1 Tesalónikana 2

1Huguya guánarügü, niduheñu, subudi humuti luagu mama lan meha luagu ni kata woudin arihaün. 2Keisi hasubudiruni, lau sun anabúa wamá, ouserúa wagía wuriba Filipu, íderagua lumutiwa Bungiu lun wapurichihani uganu luáguti asalbaruni hun lau anigi íbini laganagua lérengunga. 3Mama wapurichihaña ladüga hamuga bulíeiguaü, ni lau luriban aritaguni, ni lun weyeedagunün. 4Lubaragiñe lira, ariha lumuti Bungiu luagu buidu wamá, aba líchuguniwa lun wapurichihani uganu le lánina asalbaruni; ítara liñati wadimurehan. Máfaaguntiwa lun gunda hamá gürigia wama, wáfaagun lun gunda lan Bungiu wama, le asubudirubarun wanigi. 5Keisi hasubudiruni, madimurehantiwa meha huagu lau dimurei buíduburiti lun wagañeiruni hufulesein, móuserun wagía ni kata lébuname wasagarun seinsu huéi. Gefenti Bungiu luagu katei le. 6Máluahantiwa lun wibihin uéiriguni hámagiñe amu gürigia, ni húmagiñe. 7Lau sun gayara lan hamuga aban wamá ihürü hun keisi lani Kristu apostolugu, óuserarügütiwa keisi irahüñü haganagua, keisi aban úguchuru to agüriahabaliña tirahüñü, góunigitaña. 8Wéiriti hínsiñe woun darí lun mámarügüñein lan hamuga luganute Bungiu wabusenra wíchugun hun, busentiwa hamuga wíchuguni wabagari guánarügü hun, le lueirin hínsiñe woun. 9Niduheñu, haritagua humuti ligaburi wawadigimari luma ligaburi wáfaagun lun wawinwandun. Nadagimeintiwa meha wéyuagu áriebu lun mámabadiwa lan ihürügu lun ni aban hídangiñe, sun awanha lan apurichihei luganute Bungiu hun. 10Gefentün, gefenti giñe Bungiu luagu redei wamá meha lau aban igaburi le harumati ani suruti haganagua, huguya le afiñebei; míchugunga wagía lúgaaru lun ni aban lun líchugun wadurun. 11- 12Subudi humuti giñe ida liña lan wíchugun gurasu hun luma dǘgüdaguaü lun hafiñen, kada aban hídangiñe, kei ladüga aban úguchili houn lirahüñü. Ariñaga wagía hun lun buidu lan hóuserun kei lunti lan hóuserun lánigu Bungiu le agúarubei hun lun gafanran humá lidan larúeihan luma luéirigun. 13Ligía, súnwandan lubéi weteingiruni Bungiu, lugundun dan meha le haganbunbalin luganute Bungiu le wapurichihabei hun, resibi humuti keisi luganute Bungiu, mama keisi uganu hámagiñeti wügüriña. Ani inarüni luagu luganute lan Bungiu, le íchugubalin ubafu hun lun hagaburidun buidu, huguya le afiñebei. 14Niduheñu, dan le héibaahanbalün hupaisanun, susereti hun keimeme le asuseredubei houn tílana burí ligilisi to Hudeaboun, ha lánigu Bungiu lídangiñe Hesukrístu; éibaaha hamutiña giñe huríu ha hapaisanun. 15Huríu, hagía áfarubalin Wabureme Hesusu hilagubei, áfaragua hamaña profetagu, ani bugá hamutiwa giñe bóugudin luéi hageira. Magundanti Bungiu hau, ani háganiñu giñe sun gürigia. 16Dan le wabusenrun wadimurehan houn ha mámabaña huríu lun giñe hasalbarun, máhatiña yebe huríu lun wadügüni. Lau igaburi le, gánwounguagüda hamuti hafigoun. Gama lumoun ñǘbuinha lanarime abeichúni hawagun lun lagumuchagun lau sun katei le. 17Niduheñu, murusun dan lárigiñe wígirunün (lau sun aünhaméme lan tidan wanigi) óunwenbu wabusenrun wóudinya arihaün. 18Hóuchatiwa yebe woudin; au Pábulu, saragu wéiyaasu yebe nouchun nidin, ani sagü nouchun nadügüni, mígirun lumutina Mafia. 19Ladüga huguya guánarügü íchugubalin ugundani woun; huguyaba arufudei lubuidun weseriwidun lun Wabureme Hesukrístu le uágubei gayara lan wemenigidun lun weresibiruni wafayeiruaha danme le lagiribudun, ani huguyaba wagundaaragüle danme le hararamun ligibugiñe. 20Huguya lébunabei wanaagun woungua luma wagundan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\