HEBER 13

1Holong ni uhur bani sanina, sai totap ma ai. 2Ulang ma halupahon nasiam partamueion, ai marhitei na sonai ongga do itamuei halak malekat, seng ibagas botohni. 3Ingat nasiam ma na tartutup, songon na dihut nasiam tartutup; sonai homa na hona arsik-arsik, ai nasiam pe ibagas angkula do. 4Sangap ma parunjukon bani haganup halak, ulang butak podoman, ai uhumon ni Naibata do parriah-riah ampa parbangkis. 5Ulang ma mata duiton parlahou nasiam, hasonangkon nasiam ma na adong; ai Ia sandiri do mangkatahon: Sabonar na so tadingkononKu do ho, sabonar na so paturutonKu do ho! 6Halani ai, tenger do uhurta mangkatahon: "Tuhan in do pangurupi bakku. Seng mabiar ahu. Aha ma boi bahenon ni jolma bakku?" 7Dingat nasiam ma na mambobahon nasiam, na mangkatahon hata ni Naibata bani nasiam; ujung ni pardalanan ni sidea ma tonggor nasiam, anjaha tiru nasiam ma haporsayaon ni sidea. 8Ia Jesus Kristus totap do, sonai nantuari, sonai do sadari on, lanjar sonai do ronsi sadokah ni dokahni. 9Ulang ma ra nasiam taruyun halani podah na marbagei-bagei anjaha na legan. Dear ma gabe toguh uhurta marhitei idop ni uhur, sedo halani aturan-aturan pasal sipanganon, na so marguna bani na mandalankonsi. 10Adong do banta anjap-anjap; seng marhak mangankon hunjai siparugas na i lampo-lampo ai. 11Ai idarat ni parsaranan ai do itutung daging ni pinahan, dob iboan sintua ni malim daroh ai hubagas kamar na pansing ai, halani dousa. 12Halani ai Jesus pe idarat ni horbangan ai do Ia marsitaronon, ase ipapansing bangsaNi marhitei darohNi sandiri. 13Ase, laho ma hita hubani Jesus hudarat ni parsaranan ai, mamorsan hadorunonNi ai. 14Ai seng dong banta ijon huta na totap, tapi ipindahi hita do na sihol roh ai. 15Anjaha marhiteihonSi ma galangkon hita tongtong bani Naibata galangan puji-pujian, ai ma buah ni bibir, na mangakui goranNi in. 16Mambahen na madear ampa na marsibere-bere, ulang ma halupahon nasiam ai, ai galangan na sonai do iharosuhkon Naibata. 17Tangihon nasiam ma na mambobahon nasiam, anjaha balosi nasiam ma sidea. Ai sidea do manjagai tonduy nasiam, anjaha martanggung jawab pasal ai. Sihol ma marmalas ni uhur sidea mandalankon ai, ulang ma marhoih-hoih, ai seng marguna ai bani nasiam. 18Tonggohon nasiam ma hanami. Ai tenger do uhurnami, paboa borsih do panggora ni uhurnami, halani ihaporluhon hanami marparlahou na madear ibagas haganup. 19Lambin iojur hanami do nasiam mangkorjahon ai, andohar lambin podasni ahu ipaulak bani nasiam. 20Tapi Naibata Sipardamei in, na mangarahkon humbani na matei Siparmahan bolon ni biri-biri in, marhitei daroh parpadanan sisadokah ni dokahni, in ma Tuhanta Jesus. 21Ia ma pasirsirhon nasiam bani sagala na madear, laho mangkorjahon rosuh ni uhurNi, anjaha manjadihon ibagas hita, rosuh ni uhurNi marhitei Jesus Kristus! Bani ma hasangapon ronsi sadokah ni dokahni! Amen. 22Tapi huojur ma nasiam, sanina, jalo nasiam ma hata podah in ai pondok do husurathon bani nasiam. 23Botoh nasiam ma, na dob maluah do saninanta si Timoteus; ai ma hasomanku mangidah nasiam, anggo podas ia roh. 24Padas nasiam ma tabinami bani haganup na mambobahon nasiam ampa haganup halak na mapansing. Manongos tabi do bani nasiam hasoman na hun Italia. 25Idop ni uhur ma bani nasiam haganup!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\