Meedaha Im 9:27

27Lahana dat meida Barnabas lam ba labiham kai. Aho gi neha, "Saulus gi imbo im vameadam bak," lahame ozome Saulus bake gut tau vou ali ab godamam. Labi Barnabas fa Saulus ve ahili Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam laba ab vou laham. Labi vou le Barnabas labe aho Saulusat amu Damsik laba le meedaha im ahum lam dam laba ab faasi vameadamam. Abo Saulusat aho amu Damsik laba ladam di labe zie doni laba Boehàda Yesusat aba vameadaha bak aho aihi bak lamti labi aho aaha bak lamti Barnabasat fa dam laba vameada. Labi laha ame Damsik laba azihi Yahudi dam labe Saulus bake mohonàme aho gi ozahigeàmu iedehe vab dàt Yesusat Aba Aho amu meedume vou esmoho im lam Saulus bake modi vizi aho im dedateli dam bake dihasi vameadume fideda. Labi dihasi gi neo ame baket meeda. Lahadam im lam abo Saulusat amu meedaha bak lam ahebu Barnabasat ame dam laba ab vameadaham.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More