KOLOSSE 3

1Ase anggo domma ipapuho nasiam rap pakon Kristus, pindahi nasiam ma na i atas ai; ijai do Kristus hundul i siamun ni Naibata. 2Na i babou ai ma paruhurhon nasiam, ulang ma na i atas tanoh on. 3Ai domma matei nasiam, anjaha ponop do goluh nasiam rap pakon Kristus ibagas Naibata. 4Tapi, anggo talar ma Kristus, hagoluhanta in, ijai ma talar age nasiam rap pakonSi ibagas hasangapon. 5Ai pe, bunuh nasiam ma pagori nasiam, na i tanoh on: Parriah-riahon, habutakon, hisap-hisap, sura-sura jahat ampa uhur haut, ai ma parnaibataon na legan, 6ai halani ai do roh ringis ni Naibata. 7Anjaha ai do idalankon nasiam hinan, sanggah ibagas ai ope goluh nasiam. 8Tapi sonari, ambukkon nasiam ma haganupan in: Ringis, gila hajahaton, panrisaon ampa hata sumsam humbani pamangan nasiam. 9Ulang ma marsiladungan nasiam, ai domma itanggali nasiam jolma na buruk in rap pakon pambahenanni, 10anjaha domma ipakei nasiam na baru in, na pinabaru domu hubani rupa ni na manompasi, ase marpangarusion. 11Ijai seng dong ubah ni halak Gorik atap halak Jahudi, na marsunat atap na so marsunat, bangsa na legan atap na so maju, jabolon atap halak na bebas, ai Kristus do haganup ibagas haganup. 12Ai pe, nasiam na dob pinilih ni Naibata, na mapansing anjaha na hinaholongan, pakei nasiam ma biak paridop ni uhuran, habasaron, toruh ni uhur, halamlamon, ampa lumbang ni uhur, 13marsianju-anjuan anjaha marsisasapan dousa, anggo marpanghurangi uhur ni na sada dompak hasomanni; songon na dob isasap Kristus dousa nasiam, sonai ma homa nasiam marsisasapan. 14I atas ni ganupan ai dalankon nasiam ma holong, ai in do rahut-rahut ni sagala hadearon. 15Anjaha damei ni Kristus ma manrajai ibagas uhur nasiam, ai hujin do nasiam tardilo gabe sada angkula. Gabe sipartarima kasih ma nasiam. 16Gugun ma hata ni Kristus marianan i tongah-tongah nasiam; marhasoman gok hapentaron ma nasiam marsiajaran anjaha marsipaingatan marhitei doding Psalm, doding puji-pujian ampa doding partonduyon; dodingkon nasiam ma Naibata ibagas uhur nasiam maruhur tarima kasih. 17Anjaha sagala horja nasiam, marhitei hata atap pambahenan, horjahon nasiam ma haganup in ibagas goran ni Tuhan Jesus, anjaha martarima kasih bani Naibata, Bapa in, marhiteihonsi. 18Nasiam parinangon, balosi nasiam ma paramangon nasiam, songon na talup ibagas Tuhan in. 19Nasiam paramangon, haholongi nasiam ma parinangon nasiam, anjaha ulang ma kasar dompak sidea. 20Nasiam dakdanak, balosi nasiam ma namatoras nasiam ibagas haganup, ai in do rosuh ni Tuhan in. 21Nasiam bapa, ulang ma makorastu nasiam dompak niombah nasiam, ase ulang mandolei sidea. 22Nasiam jabolon, balosi nasiam ma tuan nasiam na i tanoh on ibagas haganup; ulang ma pambalosi bani mata nasiam, songon na mambuat uhur ni jolma, humbani bulus ni uhur ma, halani biar bani Tuhan in! 23Humbani gok ni uhur ma horjahon nasiam sagala horja nasiam, songon na bani Tuhan in, sedo bani jolma, 24ai ibotoh nasiam, jaloon nasiam do humbani Tuhan in siteanon ai balos ni in; sibalosi Kristus Tuhan in ma nasiam. 25Ai na mangkorjahon hagedukon, jaloonni do pambalason bani hagedukon, na hinorjahonni ai, ai seng dong na martonggor jumbak ijai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\