EPESUS 4

1Ase ahu, na tarsangkut halani Tuhan in, huelek-elek ma nasiam: Parlahouhon nasiam ma na talup, domu hubani pandiloon na dob das bani nasiam! 2Martoruh ni uhur botul ma, marlamlam anjaha marlumbang ni uhur, marsianjuan ma nasiam ibagas uhur na holong! 3Haporluhon nasiam ma manramothon hasadaon ni tonduy, marhitei panrahut ni damei. 4Sada daging anjaha sada tonduy, songon nasiam na tardilo ibagas sada pangarapan bani pandiloon ai, 5sada Tuhan, sada haporsayaon, sada pandidion, 6sada Naibata, ai ma Bapa ni haganup, sigomgomi haganup, sitorusi haganup ampa siiani haganup. 7Tapi bani ganup do hita ibere idop ni uhur ai domu hubani ukuran ni pambere ni Kristus. 8Ai do ase nini: Naik do Ia hu atas, iboan raphon-Si na tartaban; ibere do sibere-bere bani jolma. 9Tapi naik ma Ia, ai lang mararti ma ai, paboa na dob tuad do Ia lobei hubani ianan na itoruh ni tanoh? 10Ia, na dob tuad ai, lanjar Ia do na naik huatas ni haganup nagori atas, ase igoki haganup. 11Lanjar Ia do mambere deba gabe apostel, deba nabi, deba evangelis, deba use parmahan ampa pangajari, 12laho pasirsirhon na mapansing in bani horja diakoni, laho pauli-ulihon daging ni Kristus in, 13ase das hita haganup hu hasadaon ni haporsayaon ampa habotohon bani Anak ni Naibata, gabe jolma na gok, matoras anjaha gok songon Kristus, 14ase ulang be hita danak, na pinalindak-lindak anjaha na binoanboan ni ganup logou ni ajaran, marhitei horja akal-akal ni jolma, marhitei sipaoto-oto na laho pakahouhon. 15Gabe parhasintongan hita tene ibagas holong, anjaha lambin magodang ibagas haganup, mangayaki Ia, Ulu in, in ma Kristus. 16Hum-Bani do haganup angkula in ipadomu anjaha iparapat, marhitei ganup urat-urat pangurupi, gabe lambin magodang daging in domu hubani horja ni ganup pagori bani bagianni bei, pinauli-uli ibagas holong. 17On do hatangku anjaha husaksihon ibagas Tuhan in: Ulang ma nasiam marparlahou songon halak sipajuh begu-begu, na mangihutkon pingkiran sisoya-soya. 18Paruhur na golap do sidea, holang humbani goluh ni Naibata, halani haotoon ni uhur ni sidea, pakon halani mapir ni uhur ni sidea. 19Lang be ibotoh sidea na maila, gabe iondoskon ma dirini hubani na marpoya-poya anjaha ihorjahon sagala habutakon marhasoman uhur haut. 20Tapi anggo nasiam, seng sonai iguruhon nasiam pasal Kristus. 21Ai Lang domma ibogei nasiam baritaNi, anjaha iajarhon pasal-Si domu hubani hasintongan na adong ibagas Jesus? 22Tanggali nasiam ma jolma na buruk in, ai ma parlahou sisapari ai, ai laho magou do in hinorhon ni hisap-hisap sipaoto-oto. 23Anjaha gabe bayu ma nasiam ibagas tonduy ni uhur nasiam 24Anjaha pakei nasiam ma jolma na baru, na tinompa usih hubani Naibata, ibagas hapintoran ampa hapansingon na botul. 25Halani ai ambukkon nasiam ma ladung in anjaha hatahon nasiam ma na sintong, ganup dompak hasomanni jolma, ai pagori do hita samah hita. 26Anggo manggila nasiam ulang ma mardousa! Ulang ma sundut mataniari, lang mintop ringis nasiam. 27Ulang ma pasiat nasiam sibolis in! 28Sipanangko hinan, ulang be manangko, tapi ra ma ia loja, anjaha ihorjahon tanganni ma na madear, ase adong siberehononni bani na hurangan. 29Ulang ma luar hata na mabutak humbani pamangan nasiam, tapi na madear ma, na boi pauli-ulihon na hurang, ase dapotan ulih, na mambogeisi. 30Anjaha ulang ma pusoki nasiam Tonduy Napansing ni Naibata, na dob tinokanhon bani nasiam bani ari haluahon in. 31Sagala riting ni uhur, gila, marah, sorgang-sorgang, panrisaon ampa sagala hajahaton, sai ipadaoh ma humbani nasiam. 32Tapi basar ma nasiam samah nasiam, paridop ni uhur, anjaha sirsir marsisasapan dousa, songon panasap ni Naibata bani dousa nasiam ibagas Kristus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\