HEBER 3

1Halani ai, nasiam sanina na mapansing, siparrupei bani pandiloon na hun nagori atas, tonggor nasiam ma Apostel anjaha Sintua ni malim in, na sinaksihonta in, ai ma Jesus. 2Hatengeran ni uhur do Ia bani na pabangkithonSi, songon si Musa ibagas ganup rumahNi ai. 3Tapi bueian do hasangapon ibere Bani ase hubani si Musa, domu hubani surung ni hasangapon bani na pajongjong rumah marimbang rumah na pinajongjongni ai. 4Ai ganup rumah, adong do na paulihonsi, tapi Naibata do na mangadongkon haganup. 5Ia si Musa tongon, haposan do ia i Rumah ni Naibata, songon siparugas, laho manaksihon na sihol sisahaphononkon ope use, 6tapi anggo Kristus haposan do songon Anak, na manggomgomi Rumah ni Naibata; anjaha hita do rumahNi ai, anggo poltik ijolom hita ronsi ujungni hinsah ni uhur ampa tenger ni uhur bani na niaraphon ai. 7Halani ai, songon na hinatahon ni Tonduy Napansing: "Sadari on, sanggah na binogei nasiam sorani, 8ulang ma pamapir nasiam uhur nasiam, songon sanggah ari panlawan on ai, sanggah ari parlajouan ai i halimisan. 9Ijai ilajou anjaha isuba ompung nasiam do Ahu, age pe iidah sidea na Huhorjahon ompat puluh tahun dokahni. 10Halani ai manggila do Ahu bani na sasundut ai, anjaha huhatahon: Tongtong do kahou uhur ni sidea, seng itanda sidea dalanKu, 11pala marbija Ahu ibagas ringisHu: Sabonar seng bulih masuk sidea hu parsarananKu". 12Nasiam sanina, jaga ma nasiam, ase ulang adong paruhur na jahat, na so porsaya humbani nasiam, na manundali Naibata na manggoluh in. 13Tapi marsipagolpaan ma nasiam ganup ari, sadokah hata "Sadari on" marlaku ope, ase ulang adong humbani nasiam, na gabe mapir uhurni halani dousa, na paoto-otohon in. 14Ai domma parrupei hita bani Kristus, anggo poltik ijolom hita tenger ni uhur, na dob adong banta bani mulani ronsi ujungni. 15On do na hinatahon ni Surat in: Sadari on, sanggah na binogei nasiam sorani, ulang ma pamapir nasiam uhur nasiam, songon sanggah ari panlawanon ai. 16Ise do sipanlawan ai, age pe ibogei sorani? Ai lang haganup do sidea, na mandarat hun Masir, binobahon ni si Musa? 17Ise do na ginilaanNi ai pala ompat puluh tahun dokahni? Ai lang sidea, na mardousa ai do? Radag do bangkei ni sidea i halimisan ai. 18Dompak ise do Ia marbija, paboa na so bulih sidea masuk hu parsarananNi ai? Ai lang dompak sidea na so si pambalosi ai do? 19Jadi iidah hita ma: Halani na so porsaya do sidea, ase lang tarbahen sidea masuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\