2 Korintuna 6

1Guentoti, wagía keisi ídehatiña lidan luadigimari Bungiu, ayumuraguatiwa hun, lun meresibirun humani lareini ítaraguarügü. 2Lariñahare Bungiu tidan Lererun: «Chülüti dan lun narufuduni nareini bun, aba nóunabunibu; chülüti luéyuri esefuruni, aba níderagunibu». Chülühali lidaani Bungiu lun larufuduni lareini; anihán luéyuribei esefuruni. 3Míchutiwa lébuna lachugeragun ni aban, merede láamuga wawadigimari wuriba, 4busenrügütiwa warufuduni lidan sun katei luagu eseriwidutiña lan lun Bungiu wagía, lau lueirin waguraasun lun wawanduni asufuriruni, megei, luma lénrengunga. 5Bei hamaadiwa, daü hamawa; ínchahouatiña gürigia lun héibaahaniwa; héreti wawadigimari lun Bungiu darí lun wasandirun óunwenbu lubucha uagu. Rédeihadiwa marumugunga, áfaga wagía ilamaü. 6Arufuda wamuti giñe luagu eseriwidutiña lan lun Bungiu wagía lau laruman wabagari, lau lisubudin linarün Bungiu woun, lau waguraasun luma wareini, lau warufuduni lubafu Sífiri Sandu le wádanbei, lau wínsiñehabu le tímatimaati, 7lau uganu le lánina inarüni, luma lau lubafu Bungiu wadan. Yusu wamutu lárumatena lubuidun ibagari, dandu lun woudin habaroun wáganiñu kei lun wararamuniña dan le hayabin wabaroun. 8Anihein dan ibihatiwa inebesei, anihein dan anabawagúatiwa. Anihein dan adimurehóuati buidu wawagu, anihein dan adimurehóuati wuribati. Óusera hamutiwa kei yéetiña, lau sun ariñaga wamani inarüni, 9óusera hamutiwa kei ibidiñewatiña, lau sun subudiwa wamá buidu; óusera hamutiwa kei ha hilamémeeña gama lumoun wínwanñu waña; bei hamutiwa, gama lumoun masiadirúnga lun óunweni; 10anihein hóuseruniwa kamá hírutiwa, gama lumoun gúndaamemetiwa, anihein kei gudemetiña gama lumoun rísigüdatiwa saragu, anihein kei úati ni kata wama, lau sun gama wamani súngubei. 11Waduheñu Korintuna, adimurehaadiwa hun furangu, dará wamaaru wanigi hun le gumuti, le lueirin hínsiñe woun. 12Masansiragunti wínsiñehabu hun, gama lumoun hugía sánsiguaali hínsiñehabu woun. 13Ayumuraguatina hun kei layumuragun aban úguchili houn lirahüñü lun hínsiñehabu humá woun, keisi wínsiñehabu hun. 14Móundara humá lidan aban hama gürigia ha mafiñentiña luagu Kristu. Gayaraati funagia gamadagua lan richaguaü luma marichaü? Odi gayaraati gamadagua lan larugounga luma luburiga? 15Gayaraati funa san ñein lan úarani lidan Kristu luma Mafia? Ida lubagia lúaradun aban afiñeti luagu Kristu luma aban le mafiñenti. 16Kagia idan túaradagua litenpulun Bungiu hama guáriua? Ani litenpulun Bungiu le wínwanbei wagía, kei lariñagun Bungiu guánarügü: Naganóuba haganagua, éibuga aume haganagua; auba Habungiute, hagíame numutuniña. 17Furí huma lubeiti haganaguagiñe ha mafiñenbaña; dise humá hawéi, liña Habureme: Maguura humá ni kata wíyeti. Ábame neresibirunün, 18ábame aban nan úguchili hun, huguyame nirahüñü, liña lariñagun Aburemei Suntigabafu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\