Матей 1

1Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам. 2От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му; 3от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам; 4от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон; 5на Салмон се роди Вооз от Рахав; на Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей; 6а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена; 7от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса; 8от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия; 9от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия; 10от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия; 11а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон. 12А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел; 13от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор; 14от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд; 15от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков; 16а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос. 17И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон - четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос - четиринадесет рода. 18А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. 19А мъжът ѝ Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. 21Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му. 22А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: 23"Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил", което значи: Бог с нас. 24И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си; 25но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\