TITUS 1

1Humbani si Paulus, juak-juak ni Naibata anjaha apostel ni Jesus Kristus, laho manogu-nogu halak na pinilih ni Naibata hubani haporsayaon ampa pangarusion bani hasintongan in, na mardomu hubani hadaulaton, 2maronjolan hubani pangarapan bani hagoluhan na so ra bois, na dob humbani mulani iparbagah Naibata, na so siparladung in, 3anjaha ipatalar do hataNi in bani panorangni, marhitei parambilanon na dob niondoskonNi bakku, romban hubani pangkatahon ni Naibata, Sipaluah hita, 4marayak si Titus, anakku na tongon, marhitei haporsayaon riap in: Idop ni uhur ma bam ampa damei humbani Naibata Bapa ampa humbani Kristus Jesus, Sipaluah hita. 5Ase hutadingkon pe ho i Kreta, ai ma, ase ipatorsa ho horja na tading ope, anjaha ipabangkit ho sintua bani ganup huta, songon na dob huaturhon bam, 6ai ma dalahi na so dong sihataon bani, paramangon ni sada naboru, pardakdanak na porsaya, na so adong pamandangon bani parlahou anjaha seng jungil. 7Ia parmahan, sijolom anak kunsi ni Naibata, ulang ma panurakon; ulang sihorjahon uhur-uhurni, ulang pargila-gila, ulang parmabuk, ulang paringor, ulang na marpansarian humbani na so dalanni, 8tapi sipartamuei ma, na malas uhur bani na madear, siparuhur, na bonar, na pansing, sirajai diri, 9na marsijoloman bani hata na sintong in, domu bani pangajaran in, ase margogoh ia, mangojur marhitei pangajaran na pintor in, age maminsang sipanlawan. 10Tapi buei do halak, na jungil, sibuei sahap ampa na pakahouhon, tarlobih humbani parugama Jahudi. 11Maningon pasipon do pamangan ni sidea, ai igeori sidea do bulat-bulat rumah tangga marhitei na mangajarhon na so patut, laho mambuat duit sihailahononkon. 12Sahalak humbani sidea, ai ma nabi ni sidea sandiri, mangkatahon: Halak Kreta, parladung do ai tong, binatang panoroh, sitahar boltok. 13Sintong do hasaksian ai; halani ai gomos ma paminsangmu bani sidea, ase dear sidea ibagas haporsayaon, 14anjaha ulang be ipatangi-tangi sidea turi-turian ni halak Jahudi pakon titah-titah ni jolma, na marbalik humbani hasintongan in. 15Borsih do haganup bani halak na borsih; tapi bani halak na butak, na so porsaya, seng dong na borsih, ai domma butak uhur ni sidea ampa panggora ni uhur ni sidea. 16Ihatahon sidea, domma itanda Naibata, tapi iparnalang do Ia marhitei horja ni sidea; ai hagigi do sidea anjaha seng sipambalosi, seng tarpakei bani atap aha pe horja na madear.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\