EPESUS 6

1Nasiam dakdanak, balosi nasiam ma namatoras nasiam ibagas Tuhan in, ai in do na pintor. 2"Pasangap bapamu pakon inangmu!" in do titah na parlobei marhasoman bagah-bagah, 3ai ma, "ase martuah ho anjaha dokah manggoluh i tanoh on!" 4Nasiam bapa, ulang pasoru-soru nasiam dakdanak nasiam; pagodang-godang nasiam ma sidea ibagas ajar ampa podah ni Tuhan in! 5Anjaha nasiam jabolon, balosi nasiam ma kopala nasiam na i tanoh on, marhasoman biar ampa gobir, ibagas bujur ni uhur, songon bani Kristus. 6Ulang ma pambalosi sanggah iidah tuan nasiam tumang, songon na mambuat-buat uhur ni jolma, tapi songon jabolon ni Kristus ma horjahon nasiam rosuh ni Naibata, humbani gok ni uhur nasiam. 7Humbani bujur ni uhur ma nasiam mambalosi, songon bani Tuhan in, sedo bani jolma. 8Ai ibotoh nasiam do, suang do jaloon ni ganup humbani Tuhan in, anggo adong na madear na hinorjahonni, barang jabolon ia atap jolma na bebas pe. 9Anjaha nasiam kopala-kopala, sonai ma bahen nasiam bani sidea, anjaha parontihon nasiam ma na sorgang-sorgang in, ai ibotoh nasiam do, i nagori atas do Tuhan ni sidea ampa Tuhan nasiam, anjaha seng siidah bohi Ia. 10Ambahni ai, Lambin margogoh ma nasiam ibagas Tuhan in ampa ibagas gogoh ni kuasaNi in. 11Pakei nasiam ma pakeian sinjata na humbani Naibata, ase boi tahan nasiam dompak akal-akal ni sibolis in. 12Ai seng maruntol hita manlawan daroh pakon daging, tapi dompak sipanrajai do, siparkuasa, sigomgomi dunia hagolapan on, tonduy hajahaton na i awang-awang ai. 13Halani ai, jalo nasiam ma pakeian sinjata na humbani Naibata, ase tarbahen nasiam manlawan bani ari na jahat ai, anjaha totap jongjong, dob italuhon nasiam ganupan in. 14Ase, jongjong ma nasiam, margondit hasintongan bani binongei nasiam, marbaju bosi hapintoran, 15anjaha nahei marsipatu ringgas ni uhur, laho mangambilankon Ambilan Namadear, pardameian in. 16Ambah ni ganupan in, jalo nasiam ma gantar haporsayaon in, ai tarintopi nasiam do marhitei in haganup panah apuy ni parjahat in. 17Jalo nasiam ma homa tangkuluk bosi haluahon ampa podang ni tonduy, ai ma hata ni Naibata. 18Martonggo ma nasiam barang sadihari pe ibagas Tonduy in, ibagas tonggo ampa elek-elek, anjaha puho ampa golgol manonggohon haganup halak na susi in, 19age ahu pe, ase ibere bakku hatani, anjaha iungkab pamanganku laho pabotohkon rusia ni Ambilan Namadear in marhasoman hinsah ni uhur, 20(halani in do ase marhorja ahu songon suruhan na tarrantei), ase marhinsah ni uhur ahu manghatahonsi, songon na patut. 21Tapi, ase ibotoh nasiam na masa bakku ampa horjangku, patugahon ni si Tikikus do bani nasiam ganupan in, ai ia do sanina na hinaholongan anjaha siparugas hatengeran ni uhur ibagas Tuhan in. 22Halani in do ase husuruh ia marayak nasiam, ase boi botohon nasiam na masa bannami, anjaha ase iapohi uhur nasiam. 23Damei ma bani sagala sanina ampa holong raphon haporsayaon humbani Naibata Bapa in ampa humbani Jesus Kristus. 24Idop ni uhur ma manghasomani haganup, na marholong ni uhur bani Tuhanta Jesus Kristus, na totap sadokah ni dokahni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\