ROM 12

1Ai pe, hupaingat ma nasiam sanina marhitei idop ni uhur ni Naibata: Ondoskon nasiam ma angkulanasiam gabe galangan na manggoluh, na susi anjaha na hinarosuhkon ni Naibata, in ma parsombahonnasiam na maruhur! 2Anjaha ulang ma sarupa nasiam pakon dunia on, tapi mubah ma marhitei habayuon ni uhur, ase boi nasiam manimbangi atap aha do rosuh ni uhur ni Naibata, ai ma na madear, harosuh ampa na gokan dear. 3Ase marhitei idop ni uhur na binereni hubakku, huhatahon ma bani ganup nasiam: Ulang ma gijang hira nasiam dirinasiam lobih humbani na patut, tapi pandei ma nasiam maruhur, ganup ma domu hubani banggal ni haporsayaon, na binagihon ni Naibata bani. 4Ai songon hita marpagori na buei do bani sada badan, tapi seng sahorja pagori ai haganup, 5sonai do homa hita, na buei ai, sada badan ibagas Kristus, tapi pagori bei do hita samah hita. 6Palegan-legan do sibere-bere banta domu hubani idop ni uhur na binere banta. Anggo panjahaion, sihol ma domu hubani haporsayaon. 7Anggo horja marugas, horja marugas ma; anggo pangajarion, mangajari ma! 8Anggo horja mamodahi, ai ma; anggo na marsibere-bere, ibagas bulus ni uhur ma; anggo na mambobahon, marringgas ni uhur ma; anggo na marsilayak-layak, humbani malas ni uhur ma. 9Ulang ma marsipakulah-kulah holong ni uhur in! Hagigihon nasiam ma na jahat in, parayak ma na madear! 10Marsihaholongan ma nasiam ibagas holong parsaninaon! Marsilobei-lobeian ma nasiam marsipasangapan! 11Ulang ma surut ringgas ni uhurnasiam, hinsah ma ibagas tonduy, sisir ma mambalosi Tuhan in! 12Marmalas ni uhur ma nasiam mangarap, sabar bani hamarsikon, golgol bani tonggo! 13Sarihon nasiam ma na porlu bani halak na mapansing; haporluhon ma partamueion! 14Pasu-pasu nasiam ma na marburu nasiam, pasu-pasu ma, ulang burai! 15Marmalas ni uhur ma nasiam rap pakon na marmalas ni uhur, tangis ma pakon na tangis! 16Sada ma uhurnasiam samah nasiam; ulang ma hagijangon ai pingkiri nasiam, tapi hatoruhon ma parayak; ulang ma na pandei nasiam iagan uhurnasiam! 17Ulang ma balaskon nasiam na jahat balas ni na jahat; porluhon nasiam ma na madear i lobei ni haganup halak. 18Anggo tarbahen, sibar ni na tarhorjahon nasiam, mardamei ma nasiam pakon haganup halak. 19Nasiam, na hinaholongan, ulang ma nasiam mambalas, tapi padas nasiam ma ringis in bani Naibata, ai tarsurat do: Bangku do pambalason, Ahu pe mambalaskon, nini Tuhan in. 20Ai pe, anggo loheian munsuhmu, bere mangan ia; anggo horahan ia, bere minum! Ai anggo ibahen ham sonai, na pajunjun narnar do ham bani uluni. 21Ulang ma talu ham ibahen na jahat, tapi taluhon ham ma na jahat in marhitei na madear.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\