KOLOSSE 4

1Nasiam tuan-tuan, bahen nasiam ma na pintor ampa na patut bani jabolon nasiam, ingat nasiam: Adong do homa bani nasiam Tuhan i nagori atas. 2Tongtong ma nasiam martonggo, anjaha puho ma pasal ai marhasoman tarima kasih. 3Tonggohon nasiam ma homa hanami, ase ibere Naibata labah na ungkab bannami mangambilankon hata in, mangkatahon rusia pasal Kristus, ai halani in do ahu targari, 4ase hupatalar in, songon na patut pangkatahonku. 5Marpantas ni uhur ma nasiam marparlahou dompak halak na i darat; pargunahon nasiam ma panorang. 6Sai tongtong ma jenges hata nasiam, songon na ginaraman, ase ibotoh nasiam, sonaha patut marbalos bani ganup halak. 7Patugahon ni si Tikikus do bani nasiam haganup na masa bakku; sanina na hinaholongan do ia, siparugas na bujur, anjaha hasoman sahorja ibagas Tuhan in. 8Husuruh do ia bani nasiam, ase ibotoh nasiam na masa bannami, anjaha ase iapoh uhur nasiam. 9Dihut do homa si Onesimus, sanina na hinaholongan, na bujur in, ai ma na humbani nasiam on ai. Patugahon ni sidea ma bani nasiam sagala na masa bannami. 10Manongos tabi do bani nasiam si Aristarkus, hasomanku tartutup, ampa si Markus, panogolan ni si Barnabas. Domma ijalo nasiam hata pasalsi, ase anggo roh ma ia bani nasiam, jalo nasiam ma ia. 11Sonai homa si Jesus, na margoran si Justus. Pitah sidea do humbani halak Jahudi hasomanku sahorja ibagas harajaon ni Naibata; na gabe apoh-apoh do sidea bakku. 12Manongos tabi do bani nasiam si Epapras, na roh humbani nasiam on, juak-juak ni Kristus Jesus; tongtong do ia maruntol manonggohon nasiam, ase gokan dear nasiam jongjong anjaha atok ibagas haganup, na hinarosuhkon ni Naibata. 13Ahu ma manaksihon pasalsi, paboa buei tumang do halojaonni manghophop nasiam ampa hasoman na i Laodikea pakon na i Hierapolis. 14Manongos tabi do bani nasiam si Lukas, doktor in. 15Padas nasiam ma tabingku bani sanina na i Laodikea ampa bani si Nimpas ampa bani kuria na martumpu i rumahni. 16Dob ibasa surat on i tongah-tongah nasiam, ibasa ma homa on i kuria Laodikea; anjaha surat na hu Laodikea ai pe basa nasiam ma homa. 17Hatahon nasiam ma hubani si Arkippus: Jaga ma, ase tohonan na dob jinalomu ibagas Tuhan in, torsa idalankon ho in! 18On ma tabi humbakku, si Paulus, na sinurat ni tanganku. Dingat nasiam ma ahu, na tarrantei on. Idop ni uhur ma bani nasiam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\