MARKUS 16

1Ase dob salpu ari Sabat ai, iboli si Maria Magdalena pakon si Maria inang ni si Jakobus ampa si Salome ma minak na misbou, laho maminaki Jesus. 2Jadi girah sogod, bani ari parlobei dob Sabat ai, laho ma sidea hu tanoman ai, bani poltak ni mataniari. 3Nini sidea ma samah sidea: Ise ma manggulang batu ai banta hun babah ni tanoman ai? 4Anjaha sanggah na mangkawah sidea, iidah sidea ma na dob igulang batu ai; borat tumang do batu ai. 5Imasuki sidea ma tanoman ai, jadi iidah sidea ma sada garama, marpakeian na lopak, hundul hampit siamun, gabe mabiar tumang ma sidea. 6Tapi nini ma dompak sidea: Ulang nasiam mabiar! Ipindahi nasiam do Jesus na hun Nasaret, na dob pinarsilangkon ai. Domma puho Ia, seng ijon be Ia. Tonggor nasiam ge ianan hatibalanNi on hinan! 7Tapi laho ma nasiam, patugah nasiam ma bani susianNi ampa bani si Petrus: LobeianNi do nasiam hu Galilea, songon na dob hinatahonNi hinan bani nasiam! 8Sidea pe luar ma hun tanoman ai, hitir-hitir anjaha tarsonggot. Halani mabiar sidea seng ipatugah sidea ai atap hubani ise pe. 9Dob puho Ia girah sogod, bani ari parlobei ni Minggu ai, ipataridahkon ma diriNi parlobei hubani si Maria Magdalena; humbani do iusir ijia pitu setan. 10Ia pe laho ma patugahkon ai hubani halak na mangkasomani Jesus hinan, na marhoru anjaha tangis ai. 11Tapi dob ibogei sidea, na dob mulak manggoluh Ia anjaha ipataridahkon diriNi bani si Maria Magdalena, seng dong porsaya sidea. 12Dob ai ipataridahkon ma use diriNi ibagas rupa na legan hubani dua halak humbani sidea, sanggah laho sidea hu huta na legan. 13Jadi laho ma sidea patugahkon na masa ai bani na legan ai, tapi seng porsaya age sidea. 14Ipudini ai ipataridahkon ma diriNi bani na sapuluh sada ai, sanggah na hundul sidea mangan. Ipinsang ma sidea halani hurang porsaya sidea anjaha hengkeng uhur ni sidea, ai seng porsaya sidea bani halak na mangidahSi, dob puho Ia. 15Dob ai nini ma hubani sidea: Laho ma hanima hu sab dunia on, ambilankon hanima ma Ambilan Namadear in bani sagala na tinompa. 16Na porsaya anjaha tardidi dapotan haluahon tapi na so porsaya hona uhum do! 17Anjaha on ma tanda na mangihut bani na porsaya: Marhitei goranKu usiron ni sidea do sibolis, anjaha marsahap na baru do sidea. 18Jomputon ni sidea do ulog, anjaha age pe iinum rasun hamateian, seng pala mahua sidea; tampeihonon ni sidea do tanganni bani na boritan gabe malum ma sidea. 19Ia Tuhan Jesus, dob marsahap Ia pakon sidea, tarangkat ma hu nagori atas, anjaha hundul ma i siamun ni Naibata. 20Tapi laho ma anggo sidea mangambilankon Ambilan Namadear in, huja-huja pe. Iurupi Tuhan in do sidea, anjaha ipatotap do ambilan ni sidea ai marhitei tanda na mangihut ai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\