1 Timotéu 1

1Au Pábulu, lani Hesukrístu apostolu; nounahóuña lau lugumadin Bungiu le Wasalbaragüle luma Wabureme Hesukrístu, le uágubei wemenigida. 2Nabürühañoun gárada to bun, Timotéu, niráü le tímatimaati lidan wafiñen luagu Hesukrístu. Resibibá areini, gudemehabu luma darangilaü lúmagiñe Wáguchi Bungiu luma lúmagiñe Hesukrístu le Wabureme. 3Kei meha nayumuragun bun dan meha le nídinbei Masedónia, rédeimemeba uburugu Éfesu lun bariñagun houn fiu gürigia lun marufudahan hamá katei le marichati, 4meteni hagíame lun burí úraga le magumuchaditi hawagu hagüchagu binadu mutu. Katei burí le, barürügüti sigenei le málati, ani míderagun lumutiña gürigia lun heseriwiduni Bungiu lau hafiñerun luagu. 5Le lunbei barufudahani houn afiñetiña hagía, lun hínsiñegua hamá houngua lugundun harumaaru tan hanigi, míchuhali haritagun duru hawagu, ani buíduhali hafiñerun. 6Añahein, adireirutiña luéi burí katei le, aba híchaagun houngua lidoun burí sigenei málati. 7Busentiña burí lun arufudahatiña hamá lidan lúrudu le líchugubei Bungiu lun Moisesi; úati gunfuranda hamani ni le guánarügü hariñagubei ni le harufudahabei luagu lúrudu ligía lau saragu achoururuni. 8Subudi wamuti luagu buidu lan lúrudu, yúsuarügaali ligía kei lubudubu. 9Lunti lasubudirúniwa luagu mama lan houn ha adügübalin le buídubei ladügǘwa lúrudu; lúrudu hounti ha wuribabaña, ha maganbadibaña, ha meberesenbaña lau Bungiu, ha gafigounbaña, ha minebenbei Bungiu luma katei luáguti Bungiu houn, ha áfaruti háguchi o háguchu hilagubei, houn sun ha gáfarahadibaña, 10houn ha agamaridubaña mamarieidunga o ha agamaridubaña wügüriña háledigu, houn ha alugurahabaña idamuni, houn ha yéebaña, hama ha áfiñurubaña luagu iyeeni. Hounti giñe sun ha adügübaña amu katei le múaradunti luma arufudahani harumati. 11Arufudahani harumati lememe uganu buiti luáguti asalbaruni le uágubei lóunahana Bungiu, le wéirigubei, apurichiha. 12Seremei numuti Wabureme Hesukrístu, le íchugubei ubafu nun lun wadagimanu le, luagu lanügünina keisi aban wügüri gúnfuliti, luma luagu líchugunina lun neseriwidun lun, 13lau sun meha adimureha nan wuriba luagu kei Bungiu, anabanei ani éibaahanei. Aba nagudemedun lun Bungiu lugundun mámagidina meha afiñeti luagu Hesukrístu ani ibidiñeti meha nun ka lan nadügübei. 14Ligía luéirinbei nasandiruni labinirunina Bungiu, úara luma afiñeni luma ínsiñehabuni le lídanbei Hesukrístu. 15Inarüni katei le, le tímatimaati, ani lunti hafiñerun súngubei luagu inarüni lan: Luagu «lun lan lasalbaruniña Hesukrístu gafigountiña liabin ubouagun»; ani au furumiñeti hádangiñe. 16Ligía nagudemedunbei lun Bungiu lun gayaraabei lan larufuduni Kristu sun luguraasun nuagu, au le furumiñebei hadan gafigountiña. Ítara liña niabin lun ábanbadina lan hénpulu houn ha lúnbaña hafiñerun luagu, lun habihini ibagari magumuchaditi. 17Ligía ru wamá lubéi uéiriguni luma inebesei lun Bungiu le Warúeitebei lun sun dan, le móunwedadibei, siñá ligía larihíniwa, le Bungiu le ábanrügüti! Ítarala. 18Timotéu, niráü, ru numuti gumadi le bun lun bageindaguni luwuribun Bungiu buidu, lau afiñeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni Bungiu hayumulugugiñe profetagu buagu. 19Añahein gürigia, féridi hamuti hafiñen ladüga madügün hamá gasu lau le hasubudirubei luagu richá lan. 20Ítara liña lasuseredun lun Imenéu luma Alehánduru ha nederegerubaña lun Mafia lun hafurendeirun lun manabagun hamani Bungiu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\