PANGUNGKABON 1

1On ma pangungkabon ni Jesus Kristus, na binerehon ni Naibata hu Bani, laho patuduhkon hubani juak-juakNi na laho podas masa; jadi isuruh ma malekatNi pabotohkon ai bani juak-juakNi, si Johannes. 2Isaksihon do hata ni Naibata pakon hasaksian pasal Jesus Kristus, ai ma haganup na dob niidahni. 3Martuah ma na mambasa pakon na mambogei hata ni panjahaion on, na marimbagaskon na tarsurat ibagas on, ai dohor ma panorangni. 4Humbani si Johannes hubani na pitu kuria i Asia: Idop ni uhur ma bani nasiam pakon damei hum Bani, na dong sonari, na dob dong hinan ampa na laho roh, pakon humbani tonduy na pitu na i lobei ni hotakNi, 5ampa humbani Jesus Kristus, saksi na bonar in, na parlobei tubuh humbani na matei, sigomgom sagala raja ni dunia on. Ia, na manghaholongi hita anjaha na paluahkon hita humbani dousanta marhitei darohNi, 6na manjadihon hita gabe harajaon hamalimon bani Naibata Bapani: Bani ma hasangapon pakon hagogohon ronsi sadokah ni dokahni! Amen. 7Tonggor ma, na roh ma Ia marhasoman hombun, anjaha idahon ni sagala mata ma Ia, sonai homa sidea na mamantom-Si; jadi mandoruh ma sagala bangsa na i tanoh on marhalani-Si. Sonai ma tongon. Amen. 8Ahu do Alpa pakon Omega, Bonani pakon Ujungni, nini Tuhan Naibata, na dong sonari, na dob dong hinan pakon na laho roh, Pargogoh na so tarimbang. 9Ahu si Johannes, sanina nasiam anjaha hasoman nasiam ibagas sitaronon pakon ibagas harajaon ampa ibagas hasabaron ibagas Jesus Kristus; i pulou Patmos do ahu ijia halani hata ni Naibata pakon halani panaksihon bani Jesus. 10Ibagas Tonduy do ahu bani ari ni Tuhan in; jadi hubogei ma i pudingku sora na maling songon sora ni tarompit, 11na manghatahon: Atap aha na niidahmu, suratkon ma in bani sada buku anjaha tongoshon ma bani kuria na pitu ai, ai ma Epesus, Simirna, Pergamon, Tiatira, Sardes, Piladelpia pakon Laodikea. 12Jadi marhusor ma ahu dompak sora na marsahap pakon ahu ai. Sanggah na marhusor ai ahu, huidah ma pitu parsuluhan omas. 13Anjaha i tongah-tongah ni parsuluhan ai adong ma sada songon Anak ni Jolma, na marbaju ganjang das hu naheiNi anjaha na margondit omas bani tontonNi. 14Lopak do uluNi pakon jambulanNi songon ambulu ni biri-biri silopak, songon salju, anjaha songon gara ni apuy do ia mataNi. 15NaheiNi songon tombaga na ilala ibagas panloburan, soraNi songon parhasak ni bah banggal. 16Ijolom do pitu bintang ibagas tanganNi siamun, anjaha humbani pamanganNi luar do podang sidua mata na marot, anjaha bohiNi marsinalsal songon mataniari sanggah hadetenganni. 17Sanggah huidah Ia, tompas ma ahu songon na matei i lobei ni naheiNi. Jadi itampeihon ma tangan siamunni hubakku, nini ma: Ulang mabiar! Ahu do Naparlobei pakon Naparpudi, 18anjaha na manggoluh. Na dob matei do Ahu, anjaha tonggor ma, na manggoluh do Ahu ronsi sadokah ni dokahni, anjaha Bakku do anak kunsi ni hamateian pakon nagori toruh. 19Ase suratkon ma na niidahmu, ai ma na masa sonari, age na laho masa ope i pudi ni on. 20Anjaha on do rusia pasal bintang na pitu, na niidahmu bani tangan siamunKu pakon parsuluhan omas na pitu in: Ia bintang na pitu in, in ma malekat ni kuria na pitu in, anjaha na pitu parsuluhan in, in ma na pitu kuria in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\