HEBER 4

1Halani ai, sadokah adong ope bagah-bagah boi masuk hita hu parsarananNi ai, marhabiaran ma hita, ase ulang adong atap ise humbanta na tading. 2Ai dihut do hubanta roh ambilan na madear, songon na hubani sidea; tapi seng marguna bani sidea hata na binogei ni sidea ai, halani sanggah ibogei sidea ai, seng ijalo sidea ai marhasoman haporsayaon. 3Ia hita, na dob gabe porsaya, masuk do hu parsaranan ai, songon na hinatahonni ai: "Songon na hubijahon ibagas ringisHu: Sabonar seng bulih masuk sidea hu parsarananKu," age pe horja ai domma siap humbani partombei ni dunia on. 4Halani ongga do ihatahon pasal ari na papituhon ai: "Jadi marsaran ma Naibata bani ari papituhon in humbani ganup horjani." 5Dob ai use: "Na so bulih do masukan ni sidea parsarananKin!" 6Ase adong ope deba na boi masuk hu parsaranan ai, tapi na parlobei niambilanan ai lang masuk, halani seng mambalosi. 7Halani ai itotaphon ma use sada nari: "Sadari on", ibagas na ihatahon marhitei si Daud, dob sonai dokahni ipudini ai, songon na dob hinatahon nongkan: Sadari on, sanggah na binogei nasiam sorani, ulang ma pamapir uhur nasiam. 8Ai ambit si Josua na pamasukkon sidea hu parsaranan ai, seng hatahononni be i pudini ai pasal ari na legan. 9Ase, adong ope parsaranan Sabat bani bangsa ni Naibata. 10Ai barang ise na masuk hu parsaranan ni Naibata, marsaran do homa humbani horjani, songon Naibata na marsaran humbani horjaNi. 11Halani ai, porluhon hita ma masuk hu parsaranan ai, ase ulang adong na tompas, mangihutkon usihan ni sidea, na so sipambalosi ai. 12Ai na manggoluh do hata ni Naibata anjaha marhagogohon, marotan humbani ganup podang sidua mata, anjaha torus masuk hubagas; isirang do tonduy pakon pingkiran, sonai homa ringring ampa utok-utokni, lanjar iuhumi do na piningkir ampa sura-sura ni uhur. 13Anjaha seng dong na tinompa, na lingod hun lobeini, haganup do tene tidak anjaha ungkab bani pangidahni, hu Bani do hita martanggung jawab. 14Ai pe, halani adong do banta Sintua ni malim na bolon, na dob torus das hu nagori atas, ai ma Jesus, Anak ni Naibata, poltik ma jolom hita hata haporsayaonta in. 15Ia Sintua ni malim na adong banta, sedo na so tarbahen Ia hasoman mangahap bani hagalekonta; na tarlajou do Ia bani haganup songon hita, tapi seng mardousa. 16Ase marhinsah ni uhur ma hita marayak paratas idop ni uhur ai, ase dapotan parontou ampa idop ni uhur hita bahen pangurupion bani panorang haporluanni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\