1 Huan 1

1Wabürühaña hun luagu Dimurei lánina ibagari le buga aniheinhalibei dan le lagumeserunbei ubóu. Aganba wamaali ani ariha waméi lau wagu. Ariha wamaali ani gurú wagía luagu lau wáhabu. 2Danbei liabin ibagari ligía, ariha wamuti ani gefén wagía luagu, ani guentó wabürühaña hun libügürü ibagari magumuchaditi ligía, le buga lúmabei Úguchili ani arufudúaali woun guentó. 3Wariñaguñein lubeiti le ariha wamaalibei luma le aganba wamaalibei hun, lun gayaraabei lan lidan humá aban wama, ítara kei lídanñadiwa lan aban luma Bungiu Úguchili labu luma Hesukrístu le liráü. 4Wabürühañein katei le lun dayarübei lan wagundan, sun wagía. 5Anihán uganu le larufudahabei Kristu woun, le giñe wíchugubei hun guentó: Luagu ítara liña lan Bungiu keisi aban lanpu; ani úati luburiga lidan. 6Ánhawa ariñaga luagu lídanñadiwa lan aban luma ani awanha abagarida lidan luburiga, weyeehaña ani úati inarüni wadan. 7Gama lumoun anhein wabagariduña lubéi lidan larugounga, ítara kei lídanñein lan larugounga Bungiu, inarüni luagu lídanñadiwa lan aban wámagua, ani chibá lumuti lita Hesukrístu sun wafigoun. 8Ánhawa ariñaga luagu mafigoun wamá, weyeedaguña woungua, ani úati inarüni wadan, 9gama lumoun anhein wagufesera wafigoun, gayaraabei wemenigidun luagu Bungiu luagu ladügübei lan le richaguabei—feruduna lubéi wafigoun, harumagüda láwame lídangiñe sun wuribani. 10Ánhawa ariñaga luagu madügüngidiwa lan figóu, wadügüñein Bungiu kamá yeeti, ani meresibirun wamagili lererun tidan wanigi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\