. 15Irampas do sinjata humbani siparkuasa ampa sipargogoh; talar do ipatontonkon sidea, marhamonangan do Ia dompak sidea. 16Ai pe, ulang ma iuhumi halak nasiam halani sipanganon ampa siinumon barang halani pesta barang poltak ni bulan barang halani ari Sabat pe. 17Halinoh ni na sihol roh ai do in, tapi Kristus do anggo badanni. 18Ulang ma ra nasiam rampason pasal upah hamonangan nasiam marhitei halak, na mangkarosuhkon parnalangon diri ampa parsombahon bani malekat, na mangunsagah bani na niidahni ibagas alatan ni tonduyni, na pabanggal-banggal diri, lang maralasan, marhitei pingkiran pardagingon, 19tapi lang totap marsijoloman bani ulu in, ai ma na mansarihon angkula in anjaha padomuhon marhitei urat-urat ampa ringring, gabe marbanggal domu hubani ranggian ni Naibata. 20Anggo domma matei nasiam rap pakon Kristus dompak kuasa unsur-unsur ni dunia on, mase ma ra nasiam paksaon marhitei paraturan-paraturan, songon halak na manggoluh i dunia on: 21Ulang jamah on, ulang pangan, ulang giut! 22Haganupan ai magou do anggo domma hona pakei. Titah ampa podah-podah ni jolma tumang do ai. 23Tongon, songon na marisi hapentaran do ai idahon, ai ionjolhon do hadaulaton, na marnalangkon diri, na mangarsik-arsik angkula; tapi seng na marguna ai manlawan hisap ni daging.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\