2 Timotius 1:9

9Alat iba nehasu meedam Alat modem labe Aho ame bak lam meedam meo bak. Alat amu iba soat vausu fa vei neàdedaha bak. Labi laha, "Iho Am damali gi Aba Aho gagohoda lamota vuzehi ahu vàmadi meedam bohu meedase," lahame Aho amu iba gagu fihasi vadume Am damalehe bak. Labihadaha bak. Ba ihimo nasi ozome im neà bak meedaha labe Aho iba gagu Am damalehe vabak. Alat Ahamo nasi fet ozo, "Ehemo dam bake ozahit deeli im neà bak modi esuidase," lahame Ahamo nasi fet ozome esuhu labe iba gagu Am damalehe bak. Alat Aho lab fet ozome esuhu bak lam Aho gi aham di iube bak nimti na ahebu lamti meedume esuhu vab di iube Aho fet ozome esuhu di am bak. Labihàmu Aho Kristus Yesus iba ba olulo modem labe Aba Aho amu fet ozome esuhu bak lam ab modi imbodeham bak.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More